BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Adamczewski Piotr (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu)
Tytuł
Systemy SMAC w sieciowym środowisku przedsiębiorstw
SMAC Solutions in a Networked Business Environment
Źródło
Zeszyty Naukowe Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 2017, nr 19, s. 201-213, bibliogr. 25 poz.
The Research Journal of the Chorzow Faculty of the Poznan School of Banking : Strategies of Networked Organizations
Tytuł własny numeru
Strategie przedsiębiorstw w sieci
Słowa kluczowe
Modele biznesowe, Relacje z klientami, Przedsiębiorstwo, Kreowanie wartości przedsiębiorstwa, Warunek sine qua non
Business models, Relationships with customers, Enterprises, Creating company's value, Sine qua non condition
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Uwzględniając rosnące znaczenie podejścia relacyjnego, w artykule omówiono relacyjne komponenty modeli biznesu. Przyjęty przedmiot rozważań uzasadniają luki w wiedzy na temat struktury modeli biznesu, zwłaszcza struktury modeli biznesu zorientowanych nie tylko na tworzenie, ale również współtworzenie wartości. Kontekstem prowadzonych rozważań jest branża gier komputerowych i wideo, która w ostatnich latach dynamicznie się rozwija. Wyniki badań wskazują, że twórcy gier w przyjmowanych modelach biznesu kładą nacisk na dwa komponenty relacyjne: relacje z klientami (bezpośrednie i pośrednie) oraz kluczowych partnerów (platformy, przez które gry są sprzedawane lub udostępniane, twórcy gier oraz wydawcy gier). Dodatkowo w świetle przeprowadzonych półstrukturyzowanych wywiadów zidentyfikowano dwa komponenty modeli biznesu, które nie mają charakteru bezpośrednio relacyjnego, ale uwzględniają relacyjne aspekty, tj. kluczowe aktywności i kluczowe zasoby.(abstrakt oryginalny)

Effective management in a networked business environment can be viewed from a number of perspectives, e.g. in terms of economic relations, organizational structures, workforce implications, corporate culture, or information infrastructure. Information and Communication Technology (ICT) solutions are indeed at the core of business organizations in a knowledge economy. This is particularly true of smart organizations, where advanced ICT infrastructure is a sine qua non condition for effective knowledge management. The paper aims to depict a recent trend in ICTs designated as SMAC (Social, Mobility, Analytics, Cloud), standing for a driving force of innovation and an essential supporting element of management processes in networked environments. Embracing SMAC technologies is at once a challenge and an opportunity for Polish companies as they struggle to compete in international markets.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamczewski P., 2016, ICT Solutions in Intelligent Organizations as Challenges in a Knowledge Economy, Management, 20(2), 197-208.
 2. Barry D.K., 2013, Web Services. Service-Oriented Architectures and Cloud Computing, New York: Morgan Kaufmann Publishers.
 3. Castells M., 2007, Społeczeństwo sieci, Warszawa: WN PWN.
 4. Cisco Global Cloud Index 2013-2018, 2016, Cisco Systems Inc., San Jose.
 5. Corcoran P., Datta S.K., 2016, Mobile-edge computing and the Internet of Things for consumers: Extending cloud computing and services to the edge of the network, IEEE Consumer Electronic Magazine, 5(4), 73-74.
 6. Czakon W., 2014, O ograniczeniach strukturalnych w badaniach sieci międzyorganizacyjnych, Organizacja i Kierowanie, 1A(159), 27-35.
 7. Gajewski J., Paprocki W., Pieriegud J. (red.), 2016, Cyfryzacja gospodarki i społeczeństwa - szanse i wyzwania dla sektorów infrastrukturalnych, Gdańsk: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową.
 8. Grösser S.N., Zeier R. (red.), 2012, Systematic Management for Intelligent Organizations, Berlin - Heidelberg: Springer-Verlag.
 9. Jarillo J.C., 2002, Strategic Networks. Creating Borderless Organization, Oxford: Butterwort- Heinemann.
 10. Kawa A., 2015, Analiza sieci przedsiębiorstw z wykorzystaniem metody SAN, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, t. XIV, 13, cz. I, 77-88.
 11. Klimas P., 2014, Sieci innowacji. Implikacje bliskości organizacyjnej, Katowice: Wyd. UE w Katowicach.
 12. Kulińska E., 2014, Struktura logistyczna organizacji sieciowych, Logistyka, 4, 2050-2058.
 13. Lachiewicz S., Zakrzewska-Bielawska A., 2012, Sieć przedsiębiorstw jako skuteczna forma organizacyjna w warunkach kryzysu gospodarczego, Management and Business Administration. Central Europe, 4(117), 34-45.
 14. Łobejko S. (red.), 2012, Przedsiębiorstwa sieciowe i inne formy współpracy sieciowej, Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 15. Marz N., Warren J., 2015, Big Data, New York: Manningan Publications.
 16. Niemczyk J., 2013, Strategia od planu do sieci, Wrocław: Wyd. UE we Wrocławiu.
 17. Perera Ch., Ranjan R., Wang L., Khan S., Zomaya A. (2015), Privacy of Big Data in the Internet of Things Era, IEEE IT Professional Magazine, PrePrint (Internet of Anything).
 18. Report IDC FutureScape "Worldwide IT Industry 2016 Predictions: Leading Digital Transformation to Scale", 2016, New York.
 19. Schwaninger M., 2010, Intelligent Organizations. Powerful Models for Systematic Management, Berlin - Heidelberg: Springer-Verlag.
 20. Senge P., 2002, Piąta dyscyplina, teoria i praktyka organizacji uczących się, Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
 21. Seniuk S., Seniuk A., 2016, Aspekty funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw w sieciach produkcyjnych, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria Organizacja i Zarządzanie, 99, 411-422.
 22. Słowik J., 2016, Nadaj SMAC swojemu biznesowi, www.comarch.pl/erp/nowoczesne-zarzadzanie/ numery-archiwalne/smac/ [dostęp: 12.06.2017].
 23. Tadeva E., 2010, Management of International Business Networks, Oxford: Routledge.
 24. Tubielewicz A., 2013, Koncepcja tworzenia organizacji sieciowych, ptzp.org.pl/files/konferencje/ kzz/artyk_pdf_2013/p036.pdf [dostęp: 12.07.2017].
 25. Waltz E., 2003, Knowledge Management in the Intelligence Enterprise, Boston: Arteh House.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1642-9605
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu