BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Klimas Patrycja (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Problem liczby informatorów : badania eksploatacji relacji współtworzenia
The Problem of the Number of Informants : Research on Exploitation of Co-creative Relationships
Źródło
Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego, 2017, nr 24, s. 123-137, tab., rys., bibliogr. 31 poz.
Słowa kluczowe
Metody ilościowe, Gry komputerowe, Kreatywność personelu, Wyniki badań
Quantitative methods, Computer games, Employees creativity, Research results
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Jednym z obszarów debaty w nurcie metodologicznym jest metodyka prowadzenia badań, w tym dyskusja nad celowością realizacji badań z wykorzystaniem więcej niż jednego źródła informacji. Problem liczby informatorów pozostaje nierozstrzygnięty także na gruncie zarządzania strategicznego, w tym badań prowadzonych w podejściu relacyjnym. Przedmiotem artykułu jest prezentacja wyników badań, których celem było porównanie subiektywnych opinii nt. eksploatacji relacji współtworzenia pozyskanych niezależnie od pracowników kreatywnych oraz przedstawicieli kadry zarządzającej, a także identyfikacja stopnia wykorzystania poszczególnych typów relacji. Badania przeprowadzono na próbie 50 przedsiębiorstw produkujących gry komputerowe i wideo gromadząc dane od 100 informatorów. Rezultaty nieparametrycznego testowania hipotez wskazują na brak różnic pomiędzy pracownikami kreatywnymi oraz kadrą zarządzającą, a zatem w badaniach eksploatacji relacji współtworzenia nie jest konieczne stosowanie wielu informatorów. W świetle uzyskanych wyników najczęściej wykorzystywanymi przez producentów gier sformalizowanymi relacjami współtworzenia są relacje z mediami społecznymi, graczami oraz dystrybutorami, natomiast społeczne relacje wewnętrzne okazują się bardziej eksploatowane, aniżeli społeczne relacje branżowe. (abstrakt oryginalny)

Among current directions of methodological debate there is a methodology of research, including quite fierce discussion about the appropriateness of multiinformant approach in data gathering process. The problem of the number of informants still remains unsolved in the field of strategic management, including research run from relational perspective. This paper provides findings from the research aimed at comparison of the convergence of subjective opinions about exploitation of co-creative relationships independently collected from two groups of informants, i.e. managers and creative workers. This research was aimed also at identification of the degree of exploitation of different co-creative relationships. The research was run on 50 Polish game developers while the data was gathered from 100 informants. The results of nonparametric hypothesis tests indicate any significant differences in opinions between managers and creative workers. Thus, in case of research on exploitation of co-creative relationships a multi-informant approach is not needed while single-informant approach seems to be sufficient. Moreover, the findings show that in case of game developers among the most often exploited, formal co-creative relationships there are those with: social media, gamers (players), and distributors. Furthermore, informal, social relationships maintained inside the company seem to be more exploited than social relationships with other game developers. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Caraballo E.L., McLaughlin G.C. (2012),Individual perceptions of innovation: A Multi-dimensional construct, "Journal of Business & Economics Research", vol. 10(10).
 2. Czakon W. (2015),Rygor metodologiczny, [w:] Czakon W. (red.), Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu,Wolters Kluwer, Warszawa.
 3. Czakon W. (2009), Relational Capability of Organizations-Theoretical Advances, "Journal of Economics & Management", vol. 5.
 4. Czakon W. (2016), W kierunku rozwoju badań ilościowych w naukach o zarządzaniu, "Organizacja i Kierowanie, nr 173(3).
 5. De Los Reyes A., Augenstein T.M., Wang M., Thomas S.A., Drabick D.A., Burgers D.E., Rabinowitz J. (2015), The validity of the multi-informant approach to assessing child and adolescent mental health, "Psychological Bulletin", vol. 141(4).
 6. Dyduch W. (2015), Ilościowe badanie i operacjonalizacja zjawisk w naukach o zarządzaniu, [w:] Czakon W. (red.), Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu, Wolters Kluwer, Warszawa.
 7. Hinkin T.R. (1995), A review of scale development practices in the study of organizations, "Journal of management", vol. 21(5).
 8. Holmbeck G.N., Li S.T., Schurman J.V., Friedman D., Coakley R.M. (2002), Collecting and managing multisource and multimethod data in studies of pediatric populations, "Journal of Pediatric Psychology", vol. 27(1).
 9. Izushi H., Aoyama Y. (2006),Industry evolution and cross-sectoral skill transfers: a comparative analysis of the video game industry in Japan, the United States, and the United Kingdom, "Environment and planning", vol. 38(10).
 10. Kaufmann L., Astou Saw A. (2014), Using a multiple-informant approach in SCM research, "International Journal of Physical Distribution & Logistics Management", vol. 44(6).
 11. Klimas P. (2017), Ocena innowacyjności organizacyjnej z perspektywy kadry zarządzającej oraz pracowników kreatywnych, "Handel wewnętrzny"[w druku].
 12. Klimas P. (2015a), Relacje współtworzenia - propozycja konceptualizacji, "Marketing i Rynek", nr 9.
 13. Klimas P. (2015b), Sieci relacji producentów gier komputerowych i wideo, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu", nr 64 (7).
 14. Kohli A.K., Jaworski B.J., Kumar A. (1993), MARKOR: a measure of market orientation, "Journal of Marketing Research, vol. 30(4).
 15. Krupski R. (2997), Strategia współtworzenia wartości, "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego", nr 2.
 16. Krupski R. (2014), Zasoby niematerialne jako główny składnik strategii przedsiębiorstwa działającego w turbulentnym, nieprzewidywalnym otoczeniu, "Organizacja i Kierowanie", nr 1A(159).
 17. Kumar N., Stern L.W., Anderson J.C. (1993), Conducting interorganizational research using key informants, "Academy of Management Journal", vol. 36(6).
 18. Lytle R.S., Timmerman J.E. (2006), Service orientation and performance: an organizational perspective, "Journal of Services Marketing", vol. 20(2).
 19. McMullan E., Chrisman J.J., Vesper K. (2001), Some problems in using subjective measures of effectiveness to evaluate entrepreneurial assistance programs, "Entrepreneurship: Theory and Practice", vol. 26(1).
 20. Niemczyk J. (2015a), Poziomy rozwoju sieci międzyorganizacyjnej, "Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości", nr (2) 32.
 21. Niemczyk J. (2015b), Metodologia nauk o zarządzaniu[w:] Czakon W. (red.), Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu, Wolters Kluwer, Warszawa.
 22. Parmentier G., Mangematin V. (2014), Orchestrating Innovation with User Communities in the Creative Industries, "Technological Forecasting and Social Change"vol. 83.
 23. Piwoni-Krzeszowska E. (2013), Logiki kreowania wartości relacji przedsiębiorstwa z rynkowymi interesariuszami, "Organizacja i Kierowanie", nr 155.
 24. Stańczyk-Hugiet E. (2011), W poszukiwaniu renty..., " Przegląd Organizacji", 2011, nr 9.
 25. Stock R.M., Six B., Zacharias N.A. (2013), Linking multiple layers of innovationoriented corporate culture, product program innovativeness, and business performance: A contingency approach, "Journal of the Academy of Marketing Science", vol. 41(3).
 26. Strużyna J., Oryginalność w badaniach naukowych w dyscyplinie zarządzania, [w:] Czakon W. (red.), Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu, Wolters Kluwer, Warszawa.
 27. Van Bruggen G.H., Lilien G.L., Kacker M. (2012), Informants in organizational marketing research: Why use multiple informants and how to aggregate responses, "Journal of Marketing Research", vol. 39(4).
 28. Venkatraman N., Grant J.H. (1986), Construct measurement in organizational strategy research: A critique and proposal, "Academy of management Review", vol. 11(1).
 29. Wieczorkowska G., Król G. (2016), Ten Pitfalls of Research Practices in Management Science, "Problemy Zarządzania", nr 14.
 30. Zakrzewska-Bielawska A. (2016a), Potencjał relacyjny a innowacyjność przedsiębiorstwa-w kierunku open innovation. "Management Forum", vol. 4(1).
 31. Zakrzewska-Bielawska A. (2016b), Tworzenie i apropriacja wartości jako cel strategii relacyjnej przedsiębiorstwa, "Prace Naukowe Uniwersytety Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 444.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1897-7480
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu