BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gryczka Marcin (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Międzynarodowa pozycja konkurencyjna w świetle rozwoju technologii
teleinformatycznych International Competitive Position in the Light of Information and Communication Technologies Development
Źródło
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2017, nr 2, s. 147-162, tab., wykr., rys., bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Technologie informacyjne i telekomunikacyjne, Konkurencyjność międzynarodowa, Kraje rozwijające się
Information and Communication Technology (ICT), International competitiveness, Developing countries
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Dokonującą się w ostatnich dekadach rewolucję informacyjną związaną z rozwojem internetu i technologii teleinformatycznych (ICT) można porównać do głębokich przemian społeczno-cywilizacyjnych i gospodarczych spowodowanych upowszechnieniem się kolei żelaznych i sieci energetycznych w XIX i XX w. Ta analogia wynika z faktu, że każda z tych radykalnych innowacji dotyczyła struktury sieciowej i skutkowała fundamentalnymi zmianami paradygmatów rozwoju gospodarki światowej. Innowacje kluczowe z punktu widzenia XIX-wiecznej rewolucji przemysłowej, tj. kolej żelazna i powszechny dostęp do energii elektrycznej, pogłębiały początkowo dysproporcje konkurencyjne. Pierwsi ich beneficjenci zyskali bowiem znaczną przewagę nad konkurentami, tj. podmiotami, które w danym momencie nie miały dostępu do sieci kolejowej lub nie mogły zwiększyć skali i efektywności produkcji dzięki wykorzystaniu energii elektrycznej. Jednak wraz z umasowieniem tych innowacji oraz szybko postępującą rozbudową sieci kolejowych i energetycznych stopniowo zanikały początkowe przewagi, co oznaczało konieczność poszukiwania nowych możliwości budowania krajowej i międzynarodowej pozycji konkurencyjnej. (fragment tekstu)

The goal of this paper is to analyse the changing role of information and communication technologies (ICTs) and to determine their influence on selected countries' international competitiveness. To achieve this, the calculated global ICT development index has been compared to selected measures of international competitive position. Conducted research has confirmed that in respect of ICT a partial alignmentbetween developed and other countries has occurred. Moreover, there is a noticeable interdependence between ICT development and international competitive position indicators. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bank Światowy, http://databank.worldbank.org/data/home.aspx
 2. Carr N.G., Does IT Matteń Information Technology and the Corrosion of Competitive Advantage, Harvard Business School Press, Boston 2004.
 3. Carr N., The Big Switch: Rewiring the World, from Edison to Google, W. W. Norton&Comp., New York-London 2009.
 4. Curwen P., Whalley J., The Internationalisation of Mobile Telecommunications. Strategie Challenges in a Global Market, Edward Elgar, Cheltenham-Northampton 2008.
 5. Dutta S., Caulkin S., The worldś top innovators, "World Business" January-February 2007.
 6. Eurostat, http://ec.europa.eu/eurostat/web/science-technology-innovation/data/main-tables
 7. The Global Innovation Index 2016: Winning with Global Innovation, Cornell University, INSEAD and WIPO; Fontainebleau, Ithaca and Geneva 2016.
 8. Gorynia M., Międzynarodowa konkurencyjność polskiej gospodarki a polityka ekonomiczna, "Ekonomista" nr 3,1996.
 9. Internationalisation of European ICT Activities, red. H. Meijers, B. Dachs, P.J.J. Welfens, Springer, Berlin-Heidelberg 2008.
 10. International Telecommunication Union, http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/ stat/default.aspx
 11. ITU World Telecommunication/ICT Indicators, http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/ Pages/publications/wtid.aspx
 12. Mayer-Schonberger V., Cukier K., Big Data: A Revolution that Will Transform how We Live, Work, and Think, Houghton Mifflin Harcourt, Boston and New York 2013.
 13. Measuring the Information Society Report 2015, International Telecommunication Union, Geneva 2015.
 14. Misala J., Istota i mierniki międzynarodowej konkurencyjności gospodarki, Instytut Gospodarki Światowej, SGH, Warszawa 2000.
 15. Pariser E., The Filter Bubble: How the New Personalized Web Is Changing What We Read and How We Think, Penguin Press, New York 2011.
 16. Radło M.J., Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki. Uwagi na temat definicji, czynników i miar, [w:] W. Bieńkowski et al., Czynniki i miary międzynarodowej konkurencyjności gospodarki w kontekście globalizacji - wstępne wyniki badań, "Prace i Materiały Instytutu Gospodarki Światowej" nr 284, 2008.
 17. UNCTAD, http://unctadstat.unctad.org/wds/ReportFolders/reportFolders.aspx
 18. World Intellectual Property Organization, http://ipstats.wipo.int/ipstatv2/index.htm
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-0976
Język
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.33119/KKESSiP.2017.2.8
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu