BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zawistowski Andrzej (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Electricity from Peat - Abandoned Plans for a Polish Peat-Fuelled Plant in Wizna : Facts and Contexts
Źródło
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2017, nr 2, s. 91-106, rys., bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe
Produkcja energii, Obszary wiejskie, Energia cieplna
Energy production, Rural areas, Thermal energy
Uwagi
summ.
Abstrakt
The final article explores little-known plans for the use of peat in energy production in Poland. The idea of building a plant in Wizna is shown as part of a wider concept of industrialising rural parts of the country within the Białystok Łomża-Ełk triangle. Repeatedly postponed, the concept never came to fruition, and was finally abandoned after the creation of peat nature reserves in 1967.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Altenberg M., Gospodarka elektryczna, Lwowski Oddział Stowarzyszenia Elektryków Polskich, Lwów 1936.
 2. Archiwum Akt Nowych w Warszawie. Zespoły: Państwowa Komisja Planowania Gospodarczego; Komitet Centralny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.
 3. Brzostek A., Przyczynek do działalności Wojewódzkiej Rady Narodowej w Białymstoku w latach 1944-1950, "Studia Podlaskie" 2005, vol. XV.
 4. Gajda J., Ćwintal H., Panasiuk K., Zmiany warunków gospodarowania na zmeliorowanym torfowisku na przykładzie "Krowiego Bagna", "Wiadomości Melioracyjne i Łąkarskie" 2012, no. 3.
 5. Horodeński R., Podemski Z., Pozarolnicza działalność produkcyjna w woj. białostockim. Główne kierunki i cechy rozwoju, [in:] Województwo białostockie w XXX-leciu Polski Ludowej. Wybrane problemy społeczno-ekonomiczne, M. Gnatowski (Ed.), "Ośrodek Badań Naukowych w Białymstoku. Rozprawy i Monografie" 1974, no. 1.
 6. Horodeński R., Przemysł, [in:] Białostockie, M. Gnatowski (Ed.), PWN, Warszawa 1969.
 7. Informacja Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Białymstoku o stanie środowiska na terenie powiatu zambrowskiego w 2012 roku, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku Delegatura w Łomży, Łomża 2013, p. 5.
 8. Konferencja w sprawie wykorzystania przemysłowego i rolniczego torfowisk "Wizna" i "Krowie Bagno", "Gospodarka Wodna" 1949, no. 1-2.
 9. Michaluk W., Znaczenie melioracji w 25-leciu rolnictwa białostockiego, "Wiadomości Melioracyjne i Łąkarskie" 1969, no. 7.
 10. Mrzygłód T., Polityka rozmieszczenia przemysłu w Polsce 1946-1948, KiW, Warszawa 1962.
 11. Niewiński K., Wpływ zagospodarowania Bagna Wizna na indywidualne gospodarstwa rolne, "Wiadomości Melioracyjne i Łąkarskie" 1969, no. 11.
 12. Obwieszczenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 30 czerwca 1934 r. w sprawie trybu postępowania w zakresie korzystania z ulg przewidzianych w rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 roku o popieraniu elektryfikacji, Monitor Polski 1934, no. 159, item 208.
 13. Ozaist G., Energia z torfowiska, "Polska Energia" 2012, no. 7.
 14. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. o popieraniu elektryfikacji, Dziennik Ustaw 1933, no. 85, item 633.
 15. Straszewski K., Rzut oka na elektryfikację Polski, "Przegląd Techniczny" 1933, no. 8.
 16. Strupczewski A., Aspekty ekonomiczne rozwoju energetyki jądrowej, "Energetyka Cieplna i Zawodowa" 2009, no. 11, p. 9.
 17. Szczepański F., Złoża torfu w Polsce, "Przegląd Geograficzny" 1957, vol. XXIX, issue 4.
 18. Szyszkowska A., Województwo białostockie, Czytelnik, Warszawa 1951.
 19. Ustawa z dnia 21 lipca 1950 r. o 6-letnim planie rozwoju gospodarczego i budowy podstaw socjalizmu na lata 1950-1955, Dziennik Ustaw 1950, no. 37, item 344.
 20. Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 23 listopada 1967 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody, Monitor Polski 1967, no. 66, item 320.
 21. Zawistowski A., Zambrów - losy miasta i kombinatu. Przyczynek do dziejów nieudanej rozbudowy Białostockiego Okręgu Przemysłowego, [in:] Stare okręgi przemysłowe. Dylematy industrializacji i dezindustrializacji, W. Morawski, A. Zawistowski (Eds.), SGH, Warszawa 2008.
 22. Żurek S., Geneza zabagnienia pradoliny Biebrzy, PAN IGiPZ, Warszawa 1975.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-0976
Język
eng
URI / DOI
https://doi.org/10.33119/KKESSiP.2017.2.5
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu