BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Limański Andrzej (Uniwersytet Śląski), Popławska Żanna (Politechnika Lwowska; Politechnika Rzeszowska), Drabik Ireneusz (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)
Tytuł
Analiza sieciowa i jej zastosowanie w teorii i praktyce zarządzania
Network Analysis and Its Application to the Theory and Practice of Management
Źródło
Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego, 2017, nr 24, s. 109-121, tab., rys., bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie strategiczne, Podejście sieciowe, Relacje międzyludzkie, Analiza sieci społecznych, Analiza sieciowa
Strategic management, Network approach, Interpersonal relations, Social Network Analysis (SNA), Network analysis
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono istotę sieci i przesłanki jej kreowania przez podmioty rynkowe, a także rolę i znaczenie analizy sieciowej w zarządzaniu strategicznym. Podkreślona została niejednoznaczność pojęcia sieci oraz wskazano grupy podmiotów rynkowych, których wejście w relacje sieciowe jest najbardziej prawdopodobne. Analizę sieciową traktować należy jako stosunkowo nowy paradygmat w naukach o zarządzaniu, a jej wykorzystanie jest możliwe zarówno w kontekście odwzorowania wewnętrznego środowiska funkcjonowania organizacji, jak też relacji łączących organizację z podmiotami zewnętrznymi. Zastosowanie analizy sieciowej w praktyce przedstawiono na przykładzie kształtowania się relacji własnościowych banków ukraińskich. (abstrakt oryginalny)

The article outlines the significance of networks and reasons for their development by enterprises, as well as the role and importance of network analysis in strategic management. The ambivalent character of networks has been emphasized, and groups of enterprises, for which entering networked relationships is most likely, have been indicated. Network analysis should be conceived as a relatively new paradigm in management theory, and its application is possible both with regard to the company's business environment and relationships that link it to other organizations. The practical deployment of network analysis is presented on a basis of ownership relations characterizing Ukrainian banks. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Achrol R. S., Kotler Ph. (1999), Marketing in the Network Economy, "Journal of Marketing", vol. 63, Special Issue.
 2. Batorski D., Zdziarski M. (2009), Analiza sieciowa i jej zastosowania w badaniach organizacji i zarządzania, "Problemy Zarządzania", vol. 7, nr 4 (26).
 3. Borgatti S. P., Everett M. G., Johnson J. C. (2013), Analyzing Social Networks, SAGE Publications, London.
 4. Czakon W. (2005), Istota relacji sieciowych przedsiębiorstwa, "Przegląd Organizacji", nr 9.
 5. Czakon W. (2012), Sieci w zarządzaniu strategicznym, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 6. Dolińska M. (2002), Działalność organizacji wirtualnych w sieci powiązań, "Organizacja i Kierowanie", nr 1.
 7. Fonfara K. (red.) (2009), Zachowanie przedsiębiorstwa w procesie internacjonalizacji. Podejście sieciowe, PWE, Warszawa.
 8. Kadushin Ch. (2012), Understanding Social Networks: Theories, Concepts, and Findings, Oxford University Press, Oxford.
 9. Koźmiński A. K. (2004), Zarządzanie w warunkach niepewności. Podręcznik dla zaawansowanych, WN PWN, Warszawa.
 10. Krupski R. (red.) (2005), Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu, PWE, Warszawa.
 11. Malara Z. (2007), Przedsiębiorstwo w globalnej gospodarce. Wyzwania współczesności, WN PWN, Warszawa.
 12. Narodowy Bank Ukrainy, https://www.bank.gov.ua (dostęp: 15.12.2016).
 13. Ratajczak-Mrozek M. (2010), Sieci biznesowe a przewaga konkurencyjna przedsiębiorstw zaawansowanych technologii na rynkach zagranicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 14. Thompson G. F. (2003), Between Hierarchies and Markets: The Logic and Limits of Network Forms of Organization, Oxford University Press, Oxford.
 15. Wasserman S., Faust K. (1999), Social Network Analysis: Methods and Applications (Structural Analysis in the Social Sciences), Cambridge University Press, Cambridge.
 16. Zakrzewska-Bielawska A. (red.) (2012), Podstawy zarządzania. Teoria i ćwiczenia, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 17. Zbieg A. (2015), Zastosowanie analizy sieci do oceny struktury organizacji i wyznaczania kierunków jej zmian [w:] Nauki o Zarządzaniu, 1 (22)/2015, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 18. VoxUkraine, http://voxukraine.org (dostęp: 15.12.2016).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1897-7480
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu