BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jancz Anna (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Sytuacja demograficzna w Polsce a lokalna polityka mieszkaniowa
Demographic Situation in Poland in the Face of Local Housing Policy
Źródło
Problemy Rynku Nieruchomości : Biuletyn Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego, 2017, vol. 47-48, nr 1-2, s. 46-55, rys., wykr., tab., bibliogr. 35 poz.
Słowa kluczowe
Polityka mieszkaniowa, Budownictwo mieszkaniowe, Sytuacja demograficzna
Housing policy, Housing construction, Demographic situation
Uwagi
Klasyfikacja JEL: J11, M48, R11
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest rozpoznanie, czy w ramach prowadzonych polityk mieszkaniowych w gminach powiatu poznańskiego i miasta Poznań (aglomeracja poznańska) podejmowane są działania zmierzające do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych ludzi starszych. W tym celu przeanalizowano zapisy dotyczące polityk mieszkaniowych w dokumentach strategiczno-rozwojowych badanych gmin. Z przeprowadzonych badań wynika, że gminy działania skupiają przede wszystkim na dostosowaniu do potrzeb osób starszych infrastruktury społecznej i technicznej oraz rozwijaniu oferty w zakresie spędzania wolnego czasu, co ma przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu seniorów w gminie. Polityka senioralna w ramach polityki mieszkaniowej jest w analizowanych gminach raczej marginalizowana.(abstrakt oryginalny)

The purpose of the article is to identify whether the housing policies delivered by municipalities of the district and the city of Poznań (agglomeration of Poznań) assume actions aimed at satisfying the housing needs of older people. To this end, the provisions regarding the housing policies included in the strategy and development documentation of the investigated municipalities have been analysed. According to the conducted survey, the municipalities are focused mainly on adjusting the social and technical infrastructure to the seniors' needs, as well as on developing the offer related to the leisure time activities which is to prevent from the social inclusion of the seniors. Meanwhile, the housing policy conducted by the municipalities is dedicated to young people and as regards the senior housing policy, it has rather marginalised significance.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Błędowski P., Szatur-Jaworska B., Szweda-Lewandowska Z., Kubicki P., 2012, Raport na temat sytuacji osób starszych w Polsce, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.
 2. Business Mobility International Spółka z o.o., 2011, Strategia Rozwoju Gminy Czerwona na lata 2012-2020, http://bip.czerwonak.pl (data odsłony 01.03.2017).
 3. DGA Optima Sp. z o.o., Strategia Rozwoju Gminy Mosina na lata 2014 do 2020+, http://bip.mosina.pl (data odsłony 01.03.2017).
 4. Dutkowski M., Urbaoska J., Kierzkowska J., Siudek W., 2013, Urząd Gminy w Suchym Lesie, Strategia rozwoju gminy Suchy Las na lata 2013-2022, www.bip.suchylas.pl (data odsłony 01.03.2017).
 5. Eurostat, http://ec.europa.eu/eurostat/web/regions/data/database (data odłsony: 01.03.2017]).
 6. Fundacja "PARTNERZY DLA SAMORZĄDU", Urząd Gminy Komorniki, Strategia rozwoju gminy Komorniki 2013-2020, http://www.pukkomorniki.pl (data odsłony 01.03.2017).
 7. Gołata E., 2012, Demograficzny obraz Poznania u progu XXI wieku, w: Gołata E. (2012), Migracje mieszkańców dużych miast, Zeszyty Naukowe 245, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 8. GUS, 2016, Statystyczne Vademecum Samorządowca, poznan.stat.gov.pl (data odsłony 02.03.2017).
 9. GUS, 2017, stat.gov.pl (data odsłony 28.02.2017).
 10. Instytut Gospodarki Nieruchomościami, 2012, Polityka Mieszkaniowa Miasta Poznania na lata 2012-2022, www.ign.org.pl (data odsłony 28.02.2017).
 11. I&D STUDIO 2, Strategia rozwoju gminy Dopiewo na lata 2016-2025, http://dopiewo.nowoczesnagmina.pl (data odsłony 01.03.2017).
 12. I&D STUDIO 2, Strategia Rozwoju Gminy Stęszew na lata 2016-2026, http://www.steszew.pl (data odsłony 01.03.2017).
 13. Kayser T.J., 2012, Wyzwania demograficzne w strategii rozwoju miasta Poznania do 2030r., w: Gołata E. (2012), Migracje mieszkańców dużych miast, Zeszyty Naukowe 245, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 14. Lider Projekt Sp. z o.o, Aktualizacja Strategii Rozwoju Miasta Luboń na lata 2008-2017, http://lubon.kylos.pl (data odsłony 02.03.2017).
 15. MRPiPS, 2016, Informacja o sytuacji osób starszych w Polsce za rok 2015, Warszawa.
 16. MPiPS, 2017, https://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/system-pomocy-spolecznej-w-polsce (data odsłony: 01.04.2017).
 17. MPiPS, 2014, Założenia Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014-2020, www.mpips.gov.pl (data odsłony: 01.04.2017).
 18. Muzioł-Więcławowicz A., 2015, Problemy mieszkaniowe Polaków a polska polityka mieszkaniowa, w: Salamon M., Muzioł-Więcławowicz A. (2015), Mieszkalnictwo w Polsce. Analiza wybranych obszarów polityki mieszkaniowej, Habitat for Humanity Poland, Warszawa.
 19. NSP, 2011, Narodowy spis powszechny ludności i mieszkań 2011r., Raport z wyników w województwie wielkopolskim, Urząd Skarbowy w Poznaniu, Poznań.
 20. Pierzchalska A., Klag P., 2008, Społeczne role osób starszych. W: Równość w Unii Europejskiej. Teoria i Praktyka, Bokajło W., Pacześniak A., (red.), Wrocławskie Wydawnictwo Naukowe Atla, Wrocław.
 21. Poznań Metropolia, 2015, http://www.aglomeracja.poznan.pl (data odsłony: 15.01.2017).
 22. Powiat poznański, Powiat - charakterystyka, powiat.poznan.pl (data odsłony: 16.02.2017).
 23. Szatur-Jaworska B., 2000, Ludzie starzy i starość w polityce społecznej, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa.
 24. Tanaś J., 2012, Kierunki migracji w aglomeracji poznańskiej w latach 1995-2010, w: Gołata E. (2012), Migracje mieszkańców dużych miast, Zeszyty Naukowe 245, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 25. Urząd Gminy Kostrzyn, 2015, Strategia rozwoju gminy Kostrzyn na lata 2015-2022, http://bip.wokiss.pl (data odsłony 02.03.2017).
 26. Urząd Gminy Rokietnica, Doradztwo Gospodarcze PMC Sp. z o.o., 2014, Strategia Rozwoju Gminu Rokietnica na lata 2014-2020, http://bip.rokietnica.pl (data odsłony 01.03.2017).
 27. Urząd Gminy w Tarnowie Podgórnym, 2009, Strategia rozwoju gminy Tarnowo Podgórne na lata 2009-2020, http://www.tarnowo-podgorne.pl (data odsłony 02.03.2017).
 28. Urząd Miasta Poznania, 2017, Strategia Rozwoju Miasta Poznania 2020+, strategia2020plus.pl (data odsłony 03.03.2017).
 29. Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina, 2013, Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Murowana Goślina na lata 2013-2020, http://bip-files.idcom-web.pl (data odsłony 02.03.2017).
 30. Urząd Miasta i Gminy Pobiedziska, 2012, Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Pobiedziska na lata 2012-2020, http://www.bip.pobiedziska.pl (data odsłony 02.03.2017).
 31. Urząd Miasta Puszczykowa, 2009, Strategia Rozwoju Miasta Puszczykowo na lata 2010-2020, http://puszczykowo.pl (data odsłony 02.03.2017).
 32. Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu, 2011, Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego gminy Swarzędz, http://swarzedz.pl (data odsłony 01.03.2017).
 33. Urząd Miejski w Kórniku, Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych, Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Kórnik na lata 2008-2017, http://kornik.pl (data odsłony 01.03.2017).
 34. Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, Dz.U. 2015 poz. 163 ze zmianami.
 35. Waligórska M., Kostrzewa Z., Potyra M., Rutkowska L., 2014, Prognoza ludności na lata 2014-2050, GUS, Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1731-1829
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu