BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pietrucha Jerzy (Pietrucha Sp. z o.o. International Sp.k.; Politechnika Łódzka), Gralewski Jacek (Politechnika Łódzka)
Tytuł
Potencjał relacyjny przedsiębiorstwa w kontekście jego wejścia na rynek wschodzący drogą bezpośrednich inwestycji zagranicznych
Relational Potential of a Company in Connection with Its Entering Onto an Emerging Market By the Way of Direct International Investments
Źródło
Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego, 2017, nr 24, s. 245-259, tab., bibliogr. 44 poz.
Słowa kluczowe
Potencjał przedsiębiorstwa, Rynki wschodzące, Inwestycje bezpośrednie, Inwestycje zagraniczne, Studium przypadku
Potential of enterprise, Emerging markets, Direct investments, Foreign investment, Case study
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Pietrucha Sp. z o.o. International Sp.k.
Abstrakt
We współczesnym świecie, dynamicznie postępujący proces globalizacji skutkuje wzrostem powiązań międzyorganizacyjnych podmiotów na rynku globalnym. Efekty globalizacji są w szczególności zauważalne na tzw. Rynkach wschodzących. Charakteryzują się one licznymi czynnikami, które odróżniają je od krajów rozwiniętych. Wiele z tych elementów lub ich kombinacja, ma znaczący wpływ na wybór właściwej metody wejścia na dany rynek. Liczne determinanty, skorelowane z istniejącymi i wymaganymi bezpośrednimi i pośrednimi więziami przedsiębiorstwa z podmiotami otoczenia, tworzącymi potencjał relacyjny organizacji mają istotny wpływ na wybór bazowej metody wejścia. Przykład inwestycji Grupy Pietrucha w Azji Południowo-Wschodniej potwierdza zasadniczy wpływ potencjału relacyjnego na realizację celów organizacji na rynku wschodzącym. Analiza przypadku pokazuje jak przedsiębiorstwo wchodząc na nowy rynek korzysta z sieci relacji lokalnego partnera, budując i rozwijając własne relacje. (abstrakt oryginalny)

In the modern world, the dynamically advancing process of globalization results in an increase in interorganizational connections between companies on the global market. The effects of globalization are more evident on the emerging markets. Emerging markets are characterized by numerous factors, which differentiate them from developed markets. Many of these features, or the combination of which, have a significant impact on the selection of an appropriate method of entry to the market. Various determinants, correlated with existing direct and indirect relations of a company with any surrounding parties have a significant influence on the selection of a primary method of entering a market. The example of Pietrucha Group's investment in the Southeastern Asia confirms the essential influence of a relational potential on the realization of organization's goals on an emerging market. An analysis of the instance explains how a company entering a new market uses a network of relations of a local partner, establishing and developing its own relations. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bengtsson M., Kock S. (1999), Cooperation and competition in relationships between competitors in business networks, "Journal of Business & Industrial Marketing", Vol. 14 Iss: 3.
 2. Berman S. L., Wicks A. C., Kotha, S., Jones T. M. (1999), Does Stakeholder Orientation Matter? The Relationship between Stakeholder Management Models and Firm Financial Performance. "The Academy of Management Journal", 42(5).
 3. Berry L.L. (1983), Relationship Marketing,[w:] Emerging Perspectives on Services Marketing, Chicago, (Eds) Berry, L., Shostack, G.L. and Upah, G.D., American Marketing Association.
 4. Bhaumik S., Gelb S. (2005), Determinants of Entry Mode Choice of MNCs in Emerging Market, "Emerging Markets Finance and Trade", 41(1).
 5. Chung H.M. (2006), Managerial ties, control and deregulation: An investigation of business groups entering the deregulated banking industry in Taiwan, "Asia Pacific Journal of Management", 23(4).
 6. Clarkson M.B.E. (1995), A Stakeholder Framework for Analyzing and Evaluating Corporate Social Performance, "The Academy of Management Review", 20(1).
 7. Delios A, Beamish P. (1999), Ownership strategy of Japanese firms: transactional, institutional, and experience influences, "Strategic Management Journal", 20.
 8. Donaldson T., Preston L.E. (1995), The stakeholder theory of the corporation: Concepts, evidence, and applications. "Academy of Management Review", 20(1).
 9. Douma S., George R., Kabir R. (2006), Foreign and domestic ownership, business groups, and firm performance: evidence from a large emerging market, "Strategic Management Journal", 27(7).
 10. Dyer J.H., Sing H. (1998), The relational view: Cooperative strategy and sources of interorganizational competitive advantage, "Academy of Management Review", vol. 23, no. 4.
 11. Freeman R.E. (1984), Strategic Management: A Stakeholder Approach, Pitman Series in Business and Public Policy.
 12. Freeman R.E., Wicks A.C., Parmar B. (2004), Stakeholder Theory and "The Corporate Objective Revisited", "Organization Science", 15(3).
 13. Harris P.R., Moran R.T. (1999), Managing Cultural Differences, Fifth edition. Gulf Publishing Company.
 14. Heugens P.P.M.A.R., van den Bosch F.A.J., van Riel C.B.M. (2002), Stakeholder Integration: Building Mutually Enforcing Relationships, "Business & Society", 41(1).
 15. Hiatt S.R., Sine W.D. (2014), Clear and present danger: Planning and new venture survival amid political and civil violence, "Strategic Management Journal", 35(5).
 16. Hill C.W.L. (2007), International Business Competing in the Global marketplace, Sixth edition, USA: McGraw-Hill/Irwin.
 17. Hillman A.J., Keim G.D., Schuler D. (2004), Corporate Political Activity: A Review and Research Agenda, "Journal of Management", 30(6).
 18. Hofstede G. (2001), Lokales Denken globales Handeln. Interkulturelle Zusammenarbeit und globales Management, Deutsche Taschenbuch Verlag, München, II ed.
 19. Hunt S.D., Morgan R.M. (1994), Relationship Marketing in the Era of Network Competition, "Marketing Management", 3(l).
 20. Kostova T., Roth K. (2002), Adoption of an Organizational Practice by Subsidiaries of Multinational Corporations: Institutional and Relational Effects, The Academy of Management Journal, 45(1).
 21. Lavie D. 2006), The competitive advantage of interconnected firms: An extension of the resource based view, "Academy of Management Review", 31(3).
 22. Luo X., Chung C.N. (2005), Keeping it all in the family: The role of particularistic relationships in business group performance during institutional transition. "Administrative Science Quarterly".
 23. Macias J. (2009), Relacje międzyorganizacyjne jako nowy zasób strategiczny przedsiębiorstwa, "Przegląd Organizacji", nr 12.
 24. Mahon J.F., Heugens P.P.M.A.R., Lamertz K. (2004), Social networks and nonmarket strategy, "Journal of Public Affairs", 4(2).
 25. Marquis C., Raynard M. (2014), Institutional Strategies in Emerging Markets, Harvard Business School Working Paper 15-013, September 01.
 26. Marquis C., Zhang J., Zhou Y. (2011), Regulatory Uncertainty and Corporate Responses to Environmental Protection in China, "California Management Review", 54(1).
 27. Meyer K.E., Estrin S., Bhaumik S., Peng M.W. (2008), Institutions, resources, and entry strategies in emerging economies, http://eprints.lse.ac.uk/4217/1/Institutions,_resources_and_entry_strategies_(LSERO).pdf.
 28. Meyer K.E., Peng M.W. (2005), Probing theoretically into Central and Eastern Europe: transactions, resources, and institutions, "Journal of International Business Studies".
 29. Oczkowska R. (2013), Międzynarodowa ekspansja przedsiębiorstw w warunkach globalizacji. Motywy, strategie, tendencje, Difin.
 30. Peng M.W., Heath P. (1996), The growth of the firm in planned economies in transition: institutions, organizations, and strategic choices, "Academy of Management Review", 1996.
 31. Peng M.W., Wang D.Y.L., Jiang Y. (2008), An Institution-Based View of International Business Strategy: A Focus on Emerging Economies, "Journal of International Business Studies", 39(5).
 32. Piersć ionek Z. (2003), Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 33. Piwoni-Krzeszowska E. (2014), Zarządzanie wartością relacji przedsiębiorstwa z rynkowymi interesariuszami, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 34. Pollavini F.M. (2010), Entry Strategies in Emerging Countries, Libera Universita Internazionale degli Studi Sociali.
 35. Puffer S.M., McCarthy D.J. (2007), Can Russia's state-managed, network capitalism be competitive?: Institutional pull versus institutional push, "Journal of World Business", 42(1).
 36. Sit V.F.S., Liu W. (2000), Restructuring and Spatial Change of China's Auto Industry under Institutional Reform and Globalization, "Annals of the Association of American Geographers", 90(4).
 37. Stańczyk-Hugiet E., Niemczyk J., Jasiński B. (red.) (2012), Sieci międzyorganizacyjne. Współczesne wyzwanie dla teorii i praktyki zarządzania, C. H. Beck, Warszawa.
 38. Tarnovskaya V. (2012), Activating Stakeholders: An Approach by MNCs in Emerging Markets, "Business, Society and Politics: Multinationals in Emerging Markets International Business and Management", Emerald Group Publishing Limited, Volume 27.
 39. Tarun Khanna Krishna G., Palepu Jayant Sinha (2005), Strategies That Fit Emerging Markets, https://hbr.org/2005/06/strategies-that-fit-emerging-markets.
 40. Raport badawczy: Think Tank Poland, Go Global!, Polskie firmy na globalnej scenie: Niewykorzystany Potencjał (2015).
 41. Warthun N. (1997), Interkulturelle Kommunikation in der Wirtschaft - Eine Studie zu den Erfahrungen deutscher Führungskräfte , Universitätsverlag Dr. N. Brockmeyer, Bochum.
 42. Webb J.W., Tihanyi L., Ireland R..D., Sirmon D..G. (2009), You say illegal, I say legitimate: Entrepreneurship in the informal economy, "Academy of Management Review", 34(3).
 43. Zakrzewska-Bielawska A. (2016), Potencjał relacyjny a innowacyjność przedsiębiorstwa - w kierunku open innovation, "Management Forum", 4(1).
 44. Zhang Y., Zhang Z., Liu Z. (2007), Choice of entry modes in sequential FDI in an emerging economy, "Management decision", 45(4).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1897-7480
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu