BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Przybylska-Mazur Agnieszka (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Znaczenie niepewności w aspekcie podejmowania optymalnych decyzji polityki pieniężnej i fiskalnej
The Importance of Uncertainty in Terms of Optimal Monetary and Fiscal Policy Decisions
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2017, nr 324, s. 78-90, tab., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Model polityki gospodarczej, Polityka pieniężna, Polityka fiskalna, Niepewność, Decyzje optymalne
Economic policy model, Monetary policy, Fiscal policy, Uncertainty, Optimal decisions
Uwagi
Klasyfikacja JEL: E62, E52, C32, D81, H21
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest wyznaczenie optymalnych reguł polityki pieniężnej i fiskalnej na podstawie teorii sterowania optymalnego. Wyznaczone reguły są rozwiązaniem modelu polityki gospodarczej, składającego się z funkcji kryterium oraz modelu gospodarki. W artykule zweryfikowano hipotezę, że w warunkach niepewności reakcje decydentów są mniej gwałtowne niż w sytuacji braku niepewności. Instrumentami badawczymi są rozwiązania modelu gospodarki, w którym nie uwzględniamy niepewności, a także rozwiązania modeli, w których uwzględniamy istnienie niepewności: modelu addytywnego polityki gospodarczej oraz modelu zawierającego niepewność sterowania. Na podstawie przeprowadzonej analizy empirycznej można zauważyć, że identyczne są optymalne decyzje wyznaczone na podstawie modelu, w którym nie wzięto pod uwagę niepewności i addytywnego modelu polityki gospodarczej. Zauważono wpływ na optymalne decyzje niepewności, przedstawionej w postaci multiplikatywnego składnika losowego, występującego w macierzy wpływu instrumentów polityki pieniężnej i fiskalnej na zmienne stanu.(abstrakt oryginalny)

The aim of this article is the calculation of the optimal monetary and fiscal policy rule based on optimal control theory. The calculated rules are a solution of economic policy model that consists of the criterion function and model of economy. In this article we verify the hypothesis that in conditions of uncertainty the reactions of decision- -makers concerning the monetary and fiscal policy instruments are less violent than in the absence of uncertainty. Research tools to verify this hypothesis are the solutions of model in which we do not take into account the uncertainty and solutions of models in which we take into account the uncertainty: the additive economic policy model, as well as the model containing the uncertainty of control, On the basis of the empirical analysis, we can see that the optimal monetary and fiscal policy decisions are identical in the case of a model in which we do not take into account the uncertainty and in case of additive economic policy model. We can also noted the impact the multiplicative random component in the matrix of the influence of monetary and fiscal policy instruments on the optimal decisions.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bellman R.E. (2010), Dynamic Programming with a New Introduction by Stuart Dreyfus, Princeton University Press, Princeton.
  2. Bellman R.E., Dreyfus S.E. (2016), Applied Dynamic Programming, Princeton University Press, Princeton.
  3. Bubnicki Z. (2005), Teoria i algorytmy sterowania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  4. Kendrick D. (1982), Stochastic Control for Economic Models, "Journal of Economic Dynamic and Control", Vol. 1(3), s. 311-313.
  5. Kłos B. (2004), Niepewność modelu w polityce makroekonomicznej. Zasada odporności. Część I, "Bank i Kredyt", październik, s. 25-40.
  6. Przybylska-Mazur A. (2014a), Rola wybranych reguł sprzężenia zwrotnego w prowadzeniu polityki gospodarczej [w:] J. Biolik, D. Iskra (red.), Metody matematyczne i ekonometryczne w finansach i ubezpieczeniach 2013, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 206, s. 103-110.
  7. Przybylska-Mazur A. (2014b), Zastosowanie deterministycznej teorii sterowania przy wyznaczaniu reguł polityki pieniężnej i fiskalnej [w:] J. Pociecha (red.), Statystycy, ekonometrycy i matematycy Polski Południowej dla rozwoju badań społeczno-ekonomicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków, s. 201-211.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu