BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grego-Planer Dorota (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
Zasobowe uwarunkowania potencjału konkurencyjnego polskich ukrytych mistrzów
Resources Conditions of Competitive Potencial of Polish Hidden Champions
Źródło
Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego, 2017, nr 24, s. 167-178, tab., rys., bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Potencjał konkurencyjny przedsiębiorstw, Wiedza ukryta, Zasoby niematerialne
Competitive potential of enterprises, Tacit knowledge, Intangible assets
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Niniejszy artykuł stanowi próbę zaprezentowania modelowego ujęcia potencjału konkurencyjnego specyficznej grupy przedsiębiorstw, jaką są polscy ukryci mistrzowie. Obecnie nie kwestionuje się znaczenia zasobów niematerialnych w działalności firm. Jednakże samo posiadanie owych zasobów nie wystarcza. Najlepsze pozycje na rynkach zajmują te firmy, które przede wszystkim umieją odpowiednio zarządzać swoim potencjałem. Przykładem tych firm są właśnie polscy tajemniczy mistrzowie. W publikacji zaprezentowano fragment wyników badań nad tą grupą przedsiębiorstw, starając się odpowiedzieć na pytania w jaki sposób i w oparciu o jakie zasoby tworzą swój potencjał ci rynkowi liderzy. W badaniu empirycznym dokonano pomiaru sondażowego pośredniego z wykorzystaniem metody wywiadu telefonicznego. Struktura artykułu obejmuje wprowadzenie do poruszanego tematu, zaprezentowanie miejsca zasobów w potencjale konkurencyjnym przedsiębiorstw, charakterystykę polskich ukrytych liderów, a także szczegółowy opis metodyki badań oraz przedstawienie modelu potencjału konkurencyjnego badanej grupy podmiotów Celem opracowania jest zaproponowanie modelowego ujęcia budowy potencjału konkurencyjnego polskich ukrytych mistrzów. (abstrakt oryginalny)

This article is an attempt to present a model recognized the competitive potential of a specific group of companies, which are polish hidden champions. Currently not question the importance of intangible assets in the companies' activities. However, the mere possession of these resources is not enough. Top positions in the markets occupy those companies who primarily know how to properly manage their potential. An example of these companies are just polish hidden champions. The publication presents part of the results of the research conducted on this group of companies and attempts to answer the questions of how and based on what resources market leaders make their potential. Empirical research consisted of two stages - the main study which employed the indirect measurement survey using the method of telephone interview and a complementary test which used the method of expert assessment in the correspondence version. The aim of the study is to propose a model approach of building the competitive potential of Polish hidden champions. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Barney J.B. (1991), Firm Resources and Sustained Competitive Advantage, "Journal of Management", vol. 12.
 2. Barney J. B. (1997), Gaining and Sustainable Competitive Advantage, Addison-Wesley Publishing Company, Inc., New York.
 3. Daft R. L. (2001), Organization Theory and Design. Seventh Edition, South-Western College Publishing, United States.
 4. Glabiszewski W. (2005), Konkurencyjność działających w Polsce zakładów ubezpieczeń majątkowych w procesie integracji Polski z Unią Europejską, Dom Organizatora TNOiK, Toruń.
 5. Godziszewski B. (1999), Potencjał konkurencyjności przedsiębiorstw jako źródło przewagi konkurencyjnej i podstawa stosowanych instrumentów konkurowania, [w:] Stankiewicz M. J. (red.), Budowanie potencjału konkurencyjności przedsiębiorstwa, Dom Organizatora TNOiK, Toruń.
 6. Grego-Planer D. (2016), Potencjał konkurencyjny ukrytych liderów polskiej gospodarki, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
 7. Grego-Planer D. Popławski W., Zastempowski M. (2011), Niematerialne wartości źródłem ukrytej przewagi konkurencyjnej tajemniczych mistrzów polskiej gospodarki, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
 8. Haffer R. (2002), Strategiczna przydatność składników potencjału konkurencyjności dla zdolności konkurowania polskich przedsiębiorstw, [w:] Stankiewicz M. J. (red.), Determinanty konkurencyjności polskich przedsiębiorstw: sposoby i warunki umacniania konkurencyjności przedsiębiorstw w perspektywie globalizacji, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2002.
 9. Hunt S. D. (1997), Resource-Advantage Theory: An Evolutionary Theory Of Competitive Firm Behavior?, "Journal of Economic Issues", vol. 31.
 10. Kaczmarczyk S. (2002), Badania marketingowe. Metody i techniki, PWE, Warszawa.
 11. Karaszewski W. (2001), Przedsiębiorstwa z udziałem kapitału zagranicznego w Polsce w latach 1990-1999 (miejsce w gospodarce kraju, czynniki i perspektywy rozwoju), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 12. Krajewski L. J., Ritzman L. P. (2002), Operations Management. Strategy and Analysis. Sixth Edition, Prentice Hall, New York.
 13. Krzysztofiak M., Urbanek D. (1975), Metody statystyczne, PWN, Warszawa.
 14. Liczmańska K. (2015), Budowanie silnych marek produktowych w warunkach zakazu reklamy publicznej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2015.
 15. Penrose E., The Firm in Theory (2000), [w:] D.J. Storey (red.), Small Business. Critical Perspectives on Business and Management, , Routledge.
 16. Romanowska M. (2009), Planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie, PWE Warszawa.
 17. Simon H., Dietl M. (2009), Tajemniczy mistrzowie XXI wieku. Strategie sukcesu nieznanych liderów na światowych rynkach, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 18. Skowronek-Mielczarek A. (red.), (2013), Zasobowe uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw w Polsce, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa.
 19. Stankiewicz M. J. (2002), Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, Dom Organizatora TNOiK, Toruń.
 20. Wit B de, Meyer R. (1999), Strategy Synthesis. Resolving Strategy Paradoxes To Create Competitive Advantage, International Business Press, London.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1897-7480
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu