BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zadros Katarzyna (Politechnika Częstochowska)
Tytuł
Jak uciec od społecznej odpowiedzialności i pozostać społecznie odpowiedzialną firmą
How to Escape from Social Responsibility and Remain a Socially Responsible Company
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2017, z. 108, s. 451-460, bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe
Rozwój zrównoważony, Społeczna odpowiedzialność biznesu, Zarządzanie
Sustainable development, Corporate Social Responsibility (CSR), Management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Dla współczesnych firm przestrzeganie zasad CSR staje się normą. Wiele z nich szczyci się przynależnością do Respect Indeksu i zabiega o jak najwyższe pozycje w rankingach CSR. Jednocześnie, ich zarządzający nie mają obiekcji przenosząc produkcję do państw trzeciego świata, nie przestrzegając standardów ekologicznych, czy kupując surowce pozyskiwane z naruszeniem norm etycznych. Powstaje więc pytanie, czy tak działające firmy są społecznie odpowiedzialne, czy CSR jest tylko kamuflażem ułatwiającym kształtowanie i utrzymanie wizerunku? W artykule zostanie podjęta próba rozstrzygnięcia tej kwestii. (abstrakt oryginalny)

For modern companies, respect for sustainable development and CSR becomes normal. Many of them are proud of being part of the Respect Index and are seeking the highest positions in the ranking of CSR. At the same time, their managers have no objections to moving production to third world countries without respecting ecological standards, or to buy raw materials and semi-finished products in violation of elementary ethical standards. Thus, the question arises whether such companies are socially responsible, or CSR is only a kind of camouflage that simplify the shaping and maintenance of their image? The paper will attempt to resolve this issue. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Albinger H.S., Freeman S.J.: Corporate Social Performance and Attractiveness as an Employer to Different Job Seeking Populations. Journal of Business Ethics, Vol. 28, No. 3/2000, p. 243.
 2. Armstrong J.S.: Social irresponsibility in management. Journal of Business Research, No. 5(3)/1977, pp. 185-213.
 3. Baumhart R.: How ethical are businessmen?. Harvard Business Review, 1961, No. 39, pp. 6-31.
 4. Bowen, H.R.: Social responsibilities of the businessman, Harper and Row, New York 1952.
 5. Europe's Dark Cloud 2016, http://www.env-health.org/policies/climate-and-energy/europe-s-dark-cloud/ (dostęp: 25.05.2017).
 6. Friedman M.: A Friedman Doctrine - The Social Responsibility of Business is to Increase its Profits. New York Magazine, September 13th 1970.
 7. Friedman M.: Capitalism and Freedom. University of Chicago Press, Chicago 1962.
 8. Fossil Fuels Subsidy Awards 2017, http://www.caneurope.org/docman/energy-savings/3080-can-europe-briefing-on-energy-efficiency-and-ets/file (dostęp: 25.05.2017).
 9. Global Risk Report 2017, http://www.bloomberg.com/europe (dostęp: 25.05.2017).
 10. Kang Y.Ch., Wood D.J.: Before Profit Social Responsibility Turning the Economic Paradigm Upside Down. Business and Society, Proceedings, 1995, s. 48.
 11. Kopeć K.: Za i przeciw społecznej odpowiedzialności biznesu. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, seria Administracja i Zarządzanie nr 108, 2016, s. 130.
 12. Kotchen M.J., Moon J.J.: Corporate Social Responsibility for Irresponsibility. NBER Working Paper Series No. 17254, National Bureau of Economic Research, Cambridge 2011, p. 2.
 13. Lawrence F.: Choroby cywilizacyjne wkraczają do Trzeciego Świata, http://wiadomosci. onet.pl/kiosk/choroby-cywilizacyjne-wkraczaja-do-trzeciego-swiata/8p9fl. The Gaurdian, 28.11.2011 (dostęp: 26.05.2017).
 14. Lulewicz-Sas A.: Corporate social responsibility versus social irresponsibility. Theory approach. Corporate Social Irresponsibility, Agencja Wydawnicza EkoPress, Białystok 2013, p. 9.
 15. Mazur-Wierzbicka E.: CSR w dydaktyce, czyli jak uczyć studentów społecznej odpowiedzialności. Stowarzyszenie Kreatywni dla Szczecina, Szczecin 2012.
 16. Mitchell L.E.: Corporate Irresponsibility America Newest Export. Yale University Press, New Haven 2001.
 17. Mitchell L.E.: Symposium, corporate irresponsibility: America's new export? Talking with My Friends: A Response to a Dialogue on Corporate IrresponsibilityThe George Washington Law Review, October/December No. 988, 2002.
 18. Porter M.E., Kramer M.R.: Strategy & Society. The Link Between Competitive Advantage and Corporate Social Responsibility. Harvard Business Review, December 2006, pp. 78-92.
 19. Porter M.E., Kramer M.R.: Creating Shared Value. Harvard Business Review, Vol. 98, No. 1-2/2011 pp. 62-77.
 20. Raport Środowiskowy PGE 2016, http://www.gkpge.pl/media/pdf/raport_srodowiskowy _pge.pdf (dostęp: 25.05.2017).
 21. Rudzki R.: Do przodu, ale wciąż małymi krokami. Polityka, nr 3108, z 25.04.2017.
 22. Urbanowska-Sojkin E.: Weinert A.: Rozwój koncepcji CSV na kanwie krytyki społecznej odpowiedzialności biznesu. Przegląd Organizacji, nr 6/2016, s. 31-36.
 23. Wojtaszczyk K.: Employer branding - przesłanki i cele budowania marki pracodawcy. Przegląd Organizacji, nr 1/2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-3466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu