BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Motowidlak Urszula (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Analyse der sozialen akceptanz der modernen kommunikationslösungen
Analiza akceptacji społecznej dla nowoczesnych rozwiązań komunikacyjnych
Źródło
Problemy Transportu i Logistyki, 2016, nr 3 (35), s. 121-130, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Tytuł własny numeru
Funkcjonowanie rynku usług transportowych
Słowa kluczowe
Transport miejski
City transport
Uwagi
streszcz., summ.,
Abstrakt
Celem artykułu jest analiza problemów transportowych w zakresie przewozów osób w aglomeracji łódzkiej oraz weryfikacja hipotezy dotyczącej rozwoju i integracji nowoczesnych rozwiązań komunikacyjnych jako skutecznego narzędzia dekarbonizacji transportu. W artykule wykorzystano wyniki badań ankietowych. Ich celem było uzyskanie opinii mieszkańców aglomeracji łódzkiej na temat transportu miejskiego oraz nowoczesnych rozwiązań usprawniających jego funkcjonowanie. W wyniku badania stwierdzono coraz większą potrzebę mobilności mieszkańców danej aglomeracji. Ankietowani deklarowali chęć korzystania zarówno z transportu zbiorowego, jak i alternatywnych rozwiązań komunikacyjnych. W celu zapewnienia pełnej skuteczności w rozwiązywaniu problemów komunikacyjnych w mieście konieczna jest stopniowa transformacja całego systemu transportowego. Działaniom tym powinna towarzyszyć skuteczna polityka miejska dążąca do większego zintegrowania między różnymi formami transportu, innowacji oraz rozmieszczenia alternatywnych źródeł energii.(abstrakt autora)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bartosiewicz, B., Pielesiak, I. (2012). Powiązania transportowe w Łódzkim Obszarze Metropolitalnym. W: B. Bartosiewicz, T. Marszał, I. Pielesiak (red.), Spójność terytorialna Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego (s. 105-137). Warszawa: Studia KPZK PAN
  2. Burnewicz, J. (2011). Spójny i innowacyjny system transportowy Pomorza. Gdańsk: Wyd. UG.
  3. Energieeffizienzplan 2011. Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts - und Sozialausschusses zu der Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, den Europäischen Wirtschafts - und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen. KOM(2011) 109 endgültig. Brüssel 2011.
  4. Fahrplan für den Übergang zu einer wettbewerbsfähigen CO2-armen Wirtschaft bis 2050, Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, den Europäischen Wirtschafts - und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen, KOM(2011) 112. Brüssel 2011.
  5. Fiedor, B., Czaja, S., Graczyk, A., Jakubczyk, Z. (2002). Podstawy ekonomii środowiska i zasobów naturalnych. Warszawa: C.H. Beck.
  6. Krawiec, S. (2008). Kształtowanie struktury ekonomicznej współczesnego systemu transportowego. Gliwice: Wyd. Politechniki Śląskiej.
  7. Transport drogowy w Polsce w latach 2012 i 2013 (2015). Warszawa: GUS.
  8. Weißbuch. Fahrplan zu einem einheitlichen europäischen Verkehrsraum - Hin zu einem wettbewerbsorientierten und ressourcenschonenden Verkehrssystem. KOM(2011) 144 endgültig. Brüssel 2011.
  9. Wyszomirski, O. (2013). Integracja transportu miejskiego - ujęcie modelowe. Pobrane z: http://ppg.ibngr.pl/ pomorski-przeglad-gospodarczy/integracja-transportu-miejskiego-ujecie-modelowe (2016).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-275X
Język
ger
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/ptl.2016.35-12
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu