BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Korpysz Aleksandra (Uniwersytet Warszawski, student), Kowalczyk Andrzej (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Franz Kafka w praskiej przestrzeni miejskiej: rozwój produktu turystyki literackiej w oparciu o życie i twórczość pisarza
Franz Kafka in Prague Urban Space: the Development of a Literary Tourism Product Based on the Writer's Life and Work
Źródło
Turystyka Kulturowa, 2017, nr 2, s. 53-82, il., rys., tab., bibliogr. s. 80-81
Słowa kluczowe
Turystyka kulturowa, Produkt turystyczny
Cultural tourism, Tourist product
Uwagi
summ., streszcz.
Kraj/Region
Praga
Prague
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie Pragi w kontekście postaci Franza Kafki. Na początku autorzy opisują życie pisarza i jego związki z rodzinnym miastem. Druga część artykułu odnosi się do obrazu Pragi przedstawionego w pracach Kafki oraz do Kafki w praskiej przestrzeni miejskiej. Obecnie autor Procesu jest popularnym symbolem stolicy Republiki Czeskiej. Dlatego też w ostatniej części artykułu autorzy koncentrują się na różnorodnych działaniach marketingowych związanych z Franzem Kafką. Na końcu podjęto próbę odpowiedzi na pytanie dlaczego Kafka jest tak popularny wśród odwiedzających z całego świata. (abstrakt oryginalny)

The aim of this article is to present Prague in the context of Franz Kafka. At the beginning authors describe writer's life and his connections with his native town. The second part of the paper refers to the view of Prague presented in Kafka's works and Kafka in Prague urban space. Nowadays the author of The Trial is a popular symbol of the capital of Czech Republic. Therefore, in the last part of this paper authors focuse on diverse marketing activities connected with Franz Kafka. At the end it was attempted do answer the question why Kafka is so popular with visitors from all over the world. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Alfred T., 2010, Prague Palimpsest: Writing, Memory, and the City, Chicago, University of Chicago Press
 2. Čechův most, https://cs.wikipedia.org/wiki/Čechův_most [1 5.03.2017]
 3. Čermák J., 2008, Prahou Franze Kafky, Albatros, Praha
 4. Chen H. T., 2014, Franz Kafka's Prague, attached map in "Der Process", May 15, 2014, http://portfolios.pratt.edu/gallery/16897471/Franz-Kafkas-Prague [20.02.2017]
 5. Derek M., Kowalczyk A., 2009, Turystyka kulturowa w świetle koncepcji klastra turystycznego, [w:] A. Stasiak (red.), "Kultura i turystyka. Wspólnie zyskać!", Wydawnictwo WSTiH w Łodzi, Łódź, s. 33-49
 6. Farley D., 2015, On the Trail of Kafka in Prague - https://www.nytimes.com/2015/12/27/travel/franz-kafka-prague.html?_r=0 [5.03.2017]
 7. Franz Kafka, https://cs.wikipedia.org/wiki/Franz_Kafka [20.02.2017]
 8. Franz Kafka Museum, http://kultura.infocesko.cz/content/clanek.aspx?clanekid=16083&clid=1 [20.02.2017 ]
 9. Hedrick - Wong Y., Choong D., 2016, Global Destination Cities Index, Mastercard Worldwide
 10. Jindra J., Matyášová J., 2009, Průvodce. Na cestách s Franzem Kafkou. Slavná i neznámá místa v Čechách a Evropě, Academia, Praha
 11. Kaczmarek J., 2004, Dublin - labirynt nad rzeką, [w:] D. Jędrzejczyk (red.), "Humanistyczne oblicze miasta", Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Warszawa, s. 301 - 347
 12. Kafka F., 1969, Dzienniki 1910 - 1923, Wydawnictwo Literackie, Kraków
 13. Kafka F., 1975, Wyrok, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa
 14. Kafka F., 1976a, Listy do Felicji i inne z lat 1912-1916. Elias Canetti, Drugi Proces - Kafki listy do Felicji, tom I, przełożyła Irena Krońska, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa
 15. Kafka F., 1976b, Listy do Felicji i inne z lat 1912-1916. Elias Canetti, Drugi Proces - Kafki listy do Felicji, tom II, przełożyła Irena Krońska, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa, s. 124 - 125
 16. Kafka F., 1986, Proces, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa
 17. Kafka F., 1994, Dzieła wybrane, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa
 18. Kafka F., 2012, Kafka. Listy do rodziny, przyjaciół, wydawców. Wybrał, przełożył i komentarzem opatrzył Robert Urbański. Współpraca Anna Urbańska, Wydawnictwo W.A.B., Warszawa
 19. KafkowskaPraga, https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1Vi3QpSK_JzssJJ9MqXCGZJyGndo&ll=50.0827 8105205318 14.437348282263201&z=14 [20.02.2017]
 20. Kowalczyk A., 2004, Praga z przełomu XIX i XX ww. w przekazie literackim i w rzeczywistości, [w:] D. Jędrzejczyk (red.), "Humanistyczne oblicze miasta", Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Warszawa, s. 247 - 276
 21. Kowalczyk A., Kulczyk S., 2010, Turystyka literacka, [w:] A. Kowalczyk (red.), "Turystyka zrównoważona", Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 231 - 248
 22. Krejči K., 1974, Praga - legenda i rzeczywistość, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa
 23. Letenský tunel, https://cs.wikipedia.org/wiki/Letenský_tunel [15.03.2017]
 24. Leo Burnett pro muzeum F. Kafky http://www.strategie.cz/scripts/detail.php?id=101998 [06.08.2009]
 25. Listy do Oskara Pollaka, http://franzkafka.pl/listy-do-oskara-pollaka [09.03.2017]
 26. Michalak D., Koryś I., Kopeć J., Stan czytelnictwa w Polsce w 2015 roku, Biblioteka Narodowa, Warszawa, 2016
 27. Pomník Franze Kafky, https://cs.wikipedia.org/wiki/Pomník_Franze_Kafky [20.02.2017]
 28. Praha vrací lidi do centra. Bydlete na místě, kde žil Franz Kafka, 8. června 2012, http://bydleni.idnes.cz/dum-franze-kafky-v-praze-0wq-/stavba.aspx?c=A120607_152907_reality_bdp_web [20.02.2017]
 29. Ripellino A. M., 1997, Praga magiczna, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa
 30. Salfellner H., 1998, Franz Kafka and Prague, Vitalis, Praha
 31. Salfellner H., 2007, Franz Kafka und Prag, Vitalis, Praha, http://www.vitalis-verlag.com/innenansichten/kafka_und_prag_innen.php [10.03.2017]
 32. Socha Franze Kafky, http://www.quadrio.cz/franz-kafka [20.02.2017] Společnost Franze Kafky, https://cs.wikipedia.org/wiki/Společnost_Franze_Kafky [20.02.2017]
 33. Úvodní stránka, http://www.kafkamuseum.cz/ShowPage.aspx?tabId=-1 [20.02.2017]
 34. Wagenbach K., 1996, Kafka's Prague a travel reader, New York The Overlook Press, Woodstock, N.Y.
 35. Žižkovský vysílač, https://cs.wikipedia.org/wiki/ Žižkovský_vysílač [10.03.2017]
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-4642
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu