BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wolniak Radosław (Politechnika Śląska)
Tytuł
Analiza zależności pomiędzy nasyceniem certyfikatami ISO 9001 a ISO 14001 oraz ISO 9001 a ISO/TS 16949
Analysis of Relationship between Using Certificates ISO 9001 vs ISO 14001 and ISO 9001 Vs ISO/ TS 16949
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2017, z. 108, s. 421-430, rys., tab., bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie jakością, Zarządzanie środowiskiem, Normy ISO 14001, Normy ISO 9001
Quality management, Environmental management, ISO 14001, ISO 9001
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Prezentowana publikacja przedstawia wyniki badań dotyczących nasycenia certyfikatami ISO 9001, ISO 14001 oraz TS/ISO 16949 krajów Europejskich. W publikacji określono liczbę certyfikatów na milion mieszkańców, dla poszczególnych krajów; zbadano zależności pomiędzy nasyceniem certyfikatami ISO 9001 a ISO 14001 oraz ISO 9001 a ISO/TS 16949, oraz dokonano próby interpretacji zidentyfikowanych związków dla grup krajów, charakteryzujących się podobnymi wskaźnikami. Celem publikacji jest określenie poziomu nasycenia badanymi certyfikatami krajów europejskich (liczba certyfikatów na milion mieszkańców) oraz zbadanie zależności pomiędzy nasyceniem certyfikatami ISO 9001 a ISO 14001 oraz ISO 9001 a ISO/TS 16949. (abstrakt oryginalny)

This paper presents the results of studies on the widespread certificates indicators of ISO 9001, ISO 14001 and TS 16949 in European countries. The publication identifies the number of individual certificates per million inhabitants for each country, examines the relationship between widespread certificates indicators of ISO 9001 and ISO 14001 and also ISO 9001 and ISO / TS 16949. There is in the paper an attempt to interpret identified groups of countries with similar indicators. The aim of the publication is to determine the level of saturation with the certificates of European countries (number of certificates per million inhabitants) and to examine the relationship between the saturation of ISO 9001 vs ISO 14001 and ISO 9001 vs ISO / TS 16949. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Czermiński J.: Nowe spojrzenie na system zarządzania jakością w normie ISO 9001:2009. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, nr 22, 2011, s. 21-31.
 2. Dane statystyczne dotyczące certyfikatów ISO, https://www.iso.org/the-iso-survey.html (dostęp on-line 04.05.2017).
 3. Ejdys J., Kobylińska U., Lulewicz-Sas A.: Zintegrowane systemy zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem pracy. Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok, 2012.
 4. Fura B.: Improving ISO 14001 environmental management systems. Polish Journal of Environmental Studies, nr 6, 2013.
 5. Horodecka A.M., Wolniak R.: Uwarunkowania rynku włoskiego w zakresie implementacji SZJ norm ISO 9000. "Problemy Jakości", nr 12, 2016, s. 22-27.
 6. Hys K.: ISO/TS 16949 analysis of the current trends. Zarządzanie i Finanse, nr. 2, 2015, s. 37-45.
 7. Koźlak W., Hajne K.: Systemy zarządzania środowiskowego ISO 14001 jako element humanizacji organizacji. Journal of Ecology and Health, nr 6, 2011, s. 278-282.
 8. Ligarski M.: Ocena systemu zarządzania jakością - wyniki badań. "Towaroznawcze Problemy Jakości", nr 4, 2007, s. 25-35.
 9. Lisiecka K., Przemysł certyfikacyjny - tendencje rozwojowe. Problemy Jakości, nr 2 2008.
 10. Łuczak J.: System zarządzania jakością dostawców w branży motoryzacyjnej - ocean istotności wymagań. Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań, 2008.
 11. Łysiak D.: Specyfikacja techniczna ISO/TS 16949. Problemy Jakości, nr 10; 2013, s. 21-27.
 12. Matuszak-Flejszman A.: System zarządzania Środowiskowego w organizacji. Wydawnictwo AE, Poznań, 2007.
 13. Owczarczyk A.: IATF 16949:2016. Przegląd najważniejszych zmian w ISO/TS 16949:2009, http://www.qualityaustria.com.pl/baza-wiedzy/art/iatf-169492016-przeglad-najwazniejszych-zmian-w-isots-169492009#Wstep, (dostęp on-line 04.05.2017).
 14. Papaj T., Pajor Ł.: Jakość procesu certyfikacji systemów zarządzania. Problemy Jakości, nr 6, 2012, s. 17-21.
 15. Sampaio P., Saraiva P., Guimarães A.: ISO 9001 certification forecasting models. International Journal of Quality & Reliability Management, vol. 28 iss 1; 2011, pp. 5-26.
 16. The world facktbook https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2098.html (dostęp on-line 04.05.2017).
 17. Wolniak R.: Parametryzacja kryteriów oceny poziomu dojrzałości systemu zarządzania jakością, monografia. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2011.
 18. Wolniak R., Sułkowski M.: Rozpowszechnienie stosowania Systemów Zarządzania Jakością w Europie na świecie - lata 2010-2012. Problemy Jakości, nr 5, 2015, s. 29-34.
 19. Wolniak R., Sułkowski M.: The reasons for the implementation of quality management systems in organizations. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, s. Organizacja i Zarządzanie, z. 92, Gliwice, 2015, s. 443-455.
 20. Wolniak R., Skotnicka B.: Dokumentacja systemu zarządzania jakością, teoria i praktyka. Część 1. Wydawnictwo Naukowe Politechniki Śląskiej, Gliwice 2006.
 21. Wolniak R., Sułkowski M.: Motywy wdrażania certyfikowanych Systemów Zarządzania Jakością. Problemy Jakości, nr 9, 2015, s. 4-9.
 22. Wolniak R.: Korzyści doskonalenia systemów zarządzania jakością opartych o wymagania normy ISO 9001:2009. Problemy Jakości, nr 3; 2014, s. 20-25.
 23. Wolniak R.: The assessment of significance of benefits gained from the improvement of quality management systems in Polish organizations. "Quality & Quantity", DOI: 10.1007/s11135-011-9534-x., Volume 47, Issue 1, 2013, pp. 515-528.
 24. Wolniak R.: W kierunku ISO 9001:2015. Problemy Jakości, nr 2, 2013, s. 10-14.
 25. Zimon D.: Badanie przyczyn braku wdrożenia w przedsiębiorstwach systemu zarządzania jakością według normy ISO 9001. Zarządzanie Przedsiębiorstwem, nr 2, 2011.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-3466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu