BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lis Piotr (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Wycena nieruchomości drogowych : interpretacje i propozycje rozwiązań
Valuation of Road-Related Property : Interpretations and Suggested Solutions
Źródło
Problemy Rynku Nieruchomości : Biuletyn Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego, 2017, vol. 47-48, nr 1-2, s. 37-45, rys., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Wycena, Drogi, Orzecznictwo sądu, Budownictwo drogowo-mostowe
Valuation, Road, Judicial decision, Road-bridge construction
Uwagi
Klasyfikacja JEL: D46, R30, R39
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule omówiono proces wyceny nieruchomości, uporządkowano i przedstawiono wybrane orzeczenia sądowe. Ustosunkowano się w szczególności do definicji przedmiotu wyceny, określenia stanu nieruchomości, identyfikacji przeznaczenia, rynkowych transakcji drogowych, aktualnego i alternatywnego sposobu użytkowania, zastosowania zasady korzyści.(abstrakt oryginalny)

This article presents the process of property valuation and offers a presentation of selected and arranged court rulings. The author takes a particular stance on the definition of the object of valuation, specification of the condition of property, identification of its intended use, market road-related transactions, current and alternative manner of usufruct, as well as the application of the principle of advantage.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. UsZPiRI, Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2015 nr 0, poz. 2031, ze zm.).
 2. UsZPiRIBP, ustawy z dnia 8 lipca 2010r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (tekst jednolity Dz.U. 2015 nr 0, poz. 966, ze zm.).
 3. UPwURAP, Ustawa z dnia 13 października 1998r., Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. z 1998r. Nr 133, poz. 872, ze zm.).
 4. UoKPKP, Ustawa z dnia 8 września 2000r. o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe" (Dz.U. 2017 nr 0, poz. 680, ze zm.).
 5. UoTK, ustawa z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym (Dz.U. 2016 nr 0, poz. 1727, ze zm.).
 6. KC, Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 2017 nr 0, poz. 459, ze zm.).
 7. Jaworski J., Prusaczyk A., Tułodziecki A., Wolanin M., 2015, Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz, Wydanie 4, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 8. RWNiSOS, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz.U. 2004 nr 207, poz. 2109), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 2005r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz.U. 2005 nr 196, poz. 1628), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2011r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz.U. 2011 nr 165, poz. 985).
 9. UoGN, Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. 2016 nr 0, poz. 2147, ze zm.).
 10. Bieniek G., Gdesz M., Kalus S. (red.), Matusik G., Mzyk E., 2012, Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz, LexisNexis, Warszawa.
 11. Projekt Standardu Drogowego, Projekt Standardu Zawodowego Rzeczoznawców Majątkowych pt. "Wycena nieruchomości drogowych" w wersji z dnia 27 kwietnia 2017r. po pierwszym etapie konsultacji środowiskowych i posiedzeniu Komisji Standardów.
 12. UoDP, Ustawa o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 1985 nr 14, poz. 60, z późn. zm.).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1731-1829
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu