BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bergunda Agnieszka (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy), Posadzińska Iwona (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy)
Tytuł
Lokalna społeczność jako interesariusz społecznej odpowiedzialności biznesu
Local Community as a Stakeholder in Corporate Social Responsibility
Źródło
Marketing i Rynek, 2017, nr 10 (CD), s. 75-88, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Społeczna odpowiedzialność biznesu, Interesariusze, Społeczności lokalne
Corporate Social Responsibility (CSR), Stakeholders, Local community
Uwagi
streszcz., summ.; Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
Artykuł zawiera analizę społecznej odpowiedzialności biznesu w obszarze potrzeb lokalnych społeczności. Podmiotem badania jest CPP Toruń-Pacific Sp. z o.o., będąca spółką Nestle, co pozwala na wskazanie zarówno globalnej, jak i lokalnej perspektywy działań społecznych. Badanie przeprowadzono przy użyciu metody wywiadu grupowego w ramach warsztatów "YES 4 YETI", będących przykładem inicjatywy przedsiębiorstwa na rzecz lokalnego środowiska akademickiego oraz analizy dokumentów, wśród których szczególne znaczenie miały roczne raporty CSR. (abstrakt oryginalny)

This article contains an analysis of corporate social responsibility in the area of local community needs. The subject of the study is CPP Toruń-Pacific Sp. From o.o., a Nestle company, which allows you to indicate the global and local perspective of social activities. The study was conducted using a group interview method of the YES 4 YETI workshop, which was an example of an enterprise initiative for the local academic community and document analysis, of which the annual CSR reports were of particular importance. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Babbie, E. (2008). Podstawy badań społecznych. Warszawa: Wydawnictwo PWN.
 2. Czubała, A. (2011). Rola konsumentów w realizacji koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe UEK, Nr 1, 60.
 3. Juszczyk, S. (2013). Badania jakościowe w naukach społecznych. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 4. Paliwoda-Matiolańska, A. (2014). Odpowiedzialność społeczna w procesie zarządzania przedsiębiorstwem. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 5. Pokutycka-Mądrala, M. (2011). CSR a Kapitał Społeczny - perspektywa wewnętrzna firmy. Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP.
 6. Rudnicka , A. (2012). CSR - doskonalenie relacji społecznych w firmie. Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer.
 7. Rybak, M. (2004). Etyka menedżera- społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa. Warszawa: Wydawnictwo naukowe PWN.
 8. Słownik języka polskiego, pod red. L. Drabika, E. Sobola, PWN, Warszawa 2006.
 9. Sułkowski, Ł., Marjański, A. (2014). Firmy rodzinne -współczesne nurty badań i praktyki zarządzania. Łódź, Tom XV, Zeszyt 7, Część II, 52.
 10. http://www.csr.parp.gov.pl/, (11.03.2017).
 11. http://www.epr.pl/spoleczna-dzialalnosc-avonu-w-polsce,csr,17,2.html (11.03.2017).
 12. http://www.ikea.com/ms/pl_PL/about-the-ikea-group/people-and-planet/people-andcommunities/(11.03.2017).
 13. http://raportnestle.pl/#wstep-13 (23.04.2017).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu