BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Barańska Magdalena (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Wpływ zasobów finansowych słuchacza na wybór kierunku studiów podyplomowych
Impact of the Student 's Household Budget on the Selection of a Given Major at Post -Graduate Studies
Źródło
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 4 (88) cz. 1, s. 589-601, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Tytuł własny numeru
Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi
Słowa kluczowe
Budżet gospodarstwa domowego, Studia podyplomowe, Dydaktyka
Budgets of households, Postgraduate studies, Teaching
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Cel - Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie wyników badań empirycznych przeprowadzonych wśród słuchaczy studiów podyplomowych kierunków związanych z rachunkowością, prowadzonych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Przeprowadzone badanie miało na celu próbę odpowiedzi na pytanie, w jakim stopniu cena studiów ogranicza zasoby pieniężne słuchacza i decyduje o wyborze kierunku studiów. Metodologia badania - Aby osiągnąć wyznaczony cel, posłużono się studiami literatury z zakresu budżetu oraz przeprowadzono badanie ankietowe wsparte wywiadem wśród słuchaczy studiów podyplomowych. Wynik - W artykule wykazano, że wysokość środków finansowych, którymi dysponuje słuchacz, i cena za studia podyplomowe nie zawsze mają wpływ na wybór kierunku studiów. Oryginalność/wartość - Przeprowadzone badanie miało za zadanie wskazanie zależności między wyborem studiów a kosztami związanymi z dojazdem, wysokością opłaty za studia oraz innymi kosztami ponoszonymi w związku z uczestnictwem w studiach podyplomowych. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The aim of this paper is to present the results of the empirical research conducted among students of post-graduate programmes offered in English at the Wrocław University of Economics. The questionnaire survey was to answer the research questions about whether the price of post-graduate studies has any impact on the student's household budget. Design/methodology/approach - When endeavouring to answer the questions asked, literature studies in the area of budget were carried out and a questionnaire survey, supported with an interview with post-graduate students, was conducted. Findings - This paper shows that the listener's budget and the postgraduate price do not always affect the choice of study direction. The benefits received after graduation also do not affect the choice of study. Originality/value - The questionnaire survey was to designed to identify the relationship between the choice of studies and costs associated with transport and the same levy studies and the impact of the level of costs on household budget listener.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Barańska, M. (2016). Wpływ znajomości regulaminu na zarządzanie studiami podyplomowymi prowadzonymi na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 300, 7-18.
 2. Brookson, S. (2000). Managing Budgets. London: DK Publishing.
 3. Czubakowska, K. (2004). Budżetowanie w controllingu. Gdańsk: ODDK.
 4. Drury, C. (1995). Rachunek kosztów. Warszawa: PWN.
 5. Jaruga, A.A., Nowak, W.A., Szychta, A. (1999). Rachunkowość zarządcza. Koncepcje i zastosowania. Łódź: Absolwent.
 6. Karmańska, A. (2006). Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów. Warszawa: Difin.
 7. Kemp, S., Dunbar, E. (2003). Budgeting for Managers. New York: McGraw Hill.
 8. Kowalak, R. (2013). Budżetowanie w zakładzie gospodarowania odpadami. W: A. Dura (red.), Budżetowanie - dziś i jutro. Kraków: Wydawnictwo AGH.
 9. Nita, B., Nowak, E. (red.) (2007). Budżetowanie w przedsiębiorstwie. Kraków: Wolters Kluwer.
 10. Nowak, E. (red.) (2002). Budżetowanie kosztów przedsiębiorstwa. Gdańsk: ODDK.
 11. Surmacz, A.O., Brojak-Trzaskowska, M., Porada-Rochoń, M., Lubomska-Kalisz, J. (2010). Budżetowanie i controlling w przedsiębiorstwie. Warszawa: CeDeWu.
 12. Świderska, G. (red.) (1997). Rachunkowość zarządcza. Warszawa: Poltext.
 13. Weetman, P. (1999). Financial and Management Accounting. Harlow: Prentice Hall.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-7741
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.88/1-56
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu