BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Podogrodzka Małgorzata (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Kreatywność zasobów ludzkich w wybranych miastach Polski
The Creativity of Human Resources in Selected Cities of Poland
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2017, nr 324, s. 69-77, tab., bibliogr. 35 poz.
Słowa kluczowe
Zasoby ludzkie, Rozwój kapitału ludzkiego, Kreatywność, Analiza porównawcza
Human resources, Development of human capital, Creativity, Comparative analysis
Uwagi
Klasyfikacja JEL: E24, I11
streszcz., summ.
Abstrakt
W literaturze przedmiotu można znaleźć wiele charakterystyk jakości zasobów ludzkich. Wśród nich można wymienić m.in. indeks kreatywności, zaproponowany przez R. Floridy. Proponuje się, aby ocenę zasobów ludzkich analizować od strony jej kreatywności. Najczęściej kapitał ten mierzony jest, dla jednostki administracyjnej, jako udział osób z wykształceniem, co najmniej licencjata wśród osób w wieku 25-64 lata. W artykule zaproponowano inne podejście. Do oceny tego potencjalnego zasobu zaliczono również, takie charakterystyki jednostki jak: płeć, wiek i gęstość zaludnienia na danym obszarze. W artykule przedstawiono analizę porównawczą potencjalnego kapitału kreatywnego w wybranych miastach Polski.(abstrakt oryginalny)

In literature we can found many various characteristics of the evaluation of the quality of human resources. Among others, there is the index of creativity of R. Florida. One of the components of this measure relates to the talent of human resources. Most often this characterization we can count as a share of persons with at least a bachelor among persons aged 25-64 years. The article offers a slightly different approach. In addition, the inclusion of such characteristics as sex, age and density of population and in respect of the entire population. Benchmarking for designated measurement will be conducted for selected cities in Poland.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Atkinson J., Casebourne J., Davis S., Dewson S., Gifford J. (2006), Evaluation of the Activity Period 50 plus, Department for Work and Pensions, Leeds, No. 388.
 2. Baines S., Lie M., Wheelock J. (2006), Volunteering, Self-Help and Citizenship in Later Life, The University of Newcastle Upon, Newcastle.
 3. Banks J., Tetlow G. (2008), Extending Working Lives [w:] J. Banks, E. Breeze, C. Lessof, J. Nazroo (eds.), Living in the 21st Century: Older People in England. The English Longitudinal Study of Ageing, Institute for Fiscal Studies, London, s. 19-56.
 4. Barnes H., Parry J., Lakey J. (2002), Forging a New Future - The Experiences and Expectations of People Leaving Paid Work after 50, The Policy Press, London.
 5. Bathmaker A.M., Appleby Y. (2006), The New Skills Agenda: Increased Lifelong Learning or New Sites of Inequality? "The British Educational Research Journal", No. 32/5, s. 703-717.
 6. Becker J.B., Berkley K.J., Geary N., Hampson E., Herman J.P., Young E. (2007), Sex Differences in the Brain, Oxford University Press, Oxford.
 7. Brown V.M., Allen A.C., Dwozan M., Mercer I., Warren K. (2004), Indoor Gardening and Older Adults: Effects on Socialization, Activities of Daily Living and Loneliness, "Journal of Gerontological Nursing", No. 30/10, s. 34-42.
 8. Carlton S., Soulsby J. (1999), Learning to Grow Older & Bolder: A Policy Paper on Learning in Later Life, NIACE, Leicester.
 9. Charnbers M., McCammon C. (1998), Using Technology to Enhance Psychological Well-Being, "Psychiatric & Mental Health Nursing", No. 5/5, s. 423-424.
 10. Coleman P., O'Hanlon A. (2004), Ageing and Development: Theories and Research, Hodder Arnold, London.
 11. Cropley A.J. (1994), Creative Intelligence: A Concept of "True" Giftedness, "European Journal for High Ability", No. 5, s. 6-23.
 12. Dench S., Regan J. (2000), Learning in Later Life: Motivation and Impact. Department for Education and Employment, Research Report No. 183, Department for Education and Employment, Nottingham.
 13. DeVries G.J., De Bruin J.P.C., Uylings H.B.M., Corner M.A. (1984), The Relation Between Structure and Function, "Elsevier Science Publishers", Vol. 61, s. 315-330.
 14. Einstein G. (2007), Sex and the Brain, MIT Press, Cambridge.
 15. Florida R. (2010), Narodziny klasy kreatywnej, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa.
 16. Florida R., Tinagli I. (2004), Europe in the Creative Age, Carnegle Mellon, USA.
 17. Heilman K. (2005), Creativity and the Brain, Psychology Press, New York.
 18. Horn J.L. (1982), The Aging of Human Abilities [w:] B.J. Wolman (ed.), Handbook of Developmental Psychology, Englewood Cliffs, London, s. 847-870.
 19. Maslow A.H. (1954), Motivation and Personality, Harper, New York.
 20. Młodak A. (2006), Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej, Difin, Warszawa.
 21. Moir A., Jessel D. (1992), Brain Sex: The Real Difference between Men and Women, Bantam Doubleday Dell Publishing Group Dell, New York.
 22. Podogrodzka M. (2012), Indeks Floridy 3T - Talent. Propozycja korekty [w:] A. Klasik (red.), Kreatywna gospodarka w mieście i aglomeracji, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, s. 65-79.
 23. Podogrodzka M. (2013a), Kapitał kreatywny a rozwój gospodarczy regionu w Polsce, "Studia Ekonomiczne PAN", nr 3, s. 417-440.
 24. Podogrodzka M. (2013b), Klasa kreatywna a rozwój gospodarczy regiony w Polsce, "Ekonomia", nr 3, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, s. 106-118.
 25. Podogrodzka M. (2014), Procesy demograficzne w wybranych miastach Polski z liczbą ludności powyżej 100 tys., "Acta Universitatis Nicolai Copernici. Ekonomia", Vol. 45, s. 289-312.
 26. Podogrodzka M. (2016a), Kapitał kreatywny i jego pomiar, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 276, s. 72-82.
 27. Podogrodzka M. (2016b), Przestrzenne zróżnicowanie kapitału ludzkiego w Polsce, "Edukacja Ekonomistów i Menedżerów", nr 1, s. 85-106.
 28. Ruth J.E., Birren J.E. (1985), Creativity in Adulthood and Old Age: Relations to Intelligence, Sex and Mode of Testing, "International Journal of Behavioural Development", No. 8, s. 99-109.
 29. Seltzer K., Bentley T. (2010), The Creative Age. Knowledge and Skills for the New Economy, Demos, New York.
 30. Semir Z. (2001), Artistic Creativity and the Brain, "American Association for the Advancement of Science", Vol. 293, s. 51-52.
 31. Sustar H. (2008), Facilitating and Measuring Older People's Creative Engagement in a User Centered Design Process, Proceedings of the 22nd British HCI Group Annual Conference on People and Computers: Culture, Creativity, Interaction, Vol. 2.
 32. Tinagli I., Florida R., Storom P., Wahlqvist E. (2007), Sweden in the Creative Age, Goteborg University, Goteborg.
 33. Urban K.K. (1991), On the Development of Creativity in Children, "Research Journal", No. 4, s. 177-191.
 34. Walberg H.J., Stariha W.E. (1992), Productive Human Capital: Learning, Creativity and Eminence, "Research Journal", No. 5, s. 323-340.
 35. Weisberg R.W. (1986), Creativity: Genius and Other Myths, Freeman, New York.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu