BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lawędziak Bartosz (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Analiza mnożnika wydatków państwowych dla Polski w latach 2008-2013
Analysis of Government Expenditure Multiplier for Poland in Recent Years
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2017, nr 324, s. 45-52, tab., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Wydatki publiczne, Analiza mnożnikowa, Teoria popytu, Kryzys finansowy, Wydatki państwa
Public expenditures, Multiplier analysis, Theory of demand, Financial crisis, Government spending
Uwagi
Klasyfikacja JEL: E51, G01
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono dwie koncepcje dotyczące mnożnika wydatków państwowych. Pierwsza z nich, tzw. klasyczna została odrzucona z powodu nieścisłości związanej z samą definicją mnożnika. Na tej podstawie przedstawiono teorię efektywnego popytu jako modelu odpowiadającego najdokładniej wyprowadzonej formule mnożnika wydatków państwowych. Celem prezentowanej publikacji jest próba oszacowania mnożnika w oparciu o efektywną teorię popytu. W oparciu o przyjęte założenia oraz wartości parametrów oszacowano dla Polski jego wartość w latach 2008-2013, które uwzględniały okres stagnacji/kryzysu finansowego. Uzyskane wyniki nie odbiegają od wartości mnożnika dla innych krajów prowadzących od czasu kryzysu strategię ekspansji fiskalnej.(abstrakt oryginalny)

The article presents two concepts of government expenditure multiplier. The first one called - classical was rejected because of inconsistencies associated with the very definition of the multiplier. On this basis, we present the theory of effective demand as a model corresponds most closely derived formula multiplier of government spending. On this basis and on the basis of assumptions and parameter values estimated for Polish value in 2008-2013, which take into account the period of stagnation / financial crisis. The results do not differ from the value of the multiplier for other countries engaged in since the crisis strategy of fiscal expansion.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Akerlof G.A. (2007), The Missing Motivation in Macroeconomics, "American Economic Review", No. 1, s. 5-36.
  2. Gandolfo G. (2002), International Finance and Open-Economy Macroeconomics, Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg.
  3. Leijonhufvud A. (2009), Macroeconomics and the Crisis: A Personal Appraisal, Centre for Econmic Policy Research, Policy Insight, No. 41, s. 1-8.
  4. Łaski K., Osiatyński J., Zięba J. (2010), Mnożnik wydatków państwowych i szacunki jego wielkości dla Polski, "Materiały i Studia NBP", z. 246, s. 1-22.
  5. Palley T.I. (2010), Imports and the Income-Expenditure Model: Implications for Fiscal Policy and Recession Fighting, "Journal of Post Keynesian Economics", Vol. 32, No. 2, s. 311-322.
  6. [www 1] http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rachunki-narodowe/kwartalne-rachunkinarodowe/niefinansowe-rachunki-kwartalne-wg-sektorow-instytucjonalnych (dostęp: 28.05.2016).
  7. [www 2] http://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/en/gov_10q_ggnfa_esms.htm (dostęp: 28.05.2016).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu