BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tchórzewski Seweryn (Politechnika Śląska)
Tytuł
O możliwości zastosowania metody drogi krytycznej (CPM) w planowaniu robót górniczych oraz przezbrajaniu ścian
The Applicability of the Critical Path Method (CPM) in the Planning of Mining Works and Assembly and Disassembly of Longwalls
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2017, z. 101, s. 439-452, rys., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Górnictwo węgla kamiennego, Metoda CPM, Zarządzanie projektem, Metody sieciowe, Eksploatacja górnicza
Hard bituminous coal mining, Critical Path Method (CPM), Project management, Network methods, Mining exploitation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Roboty górnicze w kopalni węgla kamiennego obejmują dużą liczbę zróżnicowanych prac. Na szczególną uwagę zasługują prace związane z przygotowaniem do eksploatacji nowej ściany - wykonanie wyrobisk oraz prace zbrojeniowe. W artykule przedstawiono zasady stosowania metody drogi krytycznej w procesie planowania robót górniczych w kopalni oraz zaprezentowano, na wybranych przykładach, efekty stosowania tej metody do planowania takich prac. (abstrakt oryginalny)

Mining works in the coal mine include a large number of different activities. Particularly noteworthy are the works related to the preparation of a new longwall - excavation making and reinforcement works. This article presents the rules for applying the Critical Path Method in the process of planning mining operations in the mine. It also shows, on selected examples, the effects of applying this method to plan such works. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Brzychczy E.: O możliwościach wykorzystania techniki VERT w modelowaniu robót górniczych. "Gospodarka Surowcami Mineralnymi", t. 23, z. 3. Kraków 2007.
 2. Chmiela A., Przybyła H.: Technika i organizacja w robotach przygotowawczych. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2002.
 3. Frame J.D.: Zarządzanie projektem w organizacji. Wig-Press, Warszawa 2001.
 4. Goldratt E.: Łańcuch krytyczny: projekty na czas. Mint Books, 2009.
 5. Habuda T.: Technika analizy sieciowej. TNOIK, Katowice 1975.
 6. Heerkens G.R.: Jak zarządzać projektami. Wydawnictwo RM, Warszawa 2003.
 7. Idźkiewicz A.Z.: PERT Metody analizy sieciowej. PWN, Warszawa 1966.
 8. Ignasiak E.: Programowanie sieciowe. PWE, Warszawa 1972.
 9. Jones R.: Zarządzanie projektami. Biznesola, Warszawa 2009.
 10. Kapliński O., Stefański A.: Metody sieciowe w organizacji i planowaniu budowy. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 1978.
 11. Kukuła K. (red.): Badania operacyjne w przykładach i zadaniach. PWN, Warszawa 2004.
 12. Radzikowski W.: Matematyczne techniki zarządzania. PWE, Warszawa 1980.
 13. Tchórzewski S., Stopa J.: Praktyczne doświadczenia w wykorzystaniu narzędzi informatycznych w planowaniu i harmonogramowaniu robót górniczych w KHW SA. "Wiadomości Górnicze", nr 7/8, 2011.
 14. Tchórzewski S., Wodarski K.: Zastosowanie siatek czynności PERT do planowania rozwoju kopalni węgla kamiennego. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, s. Zarządzanie, z. 4. Politechnika Śląska, Gliwice 1999.
 15. Trocki M.: Zarządzanie projektami. PWE, Warszawa 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-3466
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2017.101.33
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu