BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kulińska Ewa (Politechnika Opolska), Odlanicka-Poczobutt Monika (Politechnika Śląska)
Tytuł
Relokacja produktów w magazynie z uwzględnieniem wyników analizy ABC w zakresie liczby pobrań
Relocation of Products in the Warehouse, Including the Results of ABC Analysis in Terms of Number of Downloads
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2017, z. 103, s. 129-142, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Produkt, Magazynowanie, Rynek, Przedsiębiorstwo
Product, Storage, Market, Enterprises
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu była analiza zastosowania procedury relokacji grup asortymentowych w magazynie przedsiębiorstwa działającego w branży oświetleniowej. W artykule przedstawiono założenia, przebieg oraz wyniki analizy ABC liczby pobrań 208 wybranych produktów oferowanych przez badane przedsiębiorstwo. Zaproponowano relokację produktów wraz ze wskazaniem korzyści związanych ze skróceniem czasu realizacji zamówienia w wyniku zmiany lokalizacji.(abstrakt oryginalny)

The aim of the article was to implement the procedure for the relocation of groups of products in the warehouse of the company operating in the lighting industry. The article presents the assumptions, process and results of the ABC analysis in terms of number of downloads for 208 selected products offered by the company. The relocation of products was proposed with an indication of the benefits associated with the shortening of the order processing time as a result of changes of locations.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Fretsch M. (red.): Słownik terminologii logistycznej. ILiM, Poznań 2006.
  2. Furgała S.: Analiza systemu gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwie branży oświetleniowej. Praca magisterska. Politechnika Śląska, Wydział Organizacji i Zarządzania, Zabrze 2016.
  3. Grzybowska K.: Gospodarka zapasami i magazynem, cz. 2. Zarządzanie magazynem. Difin, Warszawa 2010.
  4. Krzyżaniak S. i inni: Organizacja i monitorowanie procesów magazynowych. Biblioteka Logistyka, Poznań 2013.
  5. Lighting the way: Perspectives on the global lighting market (Oświetlenie przyszłości: perspektywy światowego rynku oświetlenia). McKinsey & Company, 2012.
  6. Murphy P.R., Wood D.F.: Nowoczesna logistyka. Helion, Gliwice 2011.
  7. Pacana A. i inni: Logistyka w przedsiębiorstwie. W. Zielecki (red.). Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Rzeszów 2010.
  8. Pisz I., Sęk T., Zielecki T.: Logistyka w przedsiębiorstwie. PWE, Warszawa 2013.
  9. www.lug.com.pl, 05.2016.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-3466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu