BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Saniuk Anna (Uniwersytet Zielonogórski), Saniuk Sebastian (Uniwersytet Zielonogórski)
Tytuł
Strategiczne zarządzanie wynikami w przedsiębiorstwach realizujących produkcję na zamówienie
Strategic Performance Management in Make-to-Order Enterprises
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2017, z. 103, s. 207-216, rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie strategiczne, Przedsiębiorstwo, Wskaźniki efektywności, Produkcja
Strategic management, Enterprises, Effectiveness ratios, Production
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Silna konkurencja, rosnące wymagania klientów oraz częste zawieranie aliansów i porozumień przedsiębiorstw doprowadziły do dynamicznego rozwoju produkcji na zamówienie. Jest to specyficzny sektor przedsiębiorstw produkcyjnych, które muszą charakteryzować się dużo większą elastycznością. W artykule proponuje się wprowadzenie koncepcji strategicznego zarządzania wynikami do procesu planowania i weryfikacji zleceń produkcyjnych w przedsiębiorstwach realizujących produkcję na zamówienie. W tym celu proponowane jest wykorzystanie kluczowych wskaźników efektywności, które pozwalają na szybką realizację celów strategicznych. Dzięki zastosowaniu tego rozwiązania przedsiębiorstwa uzyskują dużo wyższą elastyczność, umożliwiającą im budo-wanie przewagi konkurencyjnej na rynku oraz dużo efektywniejsze osiąganie planowanych wyników.(abstrakt oryginalny)

Strong competition, growing customer requirements and frequent alliances and agreements of companies have led to a dynamic development of the make-to-order manufacturing. This is a specific sector of production companies which need to be much more flexible. The article proposes to introduce the concept of the Strategic Performance Management into the process of production order planning and verification in make-to-order enterprises (MTO). For this purpose, it is proposed the use of key performance indicators that allow a rapid realization of strategic objectives. This solution causes a much higher flexibility, which help them to build competitive advantage in the market and to achieve planned results more effective.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aslan B., Stevenson M., Hendry L.C.: Enterprise Resource Planning systems: An assessment of applicability to Make-To-Order companies. "Computers in Industry", No. 63, 2012.
 2. Brilman J.: Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania. PWE, Warszawa 2002.
 3. Cakravastia A., Nakamura N.: Model for negotiating the price and the due date for a single order with multiple suppliers in a make-to-order environment. "International Journal of Production Research", No. 40(14), 2002.
 4. Dangayach G.S., Deshmukh S.G.: Manufacturing strategy. Literature review and some issues. "International Journal of Operations & Production Management", No. 21(7), 2001.
 5. Grando A., Belvedere V.: District's manufacturing performances: A comparison among large, small-to-medium-sized and district enterprises. "International Journal of Production Economics", No. 104, 2006.
 6. Hendry L.C., Kingsman B.G.: Production planning systems and their applicability to make-to-order companies. "European Journal of Operational Research", No. 40(1), 1989.
 7. Hill T.: Operations Management: Strategic Context and Managerial Analysis. Macmillan, Basingstoke 2000.
 8. Jabłoński M.: Strategiczne zarządzanie wynikami a modelowanie biznesu. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas, s. Zarządzanie, nr 2, 2009.
 9. Kingsman B., Hendry L.: The relative contributions of input and output controls on the performance of a workload control system in Make-To-Order companies. "Production Planning & Control", No. 13, 2002.
 10. Kingsman B., Hendry L., Mercer A., de Souza A.: Responding to customer enquiries in make-to-order companies. Problems and solutions. "International Journal of Production Economics", No. 46-47, 1996.
 11. Kotula K.: Controlling strategiczny i Zrównoważona Karta Wyników w spółce Energia Obsługa i Sprzedaż. "Controlling i Rachunkowość Zarządcza", nr 7(154), 2012.
 12. Saniuk A., Gajdova D.: Corporate strategy realization in industrial enterprises. Aktualne problemy podnikovej sfery 2015, Bratislava 2015.
 13. Stevenson M.: Refining a workload control concept: a case study. "International Journal of Production Research", No. 44(4), 2006.
 14. Świderska G.K. (red.): Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza. Difin, Warszawa 2010.
 15. Zorzini M., Corti D., Pozzetti A.: Due date (DD) quotation and capacity planning in make-to-order companies: Results from an empirical analysis. "International Journal of Production Economics", No. 112, 2008.
 16. Zorzini M., Hendy L., Stevenson M., Pozzetti A.: Customer enquiry management and product customization: an empirical multi-case study analysis in the capital goods sector. "International Journal of Operations & Production Management", No. 28(12), 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-3466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu