BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kurowski Piotr (Instytut Pracy i Spraw Socjalnych)
Tytuł
Minimum egzystencji w 2016 r. : dane średnioroczne
Estimates of Subsistence Minimum Baskets in 2016
Źródło
Polityka Społeczna, 2017, nr 9, s. 32-33, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Minimum egzystencji, Ubóstwo, Koszty utrzymania
Sub­sis­tence min­i­mum, Poverty, Cost of living
Uwagi
summ.
Abstrakt
Minimum egzystencji, zwane także minimum biologicznym, to miara opracowana przy pierwszych szerszych badaniach nad ubóstwem w Polsce po 1989 r., która wpisała się w tradycję badań ubóstwa ekonomicznego. Kategoria ta wyznacza modelowy sposób zaspokojenia podstawowych potrzeb na minimalnym poziomie, poniżej którego występuje biologiczne zagrożenie życia i rozwoju człowieka, umożliwiający jedynie przeżycie, wyznaczając tym samym dolną granicę obszaru ubóstwa. W warunkach słabnącej deflacji, przechodzącej w ostatnich miesiącach w inflację, w 2016 r. wartości minimum egzystencji wzrosły od 1,6% (gospodarstwo z trójką dzieci) do 2,2% (gospodarstwo dwojga emerytów), co stanowi powrót do tendencji wzrostu wydatków. (abstrakt oryginalny)

Subsistence minimum is defined as the lowest possible level of consumption allowing the households to survive. The article presents the estimates of subsistence minimum baskets - index which is used to measure the extreme poverty - for 2016. In condition of weakening deflation, the estimates of subsistence minimum have increased from 1,6% (family with 3 children) to 2,2% (household in retirement age). (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Broda Wysoki P., Kurowski P. (2013), Próg interwencji socjalnej czy minimalny dochód socjalny? Refleksja nad propozycjami zmian w pomocy społecznej, "Polityka Społeczna", nr 4.
 2. Broda-Wysocki P., red. (2015a), Wysokość i struktura Progu Interwencji Socjalnej. Raport weryfikacyjny, raport IPiSS dla MPiPS, Warszawa.
 3. Broda-Wysocki P., red. (2015b), Weryfikacja Progu Wsparcia Dochodowego Rodzin, raport IPiSS dla MPiPS, Warszawa.
 4. Deniszczuk L., Kurowski P., Styrc M. (2007), Progi minimalnej konsumpcji gospodarstw domowych wyznaczane metodą potrzeb podstawowych. Rodzaje, oszacowania i zastosowania polityce społecznej, IPiSS, Warszawa.
 5. Deniszczuk L., Sajkiewicz B. (1996), Kategoria minimum egzystencji, w: S. Golinowska, Polska bieda II. Kryteria - Ocena - Przeciwdziałanie, IPiSS, Warszawa.
 6. Deniszczuk, L. (1977), Wzorzec konsumpcji społecznie niezbędnej, Studia i Materiały IPiSS, Zeszyt Nr 10, Warszawa.
 7. Golinowska S. (1996), Polska bieda II. Kryteria - Ocena - Przeciwdziałanie, IPiSS, Warszawa.
 8. Golinowska S., Sowa A., Kurowski P., Broda-Wysocki P. (2016), Zagrożenie ubóstwem. Ewolucja zjawiska. Polska i inne kraje, IPiSS, Warszawa.
 9. GUS (2014), Ubóstwo ekonomiczne w Polsce w 2013 r., informacja sygnalna, GUS, Warszawa.
 10. GUS (2015), Ubóstwo w Polsce w latach 2013-2014, GUS Warszawa.
 11. GUS (2016), Zasięg ubóstwa ekonomicznego w Polsce w 2015 r. (na podstawie budżetów gospodarstw domowych), Opracowanie sygnalne, maj, Warszawa.
 12. GUS (2017a), Zasięg ubóstwa ekonomicznego w Polsce w 2016 r. (na podstawie budżetów gospodarstw domowych), Opracowanie sygnalne, czerwiec, Warszawa.
 13. GUS (2017b), Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w 2016 r., Warszawa.
 14. GUS (2017c), Biuletyn Statystyczny, nr 1, Warszawa.
 15. Szarfenberg R. (2017), Wpływ świadczenia wychowawczego (500+) na ubóstwo na podstawie mikrosymulacji, "Polityka Społeczna", nr 4.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-4729
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu