BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Hnydiuk-Stefan Anna (Opole University of Technology)
Tytuł
Analysis of Factors Affecting the Price of CO2 Emission Allowances
Analiza czynników kształtujących poziom cenowy uprawnień do emisji CO2
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 2017, t. 72 nr 1, s. 35-43, bibliogr. 4 poz.
The Poznan School of Banking Research Journal
Tytuł własny numeru
Aktualne wyzwania dla polityki rozwoju w Unii Europejskiej
Słowa kluczowe
Emisja gazów, Uprawnienia do emisji zanieczyszczeń, Rynek emisji zanieczyszczeń
Gas emissions, Entitlement to emissions, Pollution emission market
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących wpływu najważniejszych czynników powiązanych z kształtowaniem poziomów cenowych EUA oraz przeanalizowano ich stopień oddziaływania. Wyjaśniono także mechanizm korelacji wymienionych parametrów z cenami EUA. Za sprawą wymienionych wskaźników takich jak ceny ropy Brent, węgla, gazu oraz monitoringu przebiegu aukcji rządowych i decyzji politycznych, możliwe jest prognozowanie ceny EUA w terminie krótko-, średnio- i długookresowym, a tym samym planowanie produkcji i jej opłacalności w zakładach obligatoryjnie objętych systemem handlu emisjami CO2. Z uwagi na złożoność zasad rynku oraz dużą zmienność wskaźników powiązanych, prognozowanie jest obarczone dużym błędem. Prawdopodobieństwo wystąpienia wysokich poziomów cenowych EUA jest zagrożeniem dla opłacalności podstawowej produkcji.(abstrakt oryginalny)

The article presents results of a study analyzing what key factors affect the price of European Emission Allowances (EUA) and the strength of their impact. The article explains the underlying mechanism behind the correlation between these factors and EUA prices. Using such indicators as the price of Brent crude oil, coal and gas, and government auction monitor and political decisions, it is possible to make short-term, medium-term and long-term predictions of EUA prices, and consequently to plan production and profitability in companies that are obliged to participate in the emissions trading system. Owing to the complexity of principles that regulate the market and a high level of variation in the associated indicators, predictions are often very inaccurate. The probability of high EUA prices is a threat to the profitability of primary production.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Kanter J., 2007, Carbon trading: Where greed is green, The International Herald Tribune, www. nytimes.com/2007/06/20/business/worldbusiness/20iht-money.4.6234700.html [access: 12.09. 2016].
  2. www.eex.com [access: 12.09.2016].
  3. www.tge.pl [access: 12.09.2016].
  4. www.theice.com [access: 12.09.2016].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1426-9724
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu