BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gajda Hanna (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Tytuł
Przestrzenny wymiar integracji cudzoziemców w Poznaniu
Spatial Distribution of Foreigners in Poznań
Źródło
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna / Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2015, nr 31, s. 75-86, rys., wykr.,bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Miasto, Socjologia miasta, Integracja społeczna, Cudzoziemcy
City, City sociology, Social integration, Foreigners
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Poznań
Poznan
Abstrakt
Obecność cudzoziemców w Polsce jest zjawiskiem wciąż stosunkowo nowym i niezbadanym. Okres transformacji i akcesja Polski do Unii Europejskiej to wydarzenia, które zdecydowały o nasileniu się napływu imigrantów do Polski. Większość współczesnych migracji, również w Polsce, odbywa się do miast. Naturalne i zrozumiałe jest zatem, że obecność obcokrajowców wywiera coraz większy wpływ na sytuację gospodarczą i społeczno-demograficzną kraju oraz wiąże się z wieloma zmianami w wymiarze społecznym i strukturalnym miasta. Niniejsze opracowanie ma na celu przedstawienie wzorców osiedlania się obcokrajowców w Poznaniu w ujęciu przestrzennym. W artykule zaprezentowano wyniki badań dotyczących miejsc osiedlania się cudzoziemców w Poznaniu w latach: 2000, 2005, 2010 i 2012.(abstrakt oryginalny)

The presence of foreigners in Poland is yet a relatively unexplored phenomenon and an interesting research area. Since the transformation and the Polish accession to the European Union there has been an upward trend towards an increase of population of immigrants recently (within the last couple of years). It is self-evident that vast majority of migration is into cities. Therefore, the activity of foreigners contributes both to the social and structural changes. This article aims to present spatial distribution of foreigners in city of Poznań. The article presents the results of research on patterns of settlement of foreigners in city of Poznań from 2000-2012.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Burgess E.W. 1925.The Growth of the City: an Introduction to a Research Project. [W:] E.W. Burgess, R. Park, R.D. McKenzie, City. Chicago and London, s. 47-62.
  2. Darroch G.A., Marston W.G. 1969. Ethnic Differentiation: Ecological Aspects of a Multidimentional Concept. International Migration Review, 4, 1: 71-95.
  3. Górny A., Grzymała-Kazłowska A., Kępińska E., Fihel A., Piekut A. 2007. Od zbiorowości do społeczności: rola migrantów osiedleńczych w tworzeniu się społeczności imigranckich w Polsce. Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
  4. Hamm B. 1990.Wprowadzenie do socjologii osadnictwa. KiW, Warszawa.
  5. Jałowiecki B., Szczepański M.S. 2006. Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
  6. Park R., Burgess E.W. 1921. Assimilation. [W:] Introduction to the Science of Sociology. The University of Chicago Press, Chicago, s. 734-784.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-1428
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.14746/rrpr.2015.31.08
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu