BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bierzyńska-Sudoł Magdalena (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
Tytuł
Rola interesariuszy w rozwoju regionu kujawsko-pomorskiego
The Role of Stakeholders in the Development of the Kujawsko-Pomorskie Region
Źródło
Marketing i Rynek, 2017, nr 10 (CD), s. 89-102, bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Interesariusze, Rozwój regionalny
Stakeholders, Regional development
Uwagi
streszcz., summ.; Artykuł dostępny na płycie CD
Kraj/Region
Region kujawsko-pomorski
Abstrakt
W artykule zaprezentowano rolę interesariuszy w regionie kujawsko-pomorskim. Przedstawiono dialog z interesariuszami jako jeden z podstawowych warunków właściwego planowania i realizowania działań z zakresu rozwoju regionu. Zgodnie z założeniami, komunikacja z interesariuszami wewnętrznymi i zewnętrznymi odgrywa kluczową rolę w procesie budowania kapitału społecznego i w prowadzeniu szerokich działań, które mają na celu zwiększeniu konkurencyjności regionu kujawsko-pomorskiego. Na uwagę zasługuje szerokie podejście do kwestii partnerstwa oraz angażowanie przedstawicieli różnych kręgów społecznych, gospodarczych i zawodowych w działania szeroko rozumianego rozwoju i poprawy jakości życia mieszkańców regionu. (abstrakt oryginalny)

The article presents the role of stakeholders in the Kujawsko-Pomorskie region. The dialogue with stakeholders is presented as one of the basic conditions for proper planning and implementation of regional development tasks. According to the assumptions, the communication with internal and external stakeholders plays a crucial role in the creation of social capital. It also plays a key role in the conducting broad actions aimed at increasing the competitiveness of the Kujawsko-Pomorskie region. In the opinion of the author, it is worth stressing the broad approach to partnership and the involvement of representatives from various social, economic and professional circles in the broader development and improvement of the quality of life of the region's inhabitants. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Anuszkiewicz, K., Marona, T. (2012). Rola interesariuszy w rozwoju przedsiębiorstwa odpowiedzialnego społecznie, Rynek - Społeczeństwo - Kultura, nr 1, 34-41.
 2. Chodyński, A. (2016). Interesariusze w kształtowaniu bezpieczeństwa organizacji wobec kryzysu pozaekonomicznego, Bezpieczeństwo. Teoria i praktyka, nr 4, 42.
 3. Danielak, W. (2012). Kształtowanie kapitału relacyjnego w małym i średnim przedsiębiorstwie. Wrocław: Wydawnictwo UE.
 4. Grzybek, M. (2017). Zarządzanie relacjami z interesariuszami jako jeden z elementów społecznej odpowiedzialności biznesu, http://odpowiedzialnybiznes.pl/artykuly/zarzadzanie-relacjami-z-interesariuszami-jako-jeden-z-elementow-spolecznej-odpowiedzialnosci-biznesu/
 5. http://www.calbecki.pl/dzialania-dla-regionu/
 6. http://www.csr.parp.gov.pl/index/index/1711
 7. Klastry w województwie kujawsko-pomorskim. (2011). Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: "Polskie klastry i polityka klastrowa", 3-4.
 8. Mendryk, I. (2008). Budowanie relacji z otoczeniem jako kompetencja organizacji. Annales Universitates Mariae Curie-Sklodowska Lublin, vol. XLII, 10, 148.
 9. Mitręga, M. (2008). Marketing relacji. Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Fachowe CedeWu.
 10. Mitręga, M. (2002). Rozwój relacji z klientami na skalę masową. Marketing w Praktyce, nr 11 (57).
 11. Od Słów do Czynów Podręcznik Angażowania Interesariuszy. ( 2012). Praktyczny Poradnik Angażowania Interesariuszy, wydanie polskie , B. Grucza (red.), Warszawa: Bizarre, Tom 2, 11.
 12. Otto, J. (2005). Systemy zarządzania relacjami z klientem (CRM) - istota i problemy wdrażania. Organizacja i Zarządzanie, nr 958.
 13. Potoczek, A. (2017). Rozwój regionalny. Perspektywa społeczno-kulturowa, Bydgoszcz: Wydawnictwo WSG.
 14. Spałek, S., Zdonek, I. i Sołtysik-Piorunkiewicz, A. (2015). Znaczenie i rola interesariuszy w zarządzaniu projektami, Prace Naukowe Akademii im. J. Długosza w Częstochowie, 2015, z. IX, 30.
 15. Szwajca, D. (2016). Zarządzanie reputacją przedsiębiorstwa. Budowa i zaufania interesariuszy, Warszawa: Wydawnictwo CeDeWu Sp. z o. o.
 16. Szymaniec-Mlicka, K. (2016). Zarządzanie relacjami z interesariuszami publicznych podmiotów leczniczych, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria: organizacja i zarządzanie, z. 97, 311-314.
 17. Żemigała, M. (2016). Społeczna odpowiedzialność biznesu. W: K. Klincewicz (red.), Zarządzanie, organizacje i organizowanie - przegląd perspektyw teoretycznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe UW.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu