BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bajerski Artur (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Tytuł
Student jako użytkownik miasta: brytyjskie doświadczenia studentyfikacji
A Student as a City User: British Experience
Źródło
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna / Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2015, nr 31, s. 47-56, bibliogr. 40 poz.
Słowa kluczowe
Miasto, Studenci, Socjologia miasta
City, Students, City sociology
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Wielka Brytania
United Kingdom
Abstrakt
Celem artykułu jest dokonanie przeglądu oraz usystematyzowanie wyników prowadzonych w Wielkiej Brytanii prac badawczych poświęconych procesowi studentyfikacji. Studentyfikację zazwyczaj ujmuje się jako proces wieloaspektowych przemian miast akademickich, dokonujących się pod wpływem rosnącej i wysokiej liczby studentów. Ponieważ przekształcenia te zostały po raz pierwszy zidentyfikowane oraz skonceptualizowane właśnie przez brytyjskich badaczy na przełomie XX i XXI w., najlepiej rozpoznane są jego przebieg oraz formy w miastach akademickich Wielkiej Brytanii. W artykule kolejno omówiono (1) wymiary, w których zazwyczaj analizuje się proces studentyfikacji, (2) relacje studenci-stali mieszkańcy miasta, (3) rozmieszczenie miejsc zamieszkania studentów oraz ich koncentrację przestrzenną w miastach akademickich, (4) wpływ studentyfikacji na zróżnicowania społeczno-przestrzenne miast akademickich i sytuację na rynku nieruchomości.(fragment tekstu)

This paper seeks to survey and systematise the results of a research conducted in Great Britain on studentification. Studentification is usually treated as a process of multi-aspect changes of academic towns that occur under the influence of the ever growing and high number of students. Since it was British scholars who were the first to identify and conceptualise this process at the close of the 20th and the beginning of the 21st centuries, its pattern and forms have best been recognised in the academic towns of Great Britain. The article discusses: (1) aspects in terms of which the studentification process is usually analysed, (2) relations between students and permanent inhabitants, (3) the distribution of students' places of residence and their spatial concentration in academic towns, and (4) the effect of studentification on the socio-spatial diversification of academic towns and the situation on the real-estate market.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adams D., Leishman C., Moore C. 2009. Why not build faster? Explaining the reluctance of UK housebuilders to speed up supply of new homes for owner occupation. Town Planning Review, 80: 291-314.
 2. Allinson J. 2006. Over-educated, over-exuberant, and over there? The impact of students on cities Planning. Practice and Research, 21: 79-94.
 3. Bridge G. 2006. It's not just a question of taste: Gentrification, the neighbourhood, and cultural capital. Environment and Planning A, 38: 1965-1978.
 4. Brockliss L. 2000. Gown and Town: the University and the City in Europe, 1200-2000. Minerva, 38: 147-170.
 5. Bromley R. 2006. On and off campus: Colleges and universities as local stakeholders. Planning, Practice & Research, 21: 1-24.
 6. Chatterton P. 1999. University students and city centres - the formation of exclusive geographies. The case of Bristol, UK. Geoforum, 30: 117-133.
 7. Chatterton P. 2010. The student city: an ongoing story of neoliberalism, gentrification, and commodification. Environment and Planning A, 42: 509-514.
 8. Chatterton P., Hollands R. 2003. Urban nightscapes: youth cultures, pleasure spaces and corporate power. Routledge, London.
 9. Christie H. 2007. Higher education and spatial (im)mobility: nontraditional students and living at home. Environment and Planning A, 39: 2445-2463.
 10. Duke-Williams O. 2009. The geographies of student migration in the UK. Environment and Planning A, 41: 1826-1848.
 11. Holdsworth C. 2009. Going away to uni? Mobility, modernity and independence of English higher education students. Environment and Planning A, 41: 1849-1864.
 12. Hollands R. 1995. Friday night, Saturday night: youth cultural identity in the post industrial city (http://research.ncl.ac.uk/youthnightlife/HOLLANDS.PDF; dostęp: 3.03.2015).
 13. Holton M., Riley M. 2013. Student geographies: Exploring the diverse geographies of students and higher education. Geography Compass, 7: 61-74.
 14. Holton M., Riley M. 2014. Talking on the move: place-based interviewing with undergraduate students. Area, 46: 59-65.
 15. Hubbard P. 2008. Regulating the social impact of studentification: A Loughborough case study. Environment and Planning A, 40: 323-341.
 16. Hubbard P. 2009. Geographies of studentification and purpose-built student accommodation: leading separate lives? Environment and Planning A, 41: 1903-1923.
 17. Jakóbczyk-Gryszkiewicz J., Marcińczak S., Wolaniuk A. 2014. Gentrification processes in the city. [W:] T. Marszał (red.), Society and Space in Contemporary Poland in Łódź University Geographical Research. University of Łódź, Lódź, s. 83-111.
 18. Martinotti G. 1996. Four populations: Human settlements and social morphology in the contemporary metropolis. European Review, 4: 3-23.
 19. Martinotti G. 2005. Social morphology and novernance in the new metropolis. [W:] Y. Kazepov (red.), Cities of Europe: Changing Contexts, Local Arrangement and the Challenge to Urban Cohesion. Blackwell Publishing Ltd, Malden-Oxford-Carlton, s. 90-108.
 20. Morgan S. 1997. Cheap drinks, heavy costs: students and alcohol. Youth and Policy, 56: 42-55.
 21. Munro M., Turok I., Livingston M. 2009. Students in cities: a preliminary analysis of their patterns and effects. Environment and Planning A, 41: 1805-1825.
 22. Munro M., Livingston M. 2011. Student impacts on urban neighbourhoods: policy approaches, discourses and dilemmas. Urban Studies, 49: 1679-1694.
 23. Murzyn-Kupisz M., Szmytkowska M. 2012. Procesy studentyfikacji w przestrzeni polskich miast na przykładzie Krakowa i Trójmiasta. [W:] J. Jakóbczyk-Gryszkiewicz (red.), Procesy gentryfikacji w mieście. Cz. I. XXV Konwersatorium Wiedzy o Mieście. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 57-70.
 24. Rugg J., Rhodes D., Jones A. 2000. The nature and impact of student demand on housing markets. York Publishing Services Ltd, Layerthorpe.
 25. Rugg J., Rhodes D., Jones A. 2002. Studying a niche market: UK students and the private rented sector. Housing Studies, 17: 289-303.
 26. Russo A.P., Tatjer L.C. 2007. From citadels of education to cartier latins (and back?): the changing landscapes of student populations in European cities. Geography Compass, 1: 1160-1189.
 27. Sande A. 1994. The Use of Alcohol in the Ritual Process. Norlands Research Institute, Bodo (materiał niepublikowany).
 28. Sage J., Smith D., Hubbard P. 2011. The rapidity of studentification and population change: there goes the (student)hood. Population, Space and Place, 18: 597-613.
 29. Sage J., Smith D., Hubbard P. 2012. The diverse geographies of studentification: Living alongside people not like us. Housing Studies, 27: 1057-1078.
 30. Sibley D. 1995. Geographies of Exclusion. Routledge, London.
 31. Smith D.P. 2002. Patterns and processes of studentification in Leeds. Regional Review, 1: 14-16.
 32. Smith D.P. 2004. Geographies of studentification and apprentice gentrifiers, artykuł zgłoszony na 7th Pan-Hellenic Geographical Conference of the Hellenic Geographical Association, University of Lesvos, Greece (http://srcosmos.gr/srcosmos/showpub.aspx?aa=6348; dostęp: 12.02.2015).
 33. Smith D.P. 2005. Studentification: the gentrification factory. [W:] R. Atkinson, G. Bridge (red.), Gentrification in a Global Context. Routledge, London, s. 72-89.
 34. Smith D.P. 2009. 'Student geographies', urban restructuring, and the expansion of higher education. Environment and Planning A, 41: 1795-1804.
 35. Smith D.P., Holt L. 2004. Processes and Patterns of Studentification in Brighton and Eastbourne: A Report to the Vice Chancellors Office. University of Brighton, Brighton.
 36. Smith D.P., Hubbard P. 2014. The segregation of educated youth and dynamic geographies of studentification. Area, 46: 92-100.
 37. Universities UK 2006. 'Studentification': a guide to opportunities, challenges and practice. Universities UK, London.
 38. Valentine G., Holloway S., Knell C., Jayne M. 2007. Drinking places. Where people drink and why. Joseph Rowntree Foundation, York.
 39. Valentine G., Holloway S., Knell C., Jayne M. 2008. Drinking places: Young people and cultures of alcohol consumption in rural environments. Journal of Rural Studies, 24: 28-40.
 40. Valentine G., Skelton T., Chambers D. 1998. Cool places: an introduction to youth and youth cultures. [W:] T. Skelton, G. Valentine (red.), Cool Places. Geographies of Young Culture. Routledge, London, New York, s. 1-32.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-1428
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.14746/rrpr.2015.31.05
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu