BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sokołowska-Durkalec Agnieszka (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Tabaszewska-Zajbert Edyta (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Społecznie odpowiedzialne zarządzanie zaangażowaniem pracowników
Socially Responsible Employees Involvement Management
Źródło
Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego, 2017, nr 24, s. 179-194, tab., bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe
Zaangażowanie pracowników, Społeczna odpowiedzialność biznesu, Zarządzanie zasobami ludzkimi
Employees' engagement, Corporate Social Responsibility (CSR), Human Resources Management (HRM)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Zarządzanie zaangażowaniem pracowników (ZZP) cieszy się coraz większym zainteresowaniem przedstawicieli nauk o zarządzaniu, jak również praktyków, zmierzających się z problemem braku entuzjazmu i niewystarczającego wysiłku wkładanego w działania na rzecz organizacji. Drugą z bardziej popularnych obecnie koncepcji jest również zarządzanie społeczną odpowiedzialnością organizacji (ZSOO). Problemem badawczym podjętym w artykule jest określenie wzajemnych, podstawowych, zależności obu koncepcji. W związku z tym, celem opracowania jest identyfikacja elementów wspólnych ZZP i ZSOO, jak również wskazanie podstawowych uwarunkowań zaangażowania pracowników w organizacji odpowiedzialnej społecznie. Opracowanie opiera się na studiach literaturowych, na podstawie których stwierdzono liczne powiązania obu koncepcji, oraz skonstatowano, iż rozwiązania stymulujące wzajemność w relacjach z interesariuszami, oferowane przez ZSOO, sprzyjają założeniom i zastosowaniu instrumentarium ZZP. Artykuł podsumowano wskazując na perspektywy rozwoju społecznie odpowiedzialnego zarządzania zaangażowaniem. (abstrakt oryginalny)

Employees Involvement Management (EIM) becomes more and more popular subject among representatives of management sciences, as well as practitioners, who faces the problem of the lack of enthusiasm and inadequate effort put into action for the organization. Another top popular concept today is the Organization Social Responsibility Management (OSRM). The research problem undertaken in this article is to define mutual, basic, relations to both concepts. Therefore, the purpose of the study is to identify common elements for EIM and OSRM, as well as main determinants of employee involvement in socially responsible organization. This paper, based on literature studies, founds numerous links of both concepts, and enables to state that the solutions aimed to stimulate reciprocity in relations with stakeholders, offered by OSRM, favours assumptions and instruments of EIM. Article summarizes pointing to the prospects of development of socially responsible involvement management. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bakker A.B., Albrecht S.L., Leiter M.P. (2011), Work engagement: Further reflections on the state of play, "European Journal of Work and Organizational Psychology", vol. 20.
 2. Boshoff Ch., Mels G. (2000), The Impact of Multiple Commitments on Intention to Resign: An Empirical Assessment, "British Journal of Management", no. 11.
 3. Burkiewicz M. (2003), Rola zaangażowania pracowników w strategii zarządzania zasobami ludzkimi, Pret, Warszawa.
 4. Czarnecka A. (2014), Rozwój i doskonalenie jako czynniki kształtujące zaangażowanie pracowników, "Humanizacja Pracy. Psychologiczno-Społeczne Uwarunkowania Zaangażowania Pracowniczego", nr 3.
 5. Drucker P. (2000), Managing Knowledge Means Managing Oneself, "Leader to Leader", no. 16.
 6. Juchnowicz M. (2010), Zarządzanie przez zaangażowanie, PWE, Warszawa.
 7. Juchnowicz M. (2012), Zarządzanie przez zaangażowanie wyzwaniem współczesności [w:] P. Wachowiak (red.), Człowiek w organizacji. Teoria i praktyka, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 8. Juchnowicz M. (2014), Satysfakcja zawodowa pracowników. Kreator kapitału ludzkiego, PWE, Warszawa.
 9. Laloux F. (2015), Pracować inaczej, Wyd. Studio Emka, Warszawa.
 10. Kahan W.A. (1990), Psychological conditions of personal engagement and disengagement at work, "Academy of Management Journal", no. 33.
 11. Kmiotek K. (2016), Uwarunkowania zaangażowania organizacyjnego pracowników (przykład inżynierów), "Nauki o Zarządzaniu. Management Sciences", nr 2.
 12. Koch R. (2005), Sposób na życie 80/20, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań.
 13. Kopertyńska M.W. (2008), Motywowanie pracowników. Teoria i praktyka, Wydawnictwo PLACET, Warszawa.
 14. Kopertyńska M.W., Kmiotek K. (2014), Budowanie zaangażowania pracowników pokolenia Y, "Management Forum", nr 4.
 15. Kristof A.L. (1996), Person - organization fit: An integrative review of its conceptualizations, measurement, and implications, "Personnel Psychology", nr 4.
 16. Meyer J.P., Allen N.J. (1991), A Tree-Component Conceptualization on Organizational Commitment, "Human Resource Management Review", no. 1.
 17. Pocztowski A. (2007), Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa.
 18. Przewoźna-Krzemińska A. (2014), Aspekty motywacji wpływające na zaangażowanie pracowników w organizacji, "Humanizacja Pracy. Psychologiczno-Społeczne Uwarunkowania Zaangażowania Pracowniczego", nr 3.
 19. Russell J.A. (2003), Core Affect and the Psychological Construction of Emotion, "Psychological Review" vol. 110.
 20. Słocińska A. (2014), Społeczne środowisko pracy jako element kształtujący zaangażowanie pracowników, "Humanizacja Pracy. Psychologiczno-Społeczne Uwarunkowania Zaangażowania Pracowniczego", nr 3.
 21. Schultz D., Schultz S. E. (2008), Psychologia a wyzwania dzisiejszej pracy, Wydawnictwo PWN, Warszawa.
 22. Sokołowska A. (2013), Społeczna odpowiedzialność małego przedsiębiorstwa. Identyfikacja-ocena-kierunki doskonalenia, Seria: Monografie i Opracowania nr 232, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 23. Stoner J.A.F., Freedman R.E., Gilbert D.R. (1997), Kierowanie, PWE, Warszawa.
 24. Wellin M. (2010), Zarządzanie kontraktem psychologicznym. Zaangażowanie pracowników w zwiększenie wydajności firmy, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 25. Wojtczuk - Turek A. (2016), Wspieranie produktywności pracowników wiedzy. Rola zarządzania zasobami ludzkimi i dopasowania człowiek - organizacja, Wyd. PWN, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1897-7480
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu