BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Churski Paweł (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Tytuł
Przygotowanie samorządów ośrodków regionalnych w Polsce do absorpcji środków polityki spójności
Preparation of Local Government in Regional Centers in Poland to the Absorption of EU Cohesion Policy
Źródło
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna / Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2016, nr 33, s. 73-93, rys.,tab., bibliogr.27 poz.
Słowa kluczowe
Samorząd terytorialny, Polityka spójności, Region
Local government, Cohesion policy, Region
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Celem pracy jest ocena stopnia przygotowania instytucjonalno-programowego samorządów terytorialnych ośrodków regionalnych w Polsce do absorpcji środków polityki spójności Unii Europejskiej oraz identyfikacja opinii przedstawicieli tych samorządów na temat konsekwencji wynikających z dostępu do tych środków. Artykuł zawiera częściowe wyniki projektu badawczego "Rola środków europejskich dla rozwoju miast Polski - 10 lat członkostwa w Unii Europejskiej" realizowanego przez zespół pracowników Zakładu Analizy Regionalnej Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM w Poznaniu, w ramach którego w okresie maj 2014-styczeń 2015 przeprowadzono badania terenowe przy wykorzystaniu techniki ankiety(abstrakt oryginalny)

The aim of the study is to assess the degree of the institutional and program preparation of local governments in regional centers in Poland to the absorption of EU cohesion policy and to identify the opinion of the representatives of the governments of the consequences resulting from access to these resources. The article contains the partial results of the research project "The role of the European funds for the development of Polish cities - 10 years of membership in the European Union" carried out by a team of Department of Analysis of the Regional Institute of Socio-Economic Geography and Spatial Management, Adam Mickiewicz University in Poznan, under which in the period May 2014-January 2015 was conducted field study using survey techniques.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Amin A. 1999. An institutionalist perspective on regional economic development. International Journal of Urban & Regional Research, 23(2): 365-378.
 2. Amin A., Thrift N. 1995. Globalisation and institutional thickness. [W:] P. Healey D., Cameron, S. Avaoudi, S. Graham, C. Madani-Pour (red.), Managing cities: The New Urban context. Chichester, NY, s. 91-108.
 3. Baslé M. 2006. Strengths and weaknesses of European Union policy evaluation methods: ex-post evaluation of Objective 2 1994-99, Regional Studies, 40(2): 225-235.
 4. Beer A., Clower T. 2014. Mobilising leadership in cities and regions. Regional Studies. Regional Scien-ce (http://rsa.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/21681376.2013. 869428).
 5. Beer A., Lester L. 2015. Institutional thickness and institutional effectiveness: developing regional indices for policy and practice in Australia. Regional Studies, Regional Science, 2, 1: 204-227.
 6. Bradley J. 2006. Evaluating the impact of European Union cohesion policy in less developed countries and regions. Regional Studies, 40(2): 189-199.
 7. Bukowski M., Pelle D., Saj W.M. 2008. Wpływ funduszy unijnych na gospodarkę Polski w latach 2004-2020. Instytut Badań Strukturalnych, Warszawa.
 8. Chen H.T. 1990. Theory driven evaluation. Sage, Newbury CA.
 9. Churski P. 2014. The impact of EU funds on the development of Poznań against the background of selected cities in Poland - an attempt to assess changes during the first decade of membership in the European Union. [W:] P. Churski, T. Stryjakiewicz (red.), Poznań - An attempt to assess changes during 10 years of membership in the European Union. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 17-28.
 10. Churski P., Borowczak A. 2010. Effectiveness of interventions co-financed by the EU structural funds in Wielkopolska in years 2004-2006. Quaestiones Geographicae: 85-102.
 11. Churski P., Perdał R., Herodowicz T. 2016. Rola środków polityki spójności pozyskiwanych przez samorząd terytorialny w rozwoju społeczno-gospodarczym ośrodków regionalnych w Polsce. Sa-morząd Terytorialny, 7 (w druku).
 12. Churski P., Stryjakiewicz T. 2014. (red.) Poznań - An attempt to assess changes during 10 years of membership in the European Union. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 13. Chrościcka A., Płachecki T., Sternik A. 2005. Bariery ograniczające aktywność organizacji pozarzą-dowych w wykorzystaniu środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Raport dla Instytucji Zarządzającej Podstawami Wsparcia Wspólnoty w Ministerstwie Gospodarki i Pracy. Warszawa.
 14. Farole T., Rodríguez-Pose A., Storper M. 2011. Human geography and the institutions that underlie economic growth. Progress in Human Geography, 35, 1: 58-80.
 15. Gorzelak G. 2014. Wykorzystanie środków Unii Europejskiej dla rozwoju kraju - wstępne analizy. "Studia Regionalne i Lokalne" 3/57: 5-25.
 16. Misiąg J., Misiąg M., Tomalak M. 2013. Ocena efektywności wykorzystania pomocy finansowej Unii Europejskiej jako instrumentu polityki spójności społeczno-gospodarczej oraz poprawy warunków życia. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, Rzeszów.
 17. Olejniczak K. 2009. Praktyka ewaluacji efektów programów rozwoju regionalnego - studium porów-nawcze. Raporty i Analizy EUROREG 2. Warszawa.
 18. Rodríguez-Pose A. 2013. Do Institutions Matter for Regional Development? Regional Studies, 47,7: 1034-1047. DOI: 10.1080/00343404.2012.748978.
 19. Rodriguez-Pose A., Garcilazo E. 2013. Quality of government and the returns of investment: Exami-ning the impact of cohesion expenditure in European regions. OECD Regional Working Papers, 12. OECD, Paris.
 20. Rodríguez-Pose A., Garcilazo E. 2015. Quality of Government and the Returns of Investment: Exa-mining the Impact of Cohesion Expenditure in European Regions. Regional Studies, 49, 8: 1274-1290. DOI: 10.1080/00343404.2015.1007933.
 21. Scriven M. 1982. The logic of evaluation. Sage. Newbury.
 22. Scriven M. 1992. Evaluation thesaurus. Sage. Newbury.
 23. Sixth Report on Economic, Social and Territorial Cohesion, Investment for jobs and growth: Pro-moting development and good governance in EU regions and cities, Regional and Urban Policy, European Commission, July, Brussels.
 24. Stryjakiewicz T. (red.) 2014. Kurczenie się miast w Europie środkowo-wschodniej. Bogucki Wydaw-nictwo Naukowe, Poznań.
 25. Szara K. 2012. Bariery pozyskiwania środków unijnych i ich wykorzystywania w aspekcie cyklu życia projektu. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 27: 175-187.
 26. Williamson O.E. 1981. The Economics of Organization. The Transaction Cost Approach. The American Journal of Sociology, 87(3): 548-577.
 27. Zając J., Wojewódzka A., Stawicki M. 2009. Uwarunkowania absorpcji funduszy strukturalnych na poziomie powiatów. Analiza i rekomendacje. SGGW, Warszawa (http://www.ewaluacja.gov.pl/Wyniki/ Documents/rrit_063.pdf).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-1428
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu