BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Światowiec-Szczepańska Justyna (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Zdziarski Michał (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Interdyscyplinarny rozwój metodologii badania sieci
Interdisciplinary Development of Network Research Methodology
Źródło
Zeszyty Naukowe Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 2017, nr 19, s. 253-264, bibliogr. 38 poz.
The Research Journal of the Chorzow Faculty of the Poznan School of Banking : Strategies of Networked Organizations
Tytuł własny numeru
Strategie przedsiębiorstw w sieci
Słowa kluczowe
Organizacje sieciowe, Interdyscyplinarność, Powiązania sieciowe, Badania i rozwój (B+R)
Network organisations, Interdisciplinarity, Network relationships, Research & Development (R+D)
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie interdyscyplinarnego charakteru badań sieci. Ukazano w nim odmienny sposób rozumienia powiązań sieciowych oraz mechanizmów tworzenia sieci w szeroko rozumianych naukach społecznych i przyrodniczych. Jednocześnie przedstawiono możliwości i ograniczenia transferu metod badawczych rozwiniętych w naukach przyrodniczych do badań sieci społecznych w zarządzaniu.(abstrakt oryginalny)

The paper sets out to illustrate the interdisciplinary nature of network research. While pointing out fundamental differences in interpreting network links and link formation mechanisms between social and natural sciences, the authors discuss the extent to which research methods applied by natural sciences can be transferred to the study of social networks in management science.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Albert R., Barabási A.-L., 2002, Statistical mechanics of complex networks, Review of Modern Physics, 74, 47-97.
 2. Barabási A.-L., Bonabeau E., 2003, Scale-Free Networks, Scientific American, 288, 50-59.
 3. Borgatti S.P., Foster P.C., 2003, The Network Paradigm in Organizational Research: A Review and Typology. Journal of Management, 29, 991-1013.
 4. Borgatti S.P., Halgin D.S., 2011, On network theory. Organization Science, 22, 1168-1181.
 5. Borgatti S.P., Li X., 2009, On network analysis in a supply chain context,. Supply Chain Management, 45, 5-22.
 6. Borgatti S.P., Mehra A., Brass D., Labianca G., 2009, Network Analysis in the Social Sciences, Science, 323, 892-895.
 7. Burt R.S., 1992, Structural Holes, Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
 8. Burt R.S., 2004, Structural holes and good ideas. American Journal of Sociology, 110, 349-399.
 9. Coleman J.S., 1988, Social Capital in the Creation of Human Capital, American Journal of Sociology, 94, 95-120.
 10. Conyon M.J., Muldoon M.R., 2008, Ownership and Control: A Small-World Analysis, Advances in Strategic Management, 24, 31-65.
 11. Cook K.S., Emerson R.M., 1978, Power, equity and commitment in exchange networks, American Sociological Review, 43, 721-739.
 12. Davis G.F., Yoo M., Baker W., 2003, The small world of the American corporate elite: 1982-2001, Strategic Organization, 3, 301-326.
 13. Dobbin F., Baum J.A.C., 2000, Introduction: Economics meets sociology in strategic management, Advances in Strategic Management, 17, 1-26.
 14. Granovetter M., 1973, The strength of weak ties, American Journal of Sociology, 78, 1360-1380.
 15. Granovetter M., 1985, Economic action and social structure: The problem of embeddedness, American Journal of Sociology, 91, 481-510.
 16. Gulati R., Nohria N., Zaheer A., 2000, Strategic networks. Strategic Management Journal, 21, 203-215.
 17. Haunschild P.R., Beckman C.M., 1998, When do interlocks matter? Alternate sources of information and interlock influence, Administrative Science Quarterly, 43, 815-844.
 18. Hidalgo C.A., 2016, Disconnected, fragmented, or united? A trans-disciplinary review of network science, Applied Network Science, 1, 1-19.
 19. Homans G.C.,1958, Social Behavior as Exchange, American Journal of Sociology, 63, 597-606.
 20. Kawa A., Matusiak M., 2016, Analiza relacji sieciowych w organizacji opartej na wiedzy, Problemy Zarządzania, 4(64), 98-119.
 21. Kindulff M., Tsai W., Hanke R., 2006, A paradigm too far? A dynamic stability reconsideration of the social network research program, Academy of Management Review, 31, 1031-1048.
 22. Klimas P., 2016, Relacje społeczne kadry zarządzającej oraz pracowników kreatywnych w kontekście tworzenia wartości, Problemy Zarządzania, 4(64), 80-97.
 23. Kogut B., Walker G., 2001, The small world of German corporate networks in the global economy, American Sociological Review, 66, 317-335.
 24. McEvily B., Zaheer A., 1999, Bridging ties: A source of firm heterogeneity in competitive capabilities, Strategic Management Journal, 20, 1133-1156.
 25. Milgram, S., 1967, The small world, Psychology Today, 2, 60-67.
 26. Mizruchi M., 2016, The Resurgence of Élite Research: Promise and Prospects. A Comment on the Symposium, Sociologica, 2, 1-10.
 27. Nash J.F., 1950, The Bargaining Problem, Econometrica, 18, 155-162.
 28. Neumann J. von, Morgenstern, O., 1947, Theory of games and economic behavior, Princeton: Princeton University Press. Nicholson G.J., Alexander M., Kiel G.C., 2004, Defining the Social Capital of the Board of Directors: An Exploratory Study, Journal of the Australian and New Zealand Academy of Management, 10, 54-72.
 29. Pfeffer J., Salancik G.R., 1978, The External Control of Organizations: A Resource Dependence Perspective, New York: Harper and Row.
 30. Sankar C.P., Asokan K., Kumar K.S., 2015, Exploratory social network analysis of affiliation networks of Indian listed companies, Social Networks, 43, 113-120.
 31. Sankowska A., Siudak D., 2016, The small world phenomenon and assortative mixing in Polish corporate board and director networks, Physica A, 443, 309-315.
 32. Światowiec-Szczepańska J., Zdziarski M., 2016, Position in Corporate Network, Performance and Strategic Risks, Problemy Zarządzania, 4(64), 157-176.
 33. Uzzi B., Amaral L., Reed-Tsochas F., 2007, Small-World Networks and Management Science Research: a Review, European Management Review, 4, 77-91.
 34. Wasserman S., Faust K., 1997, Social Network Analysis in the Social and Behavioral Science, w: S. Wasserman, K. Faust, Social Network Analysis: Methods and Applications, Cambridge: Cambridge University Press.
 35. Watts D.J., Strogatz S.H., 1998, Collective dynamics of 'small-world' networks. Nature, 393, 440-442.
 36. www.oecd.org/science/inno/38235147.pdf [dostęp: 8.01.2017].
 37. Zaheer A., Bell G.G., 2005, Benefiting from Network Position: Firm Capabilities, Structural Holes, and Performance, Strategic Management Journal, 26, 809-825.
 38. Zdziarski M., 2016, Nurt sieciowy - w kierunku nowego paradygmatu zarządzania?, w: Sieci międzyorganizacyjne, procesy i projekty w erze paradoksów, red. J. Lichtarski, W. Szumowski, Wrocław: Wyd. UE we Wrocławiu.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1642-9605
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu