BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Opala Magdalena
Tytuł
Stan nieruchomości w wycenie nieruchomości przejętych pod drogi publiczne decyzją ZRID
Źródło
Biuletyn Nieruchomości, 2017, nr 1, s. 40-43
Real Estate Newsletter
Słowa kluczowe
Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA), Regulacje prawne, Wycena nieruchomości
Supreme Administrative Court judicature, Legal regulations, Real estate valuation
Abstrakt
Zgodnie z art. 18 pkt 1 Ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (dalej: Ustawa): Wysokość odszkodowania, o którym mowa w art. 12 ust. 4a, ustala się według stanu nieruchomości w dniu wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej przez organ I instancji oraz według jej wartości z dnia, w którym następuje ustalenie wysokości odszkodowania. Problemem, z którym zmierzyć się musi rzeczoznawca majątkowy jest określenie stanu nieruchomości w przypadku wyceny dotyczącej gruntu objętego planowaną inwestycją drogową jedynie w części tej nieru-chomości. Powstaje bowiem pytanie, czy wyceną winno się objąć:
1. całą nieruchomość - ponieważ w dniu wydania decyzji ZRID nieruchomość nie była podzielona, czy
2. część nieruchomości - ponieważ decyzja ZRID zatwierdza podział nieruchomości (art. 12 pkt 1 Ustawy). (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2449-7711
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu