BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czarny Elżbieta (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Kuźnar Andżelika (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Śledziewska Katarzyna (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Na ile innowacyjny jest eksport usług z Polski?
How Innovative Are Poland's Exports of Services?
Źródło
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2017, nr 2, s. 133-146, tab., wykr., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Eksport usług, Innowacyjność, Partner handlowy, Handel usługami
Exports of services, Innovative character, Business partners, Services trade
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Głównym celem tego opracowania1 jest analiza polskiego eksportu usług. Badamy zarówno zmiany rozmiarów eksportu usług, jak i znaczenia w nim poszczególnych branż oraz kierunków geograficznych. Oceniamy innowacyjność polskiego eksportu usług, posługując się definicjami innowacyjności znanymi z literatury przedmiotu oraz przyjętymi przez autorki na potrzeby tego opracowania. (fragment tekstu)

We analyse Polish export of services, examining how innovative it is. We examine both the changes in the size of Polish exports of services as well as the importance of branches and geographical directions. We stress the relatively small economic and, consequently, export potential of Poland, as compared to the EU and the USA. At the same time, similar potentials of the EU and the USA, and different geographic distances and characteristics of their connections with Poland were the reason for comparing Poland's exports to both partners. To analyse Poland's total export of services, we add to the two previously mentioned trade partners a third group, which consists of relatively less developed countries. Consequently, the recipients of services from Poland are divided into the European Union, the United States and other trading partners defined as non-EU markets minus the USA. Due to absence of data and limited research framework, we limit the overall analysis to the years 2004-2013, while the detailed (industry) analysis to the years 2004-2012. In either case, the last year of the survey is also the last year for which annual Eurostat data is available. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aggregations of Knowledge Intensive Activities based on NACE Rev. 2, http://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/Annexes/htec_esms_an8.pdf
 2. Czarny E., Folfas P., Unia Europejska i Stany Zjednoczone w globalnej produkcji i międzynarodowej współpracy gospodarczej a TTIP, [w:] Partnerstwo Transatlantyckie. Wnioski dla Polski, red. E. Czarny, M. Słók-Wódkowska, PWE, Warszawa 2016.
 3. http://ec.europa.eu/eurostat/web/balance-of-payments/data/database
 4. Gospodarka oparta na wiedzy. Wyzwanie dla Polski XXI wieku, red. A. Kukliński, Rewasz, Warszawa 2001.
 5. Hippel E., von, Democratizing Innovation, MIT Press, Cambridge, Mass. 2005, http://web. mit.edu/evhippel/www/books/DI/DemocInn.pdf
 6. Miles I., Kastrinos N., Bilderbeek R., den Hertog P., Flanagan K., Huntink W., Bouman M., Knowledge-Intensive Business Services: Users, Carriers and Sources of Innovation, EC, Luxembourg 1995, https://www.escholar.manchester.ac.uk/api/datastream?publicationPid= uk-ac-man-scw:75252&datastreamId=FULL-TEXT.PDF
 7. Niedzielski P., Rodzaje innowacji, [w:] Innowacje i transfer technologii - Słownik pojęć, red. K. B. Matusiak, PARP, Warszawa 2005.
 8. Niedzielski P., Rychlik K., Innowacje i kreatywność, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006.
 9. Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, wyd. 3, OECD i Eurostat 2005.
 10. Pomykalski A., Innowacje, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2001.
 11. Schumpeter J. A., Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960.
 12. Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce, Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL), 2014, http://absl.pl/wp-content/uploads/2016/10/Raport_ABSL_2016_PL.pdf
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-0976
Język
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.33119/KKESSiP.2017.2.7
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu