BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kaliński Janusz (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Lignite Basins in Poland after 1945
Źródło
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2017, nr 2, s. 107-130, wykr., bibliogr. 39 poz.
Słowa kluczowe
Wydobycie węgla, Produkcja energii, Górnictwo, Górnictwo węgla brunatnego
Coal mining, Energy production, Mining sector, Lignite mining
Uwagi
summ.
Abstrakt
Lignite mining in Poland started after World War Two, as a result of the change ofwestern borders. Until the 1970 s, the Lower Silesian Turoszów Basin played the primary role, despite competition from the Konin Basin in Greater Poland. In 1978 both basins, together with several smaller mines, provided 41 m tonnes of lignite. Ten years later the number rosę to 73,5 m tonnes, mostly thanks to investments in the centrally located Bełchatów Basin, which has sińce dominated the sector. Overall production never recovered after 1989, with Poland falling from the 5th, to the 8th place among the largest lignite extractors between 1989 and the beginning of the 21st century. Recently about one third of the energy in Poland has been based on lignite, similarly to Bułgaria, Romania and Turkey (while in the Czech Republic, Serbia, and Montenegro it has amounted to 69%).(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bełchatów: szkice z dziejów miasta, D. Boguta (Ed.), NWP, Piotrków Trybunalski 2005.
 2. Bełchatów wykorzystana szansa. Zarys monograficzny i bibliografia KWB Bełchatów 19601984, Poltegor, Wrocław 1986.
 3. Bober A., XX-lecie polskiej energetyki, "Życie Gospodarcze" 1964, no. 37.
 4. Elektrownia Konin: 1958-1983, J. Danielak et al. (Eds.), Elektrownia "Konin", Konin 1983.
 5. Fiszer W., Energetyka i jej baza paliwowa, "Życie Gospodarcze" 1970, no. 18.
 6. Froelich L., Ukłon w stronę Bełchatowa, "Życie Gospodarcze" 1977, no. 25.
 7. H.S., Stan maszyn i urządzeń w kopalnictwie węgla brunatnego, "Życie Gospodarcze" 1963, no. 28.
 8. Historia polskich okręgów i regionów przemysłowych, vol. 1, Ł. Dwilewicz, W. Morawski (Eds.), Polskie Towarzystwo Historii Gospodarczej, Warszawa 2015.
 9. Jaros ]., Historia górnictwa węgłowego w Polsce Ludowej (1945-1970), SIN, Warszawa- -Kraków 1973.
 10. Kaliński J., Przemiany strukturalne w gospodarce polskiej w łatach 1944-1970, SGH, Warszawa 1991.
 11. Karpiński A. et al., Jak powstawały i jak upadały zakłady przemysłowe w Polsce, Muza SA, Warszawa 2013.
 12. Kasztelowicz Z., Sikora M., Zarys historii i teraźniejszości branży węgła brunatnego w Polsce, www.ppwb/org.pl/wb/7815.php [accessed: 14/06/2015].
 13. Kiełczewski S., Ekonomiczne przesłanki rozwoju górnictwa węgła brunatnego w Polsce, DBPG, Wrocław 1965.
 14. Kochański A., Polska 1944-1991. Informator historyczny, vol. I, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1996.
 15. Kochański A., Polska 1944-1991. Informator historyczny, vol. II, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2000.
 16. Kochański A., Polska 1944-1991. Informator historyczny, vol. III/1, Wydawnictwo Sej-mowe, Warszawa 2005.
 17. Kopalnia Węgla Brunatnego "Sieniawa" Sp. z o.o., http://www.ppwb.org.p1/wb/78/2.php [accessed: 14/06/2015].
 18. Kuć Z., Górnicy w środku Polski, "Życie Gospodarcze" 1975, no. 6.
 19. KWB "Sieniawa" - najstarsza polska kopalnia, http://www.ppwb.org.pl/wb/78/ll.php [accessed: 14/06/2015].
 20. KWB Turów - odpowiedzialna gospodarczo i społecznie, http://www.ppwb.org.p1/wb/78/8. php [accessed: 14/06/2015].
 21. Lijewski T., Uprzemysłowienie Polski 1945-1975, PWN, Warszawa 1978.
 22. Mossakowski J., Ewolucja programu rozwoju przemysłu węgla brunatnego w Polsce, "Węgiel Brunatny" 1968, no. 1.
 23. Nałęcz-Jawecki A., Konińskie "czarne" różą kwitnące, "Życie Gospodarcze" 1975, no. 16.
 24. Niżnik A., Pączka S., Bełchatowski Okręg Górniczo-Energetyczny, Łódź 1979.
 25. Piasecki A., Kopalnia Węgla Brunatnego Adamów 1959-1999, KWB "Adamów", Turek 1999.
 26. Pietryszczew W., Węgiel brunatny w liczbach i faktach lat 1945-2005, http://old.teberia.pl/ index_txt.php?id=6923§ion=1&kategoria=80 [accessed: 14/06/2015].
 27. Regiony przemysłowe. Przeszłość - teraźniejszość - przyszłość, conference materials, Bosz-kowo, 9 June 2011.
 28. Rozwój społeczno-gospodarczy Turoszowskiego Okręgu Przemysłowego wiatach 1960-1968, WUS, Wrocław 1969.
 29. Skowroński J., Koźniar A., Brunatny skarb na Łużycach, http://odkrywcy.pl/kat,132794, page,2, title,Brunatny-skarb-na-Luzycach,wid,16140782, wiadomosc.html [accessed: 14/06/2015].
 30. StrumffT., Turów - brunatny skarb, PZWS, Warszawa 1964.
 31. Symonowicz K., 200 min ton węgla w PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Adamów S.A., http:// www.ppwb.org.pl/wb/87/8.php [accessed: 14/06/2015].
 32. Szamałek K., Tymiński M., Węgiel brunatny, http://geoportal.pgi.gov.pl/surowce/energe- tyczne/wegiel_brunatny/2014 [accessed: 14/06/2015].
 33. Tajduś A., Czaja P., Kasztelewicz Z., Stan obecny i strategia rozwoju branży węgla brunatnego w połowie XXI wieku w Polsce, https://www.polsl.pl/Wydzialy/RG/Wydawnictwa/ Documents/kwartal/5_3_9.pdf [accessed: 14/06/2015].
 34. Turów. 30 lat Kopalni Węgla Brunatnego 1947-1977, Poltegor, Wrocław 1977. in: Energetyka w latach 1959-1965, "Życie Gospodarcze" 1959, no 4.
 35. Wasilewski W., Młodszy brat "czarnych diamentów", PWE, Warszawa 1967.
 36. Węgiel brunatny w Zachodniej Polsce, GIPN, Katowice 1949.
 37. Wyimki: kronika 65-lecia Kopalni Węgla Brunatnego "Konin", E. Galantkiewicz (Ed.), KWB "Konin", Konin 2010.
 38. Żechowski A., Przemiany miast w procesie uprzemysłowienia. Studium nad miastami powiatu konińskiego, PWN, Warszawa-Poznań 1973.
 39. Żuk S., Kopalnia Turów fundamentem polskiego górnictwa węgla brunatnego, http://www. ppwb.org.pl/wb/79/7.php [accessed: 14/06/2015].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-0976
Język
eng
URI / DOI
https://doi.org/10.33119/KKESSiP.2017.2.6
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu