BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Przybylska Edyta (Politechnika Śląska), Żebrucki Zbigniew (Politechnika Śląska), Kruczek Mariusz (Główny Instytut Górnictwa)
Tytuł
Identyfikacja czynników rozwoju transportu intermodalnego w Polsce
Identyfication of Factors Influencing Intermodial Transport Development in Poland
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2017, z. 103, s. 195-206, rys., tab., bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe
Terminale intermodalne, Transport intermodalny, Usługi logistyczne, Przedsiębiorca
Intermodal terminals, Intermodal transport, Logistic services, Entrepreneur
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Transport intermodalny w Polsce ciągle nie jest powszechnym rozwiązaniem. Jego rozwój warunkowany jest przez wiele czynników, z których znacząca grupa ma charakter hamujący. Artykuł ma na celu przedstawić wyniki badań nad czynnikami warunkującymi rozwój transportu intermodalnego w Polsce. Poza identyfikacją czynników opracowane zostały scenariusze rozwojowe uwzględniające wpływ zidentyfikowanych czynników.(abstrakt oryginalny)

Intermodal transport in Poland is still not a common solution. It's development is conditioned by many factors, which are mostly a group that inhibit it's development. The article aim is to present the results of research on the determinants which influencing the intermodal transport development in Poland. In addition the development scenarios based impact of identified factors for intermodal transport has been prepared.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bendkowski J., Kramarz M.: Logistyka stosowana. Metody, techniki, analizy. Cz. II, Gliwice 2011.
 2. Będkowski-Kozioł M., Gołąb Ł.: O dogmatyce prawa transportu kolejowego. Kilka uwag w dziesiątą rocznicę uchwalenia ustawy o transporcie kolejowym z 2003 r. "Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny", nr 4(2), 2013.
 3. Gierszewska G., Romanowska M.: Analiza strategiczna firmy. PWE, Warszawa 2002.
 4. Jakubowski L.: Techniczne aspekty rozwoju transportu kombinowanego na PKP. Konferencja międzynarodowa: Przewozy intermodalne. Poznań, 10-11 maja 1995.
 5. Kalkowski K., Bławat D.: Transport intermodalny w Polsce - teraźniejszość i przyszłość. VIII Konferencja Logistyczna "Logistyka - współczesne trendy i wyzwania". Łódź, 23-24 kwietnia 2012.
 6. Kaup M., Chmielewska-Przybysz M.: Analiza i ocena technologii wykorzystywanych do obsługi kontenerów w portach morskich. "Logistyka", nr 5, 2012.
 7. Medwid M.: Transport bimodalny jako element krajowego systemu logistycznego w aspekcie komodalności transportu, referat konferencji. "Logistyka wokół nas 2010". Uniwersytet Ekonomiczny, Poznań, 25-25 luty 2010.
 8. Mindur L., Wronka J.: Transport intermodalny w Polsce. "LogForum", Vol. 3, nr 2, t. 3, 2007.
 9. Miłosz M.: Transport intermodalny w Polsce na przykładzie firmy PCC Intermodal S.A. Praca inżynierska napisana pod kierunkiem naukowym dr. inż. Z. Żebruckiego. Wyższa Szkoła Bankowa, Chorzów 2016.
 10. Neider J., Marciniak-Neider D.: Transport multimodalny w Europie, Gdańsk 2005.
 11. Rydzkowski W., Wojewódzka-Król K. (red.): Transport. Warszawa 2008.
 12. Starowicz W. (red.): Uwarunkowania funkcjonowania przewoźników na rynku usług transportu drogowego, część 1. Kraków 2014.
 13. Stokłosa J.: Transport intermodalny. Technologia i organizacja. Lublin 2011.
 14. Szepietowska E., Baran J.: Perspektywy rozwoju transportu intermodalnego w Polsce. "Logistyka", nr 8, 2012.
 15. Tyr T., Wełnic P.: Infrastruktura transportu kolejowego w Unii Europejskiej i Polsce. "TTS", nr 7-8, 2006.
 16. Wronka J.: Transport kombinowany/intermodalny (teoria i praktyka). Szczecin 2008.
 17. http://www.logistyka.net/bank-wiedzy/logistyka/item/81478-teoretyczne-podstawy-funkcjonowania-lancuchow-logistycznych, 21.01.2016.
 18. http://www.rynekinfrastruktury.pl/wiadomosci/pcc-intermodal-z-autostore-41073.html, 20.12.2015.
 19. http://www.log24.pl/artykuly/intermodalny-terminal-kolejowy,4072.
 20. http://www.utk.gov.pl.
 21. http://www.stat.gov.pl.
 22. http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6117_pl.htm.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-3466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu