BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Puto Agnieszka (Politechnika Częstochowska)
Tytuł
Determinanty rozwoju współczesnych przedsiębiorstw - wyniki badań własnych
Determinants of Development of Nowadays Enterprises - Results of Own Research
Źródło
Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego, 2017, nr 24, s. 153-162, tab., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Rozwój przedsiębiorstwa, Czynniki rozwoju przedsiębiorstwa, Wyniki badań
Enterprise development, Companies development factors, Research results
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Zmieniające się warunki funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw implikują konieczność dostosowania się do nowych warunków ekonomicznych, społecznych i kulturowych. Nieprzewidywalność zachodzących zmian może utrudniać lub wręcz uniemożliwiać przedsiębiorstwom realizację założonych celów rozwojowych. Dlatego też osoby zarządzające organizacjami nie mogą biernie poddawać się tym sytuacjom, lecz powinny im przeciwdziałać i stwarzać warunki dla ciągłego rozwoju. W artykule został podjęty temat związany z istotą rozwoju przedsiębiorstwa, szczególny nacisk położono na aspekt związany z determinantami rozwoju współczesnych przedsiębiorstw. Artykuł podzielony został na dwie zasadnicze części. Pierwsza część ukazuje teoretyczne podejście do istoty rozwoju, druga przedstawia wyniki badań własnych (pilotażowych) na temat czynników wpływających na rozwój przedsiębiorstw. (abstrakt oryginalny)

Changing conditions of nowadays enterprises operations imply the necessity to adjust to new economic, social, and cultural conditions. Unpredictability of changes may hinder or even make it impossible for enterprises to realize development goals they adopted. Therefore, individuals who manage organizations cannot present passive attitude to the aforesaid circumstances, but need to prevent them and create conditions for continuous development. The article deals with the subject of determinants of development of nowadays enterprises. The article has been divided into two basic parts. First one presents theoretical approach to the essence of development, whilst the second part presents results of own research (pilotage) regarding factors influencing development of enterprises. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Borowiecki R. (2011), Przedsiębiorstwo w obliczu wyzwań współczesnej gospodarki, "Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy", nr 20.
  2. Borowiecki R., Jaki A., Rojek T. (2003), Restrukturyzacja a rozwój i kreowanie wartości przedsiębiorstwa [w:] Borowiecki R. (red.), Przedsiębiorstwo w procesie transformacji. Efektywność - restrukturyzacja - rozwój, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Warszawa - Kraków.
  3. Machaczka J. (1998), Zarządzanie rozwojem organizacji. Czynniki, modele, strategia, diagnoza, PWN, Warszawa - Kraków.
  4. Mitek A., Miciuła I. (2012), Współczesne determinanty rozwoju przedsiębiorstw prywatnych, "Współczesne wyzwania gospodarowania i zarządzania", Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 734, Szczecin.
  5. Nowodziński P. (2013), Zarządzanie strategiczne współczesnym przedsiębiorstwem. Otoczenie a strategia, Sekcja Wydawnictw Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.
  6. Pierścionek Z. (1996), Strategie rozwoju firmy, PWN, Warszawa.
  7. Puto A. (2011), Development Determinants of Bakery Companies in the Light of EmpiricalResearch [w:] Fundamentals of Management in Modern Small and Medium-Sized Enterprises, Lachiewicz S., Zakrzewska-Bielawska A. (red.), Technical University Lodz Press, Łódz.
  8. Zakrzewska - Bielawska A. (2007a), Rozwój i decyzje strategiczne dużych firm produkcyjnych, [w:] S. Lachiewicz, I. Staniec (red.), Sytuacja ekonomiczna i kadrowa dużych organizacji gospodarczych w aglomeracji łódzkiej, Wydawnictwo Media Press.
  9. Zakrzewska-Bielawska A. (2007b), Czynniki sukcesu dużych polskich firm produkcyjnych, "Sukces organizacji. Uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne" Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1897-7480
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu