BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Matulska-Bachura Agnieszka (Główny Urząd Statystyczny, Warszawa)
Tytuł
Metody pomiaru wskaźnika wolumenu usług na przykładzie działalności związanej z administracyjną obsługą biura
Methods for Compiling the Services Volume Index by the Example of Office Administrative and Support Activities
Źródło
Wiadomości Statystyczne, 2017, nr 8, s. 19-40, wykr., tab., bibliogr. s. 39-40
Słowa kluczowe
Metody statystyczne, Usługi
Statistical methods, Services
Uwagi
Klasyfikacja JEL: C180, 0140
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest opis metod opracowywania wskaźnika wolumenu usług, zwanego także wskaźnikiem produkcji usług (Index of Services Production - ISP), oraz ich zastosowania w praktyce polskiej. Przedstawiono wpływ, jaki na szeregi czasowe wskaźników produkcji usług administracyjnej obsługi biura ma sposób pomiaru wartości obrotów (według produktu i według działalności, zależnie od wielkości przedsiębiorstw). W opracowaniu wykorzystano cztery metody obliczeń ISP, a następnie porównano szeregi czasowe wskaźnika uzyskane dla okresu badawczego 2010-2014 przy uwzględnieniu zastosowanych podejść. Na podstawie wyników przeprowadzonych prac ustalono, że każda z metod obliczania wskaźnika wolumenu usług odpowiada na inne potrzeby informacyjne, dlatego też przy wyborze metody liczenia wskaźnika powinno się uwzględniać cel podejmowanych analiz. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to describe the methodsfor compiling the services volume index, named also as the index of servicesproduction (ISP), as well as its implementation in Polishpractice. The influence, which the method for measuring turnover value (byproduct or by activity, regarding the size of enterprise) has on time series ofproduction indexfor office administrative and support activities, waspresented. In the researchfour methodsfor compiling the ISP were used and then the time series of indices computedfor researchperiod 2010-2014 were compared regarding the applied approaches. Based on the results it was settled that each methodfor computing the services volume index meets different information needs. Therefore, when the methodfor index computing is chosen, thepurpose ofundertaken analyses should be considered. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Baer, A. (2015). Cross-Cutting Topics: Industry vs. Product. Pobrano z: www.voorburggroup.org//Documents/2015%20Sydney/1010.pdf (dostęp 30.06.2017). Eurostat, OECD. (2014).
  2. Eurostat- OECD Methodological Guide for Developing Producer Price Indices for Services, Second Edition. Pobrano z: http://www.oecd.org/std/prices-ppp/eurostat-oecd- -methodological-guide-for-developing-producer-price-indices-for- services-9789264220676-en.htm (dostęp 30.06.2017).
  3. Maddala, G.S. (2008). Ekonometria. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
  4. Matulska-Bachura, A. (2015). Mini-presentation on Turnover/Output for Office Administrative and Support Activities (ISIC 8210) in Poland. Pobrano z: www.voorburggroup.org/Documents/ /2015%20Sydney/4016.pdf (dostęp 30.06.2017).
  5. OECD. (2007). Compilation manual for an index of service production. Pobrano z: www.oecd.org/ /std/business-stats/37799074.pdf (dostęp 30.06.2017).
  6. Pegler, K., Taylor, C. (2014). Cross Cutting Topics: CPIuse in PPIcontext. Pobrano z: http://www4. statcan.ca/english/voorburg/Documents/2014%20Dublin/Papers/014.pdf (dostęp 30.06.2017).
  7. Timofiejuk, I., Lasek, M., Pęczkowski, M. (1997). Miary statystyczne. Warszawa: GUS.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0043-518X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu