BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Brodny Jarosław (Politechnika Śląska), Tutak Magdalena (Politechnika Śląska)
Tytuł
Symulacja numeryczna jako narzędzie wspomagające ocenę zagrożenia metanowego w kopalni węgla kamiennego
Numerical Simulation as an Instrument of Supporting Assessments Methane Hazard in Coal Mine
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2017, z. 100, s. 45-59, rys., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Metody numeryczne, Górnictwo węgla kamiennego, Bezpieczeństwo i higiena pracy
Numerical methods, Hard bituminous coal mining, Health and safety at work
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Jednym z narzędzi, które mogą być wykorzystane w procesie oceny stanu zagrożenia metanowego, są symulacje numeryczne z wykorzystaniem metody objętości skończonych. Wykorzystując tę metodę, w artykule dokonano analizy rozkładu stężenia metanu w obszarze objętym eksploatacją górniczą. Obszar ten objął wyrobisko ścianowe wraz z wyrobiskami przyległymi oraz zroby zawałowe potraktowane jako ośrodek porowaty. Na podstawie uzyskanych wyników określono potencjalne stężenia metanu na wylocie ze ściany eksploatacyjnej oraz w zrobach zawałowych. Wyniki te powinny stanowić istotne źródło informacji dla oceny stanu zagrożenia metanowego. (abstrakt oryginalny)

One of the tools, which can be used in the process of assessment of methane hazard state, are numerical simulations based on the Finite Volume Method. Using this method, in the paper an analysis of the decrease in the methane concentration in the area of conducted mining exploitation were performed. This area included longwall heading together with adjacent headings and rockfall goaves. Based on the obtained results potential methane concentration at the outlet from the mining heading and rockfall goaves was determined. These results should be an important source of information for the assessment of the methane hazard state. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Burczyński T.: Metoda elementów brzegowych w mechanice. WNT, Warszawa 1995.
 2. Kozłowski B.: Zagrożenie wyrzutami gazów i skał w górnictwie węglowym. PWN, Warszawa-Kraków 1980.
 3. Malczewski J., Piekarski M.: Modele procesów transportu masy, pędu i energii. PWN, Warszawa 1994.
 4. Veersteg K.K., Malalasekera W.: An Introduction to Computational Fluid Dynamics. The Finite Volumne Method. Pearson Education, Upper Saddle River, New Jersey 2007.
 5. Zienkiewicz O.C., Taylor R.C.: The Finite Element Method. Butterworth-Heinemann, London 2000.
 6. Pindór T., Preisner L. (red): Zagrożenia naturalne i techniczne a zarządzanie ryzykiem w górnictwie węgla kamiennego. AGH, Kraków 2009.
 7. Ren T.X., Edwards J.S.: Goaf gas modeling techniques to aximize methane capture from surface gob wells. Mine Ventilation, 2002.
 8. Brodny J.: Badania modelowe złącza ciernego obciążonego udarem masy. "Kwartalnik Górnictwo i Geologia", t. 7, z. 1, Gliwice 2012.
 9. Brodny J., Tutak M.: Numerical analysis of airflow and methane emitted from the mine face in a blind dog heading. "Management Systems in Production Engineering", No. 2, 2015, p. 110-118.
 10. Strumiński A., Madeja-Strumińska B.: Ocena możliwości wybuchu lub zapalenia gazów w zrobach ścian zawałowych. "Kwartalnik Górnictwo i Geologia", t. 8, z. 3, 2013.
 11. Stan bezpieczeństwa i higieny pracy w górnictwie 2005-2015. Wyższy Urząd Górniczy, Katowice 2006-2016.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-3466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu