BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szwajca Danuta (Politechnika Śląska)
Tytuł
Ryzyko reputacji w łańcuchu dostaw
Reputation Risk in the Supply Chain
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2017, z. 103, s. 231-242, rys., bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe
Ryzyko, Łańcuch dostaw, Przedsiębiorstwo, Wizerunek przedsiębiorstwa
Risk, Supply chain, Enterprises, Company image
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Reputacja jest bardzo wartościowym, ale też wrażliwym zasobem przedsiębiorstwa, narażonym na wiele zagrożeń i ataków ze strony dobrze poinformowanych i skomunikowanych grup interesariuszy. Wobec tego ryzyko jej utraty lub pogorszenia staje się jednym z kluczowych wyzwań dla zarządzających. Ryzyko to jest multiplikowane przez współdziałanie przedsiębiorstw w łańcuchach dostaw. Partnerzy biznesowi uczestniczący w łańcuchu ponoszą bowiem odpowiedzialność i konsekwencje nie tylko swoich negatywnych działań, ale także działań pozostałych ogniw. Celem artykułu jest identyfikacja specyfiki ryzyka reputacji w łańcuchu dostaw oraz wskazanie implikacji dla procesu zarządzania tym rodzajem ryzyka.(abstrakt oryginalny)

Reputation is very valuable, but also vulnerable company`s resource exposed to many threats and attacks from well-informed and communicated stakeholder groups. Therefore, the reputation loss or deterioration becomes one of the key challenge for managers. This type of risk is multiplied by the cooperation of enterprises in the supply chains. Business partners participating in the chain are in fact responsible for the consequences of not only their own negative actions, but also the activity of other links. The aim of this article is to identify the specific nature of reputation risk in the supply chain and to indicate the implications for the process of managing this type of risk.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ang S.H., Wight A.M.: Building intangible resources: the stickiness of reputation. "Corporate Reputation Review", No. 12(1), 2009.
 2. Barboza D.: Apple cited as adding to pollution in China. "The New York Times", 2 September 2011.
 3. Caputa W.: Kapitał klienta w budowaniu wartości przedsiębiorstwa. CeDeWu, Warszawa 2015.
 4. Deloitte. 2014 global survey on reputation risk. October 2014, http://www.csm-ace.my/ event2014/slide/Megat_Faisal.pdf.
 5. Duhigg C., Barboza D.: In China, human costs are built into an iPad. "The New York Times", 25 January 2012.
 6. Duhigg C., Greenhouse S.: Electronic Giant vowing reforms in China plants. "The New York Times", 29 March 2012.
 7. Fiol C.M., O'Connor E.J., Aguinis H.: All for one and one for all? The development and transfer of power across organizational levels. "The Academy of Management Review", No. 26(2).
 8. Flatt S.J., Kowalczyk S.J.: Corporate reputation persistence and its diminishing returns. "International Journal of Business and Social Science", No. 2(19), 2011.
 9. Foley J.: Balanced Brand. How to Balance the Stakeholders Forces that Can Make or Break your Business, Jossey-Bass, San Francisco 2006.
 10. Grubymi nićmi szyte. Warunki pracy w fabrykach dostawców polskich firm odzieżowych w Bangladeszu. Clean Clothes Polska, Kraków, Warszawa 2014.
 11. Grudzewski W.M., Hejduk K.I., Sankowska A., Wańtuchowicz M.: Zarządzanie zaufaniem w przedsiębiorstwie. Koncepcja, narzędzia, zastosowanie. Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków 2009.
 12. Honey G.: A Short Guide to Reputation Risk. Gower Publishing Limited, England-USA 2009.
 13. http://www.polishexpress.co.uk/druga-twarz-primarka/.
 14. Lemke F., Petersen H.L.: Teaching reputational risk management in the supply chain. "Supply Chain Management: An International Journal", No. 18(4), 2013.
 15. Soppe A., Schauten M., Soppe J., Kaymak U.: Corporate social responsibility reputation (CSRR): do companies comply with their raised CSR expectations? "Corporate Reputation Review", No. 14(4), 2011.
 16. Reputation risk in supply chain at BASF, https://www.reprisk.com/content/6-news/2-news-updates/37-2012-08-07-reputation-risk-in-supply-chain-at-basf-reprisk/2012-08-07-reputation-risk-in-supply-chain-at-basf-reprisk.pdf.
 17. Szwajca D.: Czy można skutecznie zarządzać reputacją firmy. "Marketing i Rynek", nr 7, 2011.
 18. Szwajca D.: Ryzyko reputacji jako wyzwanie dla menedżerów w erze globalizacji. "Organizacja i Kierowanie", nr 14(164), 2014.
 19. Szwajca D.: Źródła i determinanty ryzyka reputacji firmy. "Marketing i Rynek", nr 10, 2013.
 20. The Global Competitiveness Report 2012-2013, Chapter 1.1, http://reports.weforum.org/ global-competitiveness-report-2012-2013/.
 21. Tonello M.: Reputation Risk. A Corporate Governance Perspective. Research Report. The Conference Board Inc., USA 2007.
 22. Wagner S.M., Coley L.S., Lindemann E.: Effects of suppliers` reputation on the future of buyer-supplier relationships: the mediating roles of outcome fairness and trust. "Journal of Supply Chain Management", No. 47(2), 2011.
 23. Walker K.: A Systematic Review of the Corporate Reputation Literature: Definition, Measurement, and Theory, "Corporate Reputation Review", No. 12(4), 2010.
 24. Worcester R.: Reflections on corporate reputations. "Management Decision", No. 47(4), 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-3466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu