BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Balcerowicz-Szkutnik Maria (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Wskaźniki jakości pracy - nowy aspekt analiz rynku pracy
Employment Quality Factors - New Aspect of Labour Market Analysis
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2017, nr 324, s. 7-17, rys., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Jakość pracy, Rynek pracy, Etyka pracy, Bezpieczeństwo i higiena pracy, Czas pracy, Wynagrodzenie za pracę, Analiza wskaźnikowa
Quality of work, Labour market, Work ethics, Health and safety at work, Working time, Remuneration for work, Ratio analysis
Uwagi
Klasyfikacja JEL: J21, J28, J81, J83
streszcz., summ.
Abstrakt
Prezentowany artykuł traktuje problemy rynku pracy w ujęciu wskaźników pozwalających na ocenę jakości pracy, w podziale na kilka aspektów warunków pracy, czyli jej czas, formy wynagradzania za pracę czy ogólne zasady związane z zatrudnieniem. Celem artykułu jest wskazanie wybranych mierników pozwalających na ocenę rynku pracy z punktu widzenia pracownika, pod kątem komfortu pracy i osiąganej z pracy satysfakcji przenoszonej na sferę jakości życia. Wartości poddawanych analizom szczegółowym mierników zaczerpnięto z bazy EUROSTAT z lat 2010-2015, w zależności od dostępności oraz częstotliwości zbierania informacji. Ze względu na zakres danych, metody badawcze zastosowane w opracowaniu ograniczono do analiz wskaźnikowych i prezentacji graficznych.(abstrakt oryginalny)

The article presents labour market issue in terms of factors, that allow to determine employment quality in division into parts which are describing labour conditions: time, salary or general terms of employment. The aim of article is to show chosen factors, that allow to assess labour market from employee's point of view: work comfort, satisfaction and work-life balance. These factors are effect of research of experts from European or international organizations. Values of presented and analyzed factors are from GUS or EUROSTAT database (years 2010-2015). Because of range of data research methods are limited to factors analysis and graphic presentations.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Balcerowicz-Szkutnik M. (2012), Problemy starzenia rynku pracy - analiza statystyczno-demograficzna dla wybranych państw UE, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 76, s. 103-116.
  2. Balcerowicz-Szkutnik M. (2013), Analysis of Labour Market in the Group of New EU Member States [w:] Рынок тpуда и занятость населения в начале XXI в.: Epопа, Польша, Россия, Moskwa, s. 23-51.
  3. Handbook on Measuring Quality of Employment (2016), http://www.unece.org/statistics/ (dostęp: 26.07.2016).
  4. Rocznik Statystyczny Pracy (2010), GUS, Warszawa.
  5. Różnice w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn w Polsce (2016), GUS, Warszawa, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagro dzenia-koszty-pracy/struktura-wynagrodzen-wedlug-zawodow-w-pazdzierniku-2014- r-,4,7.html (dostęp: 27.07.2016).
  6. Wskaźniki jakości pracy (2014), GUS, Warszawa.
  7. Wypadki przy pracy i problemy zdrowotne związane z pracą (2008), GUS, Warszawa, http://www.stat.gov.pl/gus/praca_ludnosc_PLK_HTML.html (dostęp: 26.07.2016).
  8. Wypadki przy pracy i problemy zdrowotne związane z pracą (2014), Warszawa, http:// www.stat.gov.pl/gus/praca_wynagrodzenia_PLK_HTML.html (dostęp: 27.07.2016).
  9. [www 1] https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/tablica (dostęp: 25.07.2016).
  10. [www 2] http://www.eurofound.europa.eu/european-working-conditionssurveys-ecos (dostęp: 25.07.2016).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu