BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pudełko Agnieszka (Uniwersytet Jagielloński)
Tytuł
Turyści czy spacerowicze? Próba charakterystyki uczestników spacerów literackich
Tourists or Walkers? An Attempt to the Characteristic of Patricipants of Literary Walks
Źródło
Turystyka Kulturowa, 2017, nr 2, s. 37-52, rys., tab., załącznik, bibliogr. s. 49-50
Słowa kluczowe
Turystyka kulturowa, Produkt turystyczny
Cultural tourism, Tourist product
Uwagi
summ., streszcz.
Kraj/Region
Kraków
Cracow
Abstrakt
W 2013 roku Kraków stał się częścią prestiżowej Sieci Miast Kreatywnych UNESCO w dziedzinie literatury. W związku z tym oferta wydarzeń związanych z tą tematyką jest systematycznie poszerzana. Jednym z jej elementów są spacery literackie organizowane przez kilka instytucji w mieście. Jest to rodzaj oprowadzania po zakamarkach miasta związanych z pisarzami, ich dziełami lub innymi wydarzeniami istotnymi dla literatury. Głównym celem artykułu jest zbadanie odbiorców oferty spacerów literackich, przeprowadzone ze względu na konieczność podnoszenia jakości świadczonych usług. Poza celem stricte utylitarnym, badanie nakierowane jest na wypełnienie luki badawczej w zakresie znajomości potencjalnych uczestników turystyki literackiej. We wstępie tekstu zarysowana została specyfika spacerów literackich w kontekście turystyki kulturowej. Dalej przedstawione zostały wyniki badań ankietowych, prowadzonych od kwietnia do października 2016 r., wsparte obserwacją prowadzoną w czasie oprowadzania grup i osób indywidualnych. Na koniec sformułowano rekomendacje do dalszych działań. (abstrakt oryginalny)

In 2013 Krakow became a part of the UNESCO Creative Cities Network as a city of literature. As a result, the range of literature events systematically increased. Among others literary walks are being organized by a few cultural institutions in the city. It is a kind of guided tour through the city's nooks and crannies connected with writhers, books and other important literary events. The main aim of this article is to present the results of an audience survey designed to gather knowledge about the participants of literary walks, and to fill the research gap about potential literary tourists. In the introduction the literary walks are presented through the theoretical concept of cultural tourism. Furthermore results of the audience survey, conducted from April to November 2016, are shown. The findings are complemented by a participant observation accomplished during guiding groups and individuals. In the end recommendations for further actions are presented. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Barbier B., 2005, Wybrane aspekty turystyki kulturowej Francuzów, Turyzm, nr 15/1-2
 2. Buczkowska K., 2008, Turystyka kulturowa. Przewodnik metodyczny, Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu
 3. Buczkowska K., 2010, Turystyka kulturowa, Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu
 4. Cymańska-Garbowska B., Steblik-Wlaźlak B., 2013, Podstawy turystyki. Podręcznik, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa
 5. Kowalczyk A., 2010, Turystyka zrównoważona - aspekty kulturowe, [w:] Z. Młynarczyk, I. Potocka, A. Zajadacz (red.), Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki. Tom VI. Turystyka zrównoważona, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 19-30
 6. Kubicki P., Kraków: od miasta labiryntu do miasta palimpsestu, 2015, [w:] Ł. Klimek, B, Cisowska, Miejsce po - miejsce bez, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa
 7. Michalak D., Koryś I., Kopeć J., 2016, Stan czytelnictwa w Polsce w 2015 roku, Biblioteka Narodowa, Warszawa
 8. Mikos von Rohrscheidt A., 2011, Klasyczne i nowoczesne formy zorganizowanego zwiedzania miasta, [w:] A. Mikos von Rohrscheidt (red.), OBCY W POZNANIU. Historyczna metropolia jako ośrodek turystyki kulturowej, Wydawnictwo Kultour.pl, Poznań/ PROKSENIA, Kraków, s. 139-183
 9. Pudełko A., 2014, Turystyka literacka w Małopolsce, "Turystyka kulturowa", nr 9/2014, s. 75-91
 10. Rybicka E., 2014, Geopoetyka. Przestrzeń i miejsce we współczesnych teoriach i praktykach literackich, Wydawnictwo Universitas, Kraków
 11. Stasiak A., 2009, Turystyka literacka i filmowa, [w:] K. Buczkowska, A. Mikos von Rohrscheidt (red.), Współczesne formy turystyki kulturowej, Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, s. 223-265
 12. Uchwała nr CXXI/1965/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Turystyki w Krakowie na lata 2014-2020
 13. Uchwała nr XXXVII/632/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia programu Kraków - Miasto Literatury UNESCO
 14. Ustawa o usługach turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997 r. Dz.U. 1997 nr 133 poz. 884
 15. Wöhler K. Marktorientiertes Tourismusmanagement: Tourismusorte - Leitbild
 16. Zmyślony P., 2001, Literatura jako podstawa tworzenia produktu turystycznego, "Problemy turystyki", nr 24 (1-2/2001), s. 21-31
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-4642
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu