BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zydroń Adam (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Kayzer Dariusz (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Iwiński Mateusz (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Tytuł
Zastosowanie modeli regresyjnych do określania atrybutów wpływających na wartość nieruchomości gruntowych przeznaczonych na cele budowlane na przykładzie gminy Tarnowo Podgórne
Application of Regression Models to Determine Attributes Influencing the Value of Agricultural Landed Property Based on the Tarnowo Podgorne Commune
Źródło
Problemy Rynku Nieruchomości : Biuletyn Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego, 2017, vol. 47-48, nr 1-2, s. 29-36, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Nieruchomości, Wycena nieruchomości, Regresja wielokrotna, Sieci neuronowe
Real estate, Real estate valuation, Multiple regression, Neural networks
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem pracy była selekcja czynników wpływających na wartość nieruchomości gruntowych przeznaczonych na cele budowlane na terenie gminy Tarnowo Podgórne w latach 2010-2013 ze szczególnym uwzględnieniem walorów przyrodniczych i społeczno-gospodarczych. W pracy wykorzystano dane dotyczące transakcji kupna-sprzedaży nieruchomości niezabudowanych pozyskane z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Poznaniu. Zebrane dane zostały poddane analizom: regresji wielorakiej oraz sieciom neuronowym. Przeprowadzone badania pozwoliły na wyodrębnienie atrybutów wpływających na wartość nieruchomości i określenie stopnia ich oddziaływania.(abstrakt oryginalny)

The aim of this study was to select factors influencing the value of undeveloped agricultural landed property in the Tarnowo Podgorne commune in the years 2010-2013, with particular emphasis on socio-economic values. The study was based on data concerning purchase transactions for undeveloped landed property, obtained from the County Geodesy and Cartographic Documentation Centre in Poznan. The collected data were subjected to multiple regression analysis. Based on the analyses the attributes having a significant effect on the value of landed property and the degree of their impact were identified.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bitner A., O użyteczności metod statystycznych w wycenie nieruchomości, Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2010, nr 12, s. 145-158.
  2. Bruce R.W., Sundell D.J., Multiple Regression Analysis: History and Applications in the Appraisal Profession, ,,Real Estate Appraiser'', 1977, Jan/Feb, s. 37-44; Property Appraisal and Assesment Administration, red. J.K. Eckert, International Association of Assessing Officers, Chicago, 1990.
  3. Czaja J., Ligas M., Zaawansowane metody analizy statystycznej rynku nieruchomości. Studia i materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości. Vol. 18, Olsztyn, 2010.
  4. Gawron H., Wpływ cech fizycznych działek na ceny gruntów budowlanych w aglomeracji miejskiej (na przykładzie aglomeracji Poznańskiej). Studia i materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, vol. 20, Olsztyn, 2012.
  5. Gawroński K., Prus B., Lokalny rynek nieruchomości oraz wybrane czynniki kształtujące ceny nieruchomości rolnych i działek budowlanych na przykładzie miasta Niepołomice. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, nr 4/2005, s. 7-18, Kraków.
  6. Ligas M., Metody statystyczne w wycenie nieruchomości, str 62. Studia i materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, vol. 18, Olsztyn, 2010.
  7. Powszechne Krajowe Zasady Wyceny Ni1 zastosowanie podejścia porównawczego w wycenie nieruchomości. Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.
  8. Ustawa z 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010r., nr 102, poz. 651 ze zm.).
  9. Zydroń A., Walkowiak R., Analiza atrybutów wpływających na wartość nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych na cele budowlane w gminie Mosina, tom 15, s. 2911-2924, Rocznik Ochrona Środowiska.
  10. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnowo Podgórne.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1731-1829
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu