BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Karbownik Karolina (Politechnika Częstochowska)
Tytuł
Telepraca jako element prowadzenia działalności w Internecie
Telework as a Form of Web-Based Business Activity
Źródło
Zeszyty Naukowe Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 2017, nr 19, s. 225-234, tab., bibliogr. 15 poz.
The Research Journal of the Chorzow Faculty of the Poznan School of Banking : Strategies of Networked Organizations
Tytuł własny numeru
Strategie przedsiębiorstw w sieci
Słowa kluczowe
Telepraca, Działalność gospodarcza, Przedsiębiorstwo telekomunikacyjne, Zatrudnienie
Teleworking, Business activity, Telecommunications company, Employment
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Niniejszy artykuł poświęcono zagadnieniu telepracy. Scharakteryzowano tę formę pracy na tle działalności prowadzonej w Internecie. Głównym problemem badawczym było pytanie, na ile telepraca może się przydać podczas prowadzenia działalności w Internecie. W związku z tym w artykule postawiono następujące pytania badawcze: Czy telepraca może stanowić ważne źródło wartości dodanej dla firmy, czy raczej utożsamia się ją z zagrożeniem dla organizacji zatrudniającej pracowników w formie telepracy? Jak niwelować jej wady i wzmacniać zalety w sytuacji, gdy powszechność zatrudniania pracowników w formie telepracy będzie wzrastać w związku z dynamicznym rozwojem technologii informacyjno-komunikacyjnych? Co zrobić, aby spopularyzować tę nowoczesną formę zatrudniania pracowników? Studium literatury przedmiotu oraz badania ankietowe przeprowadzone wśród kadry zarządzającej pozwoliły znaleźć odpowiedzi na zadane pytania i zmniejszyć dystans do zatrudnienia w formie telepracy wśród pracodawców i pracobiorców.(abstrakt oryginalny)

The paper addresses the following research questions: Can telecommuting contribute significant added value for companies doing their business online, or should it be rather seen as a threat to organizations using telework? How to minimize its downsides and make the most of its strengths at a time when, as a consequence of rapid advances in information and communication technologies, telework is likely to be increasingly heavily used? What can be done to make this form of employment more common? Literature studies and surveys conducted among managers have helped not only answer these questions but also understand why both employers and employees are somewhat wary of the use of telework.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Begg B., Fischer S., Dornbusch R., 1993, Ekonomia, t. 1, Warszawa: PWE.
 2. Griffin W., 2009, Podstawy zarządzania organizacjami, Warszawa: WN PWN.
 3. Janiuk J., 2004, Strategiczne dostosowanie polskich małych i średnich przedsiębiorstw do konkurencji europejskiej, Warszawa: WN PWN.
 4. Janiec M., Czerniak K., Kreft W., Piontek R., 2006, Prowadzenie działalności biznesowej z wykorzystaniem telepracy, Warszawa: PARP.
 5. Kodeks pracy z dnia 27 sierpnia 2007 r. określająca prawa i obowiązki telepracowników i pracodawców zatrudniających w formie telepracy, Dz.U. nr 181, poz. 1288.
 6. Lachiewicz S., 2007, Menedżerowie w strukturach władzy organizacji gospodarczych, Warszawa: WN PWN.
 7. Spyrek-Bandurska G., 2015, Telepraca jako nietypowa forma zatrudnienia w Polsce, Warszawa: Aspra.
 8. Stankiewicz M.J., 2007, Istota i sposoby oceny konkurencyjności przedsiębiorstwa, Gospodarka Narodowa, 7-8, 14-21.
 9. Strużycki M., 1998, Konkurencja w zarządzaniu przedsiębiorstwem, w: Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem, red. M. Strużycki, Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 10. Stankiewicz M.J, 2005, Konkurencyjność przedsiębiorstwa, w: Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, red. M.J. Stankiewicz, Toruń: Dom Organizatora.
 11. Strużycki M., 2002, Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem. Uwarunkowania europejskie, Warszawa: Difin.
 12. Ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej, Dz.U. nr 101, poz. 1178 z późn. zm.
 13. Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, 2016, Telepraca. Zeszyt informacyjny, Warszawa: Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej.
 14. Wrzosek W., 1997, Funkcjonowanie rynku, Warszawa: PWE.
 15. Zalety i wady telepracy, http://kadry.infor.pl/zatrudnienie/telepraca/684042,Zalety-i-wady-telepracy.html [dostęp: 28.07.2017].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1642-9605
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu