BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Brodny Jarosław (Politechnika Śląska), Palka Dorota (Politechnika Śląska)
Tytuł
Ocena organizacji szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy na przykładzie przedsiębiorstwa górniczego
Assessment of the Occupational Health and Safety Training Organization Through Example of Mining Plant
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2017, z. 100, s. 29-43, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Bezpieczeństwo i higiena pracy, Górnictwo, Szkolenia
Health and safety at work, Mining sector, Training
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących organizacji szkoleń BHP na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa górniczego. Założono, że odpowiednio przygotowany program szkolenia może wpłynąć na jego skuteczność, zwiększenie świadomości pracowników o ważności prezentowanych zagadnień oraz bezpośredniego ich zaangażowania. Badania przeprowadzono z wykorzystaniem techniki ankietowej oraz wywiadu wśród słuchaczy szkolenia prowadzonego w przedsiębiorstwie górniczym. Wyniki przeprowadzonych badań przekazane zostały kierownictwu przedsiębiorstwa, które zadeklarowało chęć wykorzystania ich do przeprowadzenia oceny oraz ewentualnej modyfikacji procesu szkolenia BHP swoich pracowników. (abstrakt oryginalny)

The article presents the results of research on organizing of the occupational health and safety training on the example of a mining plant. It was assumed that a properly prepared training program can affect its efficiency, increase of the employees awareness of the validity of the presented issues and the direct employees' involvement. The research was conducted using a survey and an interview with participants of the OHS training in the mining enterprise. The results of the research were submitted to the managers of the company which offers a will for assessing and possible revision of the OHS training of its employees. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Konopko W.: Bezpieczeństwo pracy w kopalniach węgla kamiennego. GIG, Katowice 2013.
 2. Kostera M.: Zarządzanie personelem. PWE, Warszawa 2000.
 3. Król H., Ludwiczyński A.: Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji. PWN, Warszawa 2007.
 4. Michalak D.: Innowacyjne formy szkolenia pracowników zakładów górniczych. "Edukacja Ustawiczna Dorosłych", nr 2, 2014, s. 66-74.
 5. Międzynarodowa Organizacja Pracy. Kodeks praktyk zachowania bezpieczeństwa i zdrowia w podziemnych zakładach górnictwa węglowego. Genewa, 8-13 maja 2016.
 6. Ochman G.: System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy jako element zintegrowanego systemu zarządzania na przykładzie Kompanii Węglowej S.A. "Wybrane Problemy Inżynierskie", nr 2, 2011, s. 281-286.
 7. Pecyna A., Pawlak H., Maksym P.: Koncepcja ankietowego pomiaru kultury bezpie-czeństwa pracy. WIR, 2012.
 8. Swanson R., Elwood H., Knowles M.: The adult learner. Routledge, New York 2012.
 9. Polska Grupa Górnicza. Zintegrowany system zarządzania, www.pgg.pl/o-firmie/zsz, 10.11.2016.
 10. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2004, nr 180, poz. 1860 z późn. zm.).
 11. Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U. 1974, nr 24, poz. 141 z późn. zm.).
 12. Wyższy Urząd Górniczy. Statystyki wypadków, www.wug.gov.pl/bhp/statystyki_ wypadków, 13.11.2016.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-3466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu