BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wyrwa Dariusz (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza)
Tytuł
Ocena polityki innowacyjnej Unii Europejskiej w kontekście regionalnym - problemy metodologiczne
Evaluation of the European Union's Innovative Policy in the Regional Context - Metodological Problems
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2017, z. 108, s. 441-450, rys., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Polityka innowacyjna, Ewaluacja, Innowacje
Innovation policy, Evaluation, Innovations
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule omówiono problematykę rozwoju konkurencyjności Unii Europejskiej poprzez innowacyjność oraz kwestie oceny polityki innowacyjnej prowadzonej w regionach UE. Pomiar innowacyjności i oceny skutków interwencji publicznej, ma zasadnicze znaczenie dla sprawdzenia skuteczności innowacyjnej polityki, w szczególności w kontekście oceny efektywności zaangażowanych funduszy. Autor stara się odpowiedzieć na pytanie: Dlaczego trudno jest ocenić regionalne polityki innowacyjne oraz wskazać rozwiązanie problemu. (abstrakt oryginalny)

The article discusses the problematics of competitiveness development in the European Union through increased innovativeness, and the issues of evaluation of the innovative policy pursued in the EU regions. Measuring innovativeness and evaluating the effects of public intervention is essential to verify the efficiency of innovative policy, specifically in the context of commitment funds efficiency evaluation. Author try to answer the question: Why are regional innovation policies so difficult to evaluate? and find a solution for this problem. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ciok S.: Polityka rządu wobec wspierania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej, [w:] Endo i egzogeniczne determinanty obszarów wzrostu i stagnacji w województwie dolnośląskim w kontekście Dolnośląskiej Strategii Innowacji. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wrocław 2009.
 2. Domiter M., Marciszewska A.: Zarządzanie projektami unijnymi: Teoria i praktyka. Difin S.A., Warszawa 2013.
 3. Konsola R., Boratyńska-Sala A., Jurczyk-Bunkowska M., Moczała A.: Zarządzanie innowacjami. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2014.
 4. Krawczyk M.: Finansowanie działalności innowacyjnej MŚP. Wybrane zagadnienia. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012.
 5. Olejniczak K.: Wprowadzenie do zagadnień ewaluacji, [w:] Olejniczak K., Kozak M., Ledzion B. (red.): Teoria i praktyka ewaluacji interwencji publicznych. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
 6. Podręcznik Frascati. Proponowane procedury standardowe dla badań statystycznych w zakresie działalności badawczo-rozwojowej. OECD, Paryż 2002.
 7. Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji. OECD, Eurostat, 2006.
 8. Sosnowska A., Poznańska K., Łobejko S., Brudlak J., Chinowska K.: Systemy wspierania innowacji i transferu technologii w krajach Unii Europejskiej i w Polsce. Poradnik przedsiębiorcy. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2003.
 9. Stawasz, E.: Polityka innowacyjna, [w:] Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć. Matusiak K. (red.): Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2008.
 10. Szara K.: Ewaluacja jako badanie osądu wartości interwencji publicznej - założenia teoretyczne, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy" 2011, nr 20.
 11. Uryga J.: Środki unijne. Klasyfikacja, funkcjonowanie, ewidencja i rozliczanie. Ośrodek Doradztwa Kadr, Gdańsk 2007.
 12. Wyrwa D.: Evaluation of the efficiency of the European Union's innovative Policy. "Actual Problems of Economics", 2017, No. 1.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-3466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu