BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kwiotkowska Anna (Politechnika Śląska)
Tytuł
Zdolność sieciowa. Konstrukt i jego wymiary
The Network Capability. Construct and Its Dimensions
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2017, z. 103, s. 143-156, rys., tab., bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe
Zdolności dynamiczne, Analiza czynnikowa, Badania empiryczne
Dynamic capabilities, Factor analysis, Empirical researches
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule podjęto próbę uchwycenia istoty zdolności sieciowej organizacji oraz jej składników i wymiarów. Celem artykułu jest empiryczne sprawdzenie, czy istniejące w praktyce gospodarczej wymiary zdolności sieciowej pokrywają się z wymiarami przedstawionymi i zaproponowanymi w warstwie teoretycznej. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują na istnienie czterech wymiarów zdolności sieciowej: koordynacja, zdolność relacyjna, wiedza o partnerach oraz komunikacja wewnętrzna.(abstrakt oryginalny)

The paper attempts to capture the essence of the network capability of the organizations and its constituents and dimensions. The aim of the paper is an empirical verification of whether the existing business practice dimensions of the network capability correspond to the dimensions laid down and proposed in the theoretical level. Results of this study indicate the existence of four dimensions of network capability: coordination, relational ability, knowledge of partners and internal communication.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adams J.S.: Interorganizational process and organization boundary activities. [in:] Staw B., Cummings L. (red.): Research in Organizational Behavior. JAI Press, Greenwich 1980.
 2. Czakon W.: Istota i przejawy kompetencji relacyjnej. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego, nr 20. Wrocław 2008.
 3. Czakon W.: Paradygmat sieciowy w naukach o zarządzaniu. "Przegląd Organizacji", nr 11, 2011.
 4. Das T.K., Bing-Sheng T.: Instabilities of strategic alliances: an internal tensions perspective. "Organization Science", Vol. 11, No. 1, 2000.
 5. Doz Y.L.: The evolution of cooperation in strategic alliances: initial conditions or learning processes? "Strategic Management Journal", No. 17, 1996.
 6. Eienhardt K.M., Martin J.A.: Dynamic capabilities: What are they? "Strategic Management Journal", No. 21, 2000.
 7. Gatnar E.: Analiza czynnikowa - teoria i zastosowanie. Akademia Ekonomiczna, Katowice 1998.
 8. Gemünden H.G., Ritter T.: Managing technological networks: the concept of network competence, [in:] Gemünden H.G., Ritter T., Walter A. (eds.): Relationships and Networks in International Markets. Pergamon, Elsevier Science Ltd, Oxford 1997.
 9. Gulati R.: Alliances and networks. "Strategic Management Journal", Vol. 19, No. 4, 1998.
 10. Hoang H., Antoncic B.: Network-based research in entrepreneurship: a critical review. "Journal of Business Venturing", Vol. 18, No. 2, 2003.
 11. Kale P., Dyer J.H., Singh H.: Alliance capability, stock market response, and long-term alliance success: the role of the alliance function. "Strategic Management Journal", No. 23, 2002.
 12. Kale P., Singh H., Perlmutter H.: Learning and protecting of proprietary assets in strategic alliances: building relational capital. "Strategic Management Journal", No. 21, 2000.
 13. Kay J.: The Business of Economics. Oxford University Press, Oxford 1996.
 14. Kumar K., Subramanian R., Yauger C.: Examining the market orientation-performance relationship: a context-specific study. "Journal of Management", Vol. 24, No. 2, 1998.
 15. Kwiotkowska A.: Konfiguracje organizacyjne akademickich przedsiębiorstw odprysko-wych. Difin, Warszawa 2015.
 16. Lambe C.J., Spekman R.E., Hunt S.D.: Alliance competence, resources, and alliance success: conceptualization, measurement, and initial test. "Journal of the Academy of Marketing Science", Vol. 30, No. 2, 2002.
 17. Lorenzoni G., Lipparini A.: The leveraging of inter-firm relationships as a distinct organization capability. "Strategic Management Journal", Vol. 20, No. 4, 1999.
 18. Marshall G.W., Goebel D.J., Moncrief W.C.: Hiring for success at the buyer-seller interface. "Journal of Business Research", Vol. 56, No. 4, 2003.
 19. Mohr J., Spekman R.: Characteristics of partnership success: partnership attributes, communication behavior, and conflict resolution techniques. "Strategic Management Journal", Vol. 15, No. 2, 1994.
 20. Mort S.G., Weerawardena J.: Networking capability and international entrepreneurship. How netwoks function in Australian born global firms. "International Marketing Review", Vol. 23, No. 5, 2006.
 21. Möller K., Rajala A., Svahn S.: Strategic business nets - their type and management. "Journal of Business Research", No. 58, 2005.
 22. Möller K., Svahn S.: Managing strategic nets. A capability perspective. "Marketing Theory", Vol. 3, No. 2, 2003.
 23. Nunally J.C., Bernstein I.H.: Psychometric Theory. McGraw-Hill, New York 1994.
 24. Pérez M.P., Sánchez A.M.: The development of university spin-offs. Early dynamics of technology transfer and networking. "Technovation", Vol. 23, No. 10, 2003.
 25. Ritter T.: The networking company. Antecedents for coping with relationships and networks effectively. "Industrial Marketing Management", Vol. 28, No. 5, 1999.
 26. Sivadas E., Dwyer F.R.: An examination of organizational factors influencing new product success in internal and alliance-based processes. "Journal of Marketing", No. 64, 2000.
 27. Stuart T.E., Huang H., Hybels R.C.: Interorganizational endorsements and the performance of entrepreneurial ventures. "Administrative Science Quarterly", Vol. 44, No. 2, 1999.
 28. Teece J., Pisano G., Shuen A.: Dynamic capabilities and strategic management. "Strategic Management Journal", Vol. 18, No. 7, 1997.
 29. Walker G., Kogut B., Shan W.: Social capital, structural holes and the formation of an industry network. "Organization Science", Vol. 8, No. 2, 1997.
 30. Walter A., Auer M., Ritter T.: The impact of network capabilities and entrepreneurial orientation on university spin-off performance. "Journal of Business Venturing", No. 21, 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-3466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu