BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Płaczek Ewa (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Uwarunkowania kształtowania modelu biznesu usługodawców logistycznych
Of Conditioning Shaping the Model of the Business of Logistic Contractors
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2017, z. 103, s. 171-180, rys., tab., bibliogr. 3 poz.
Słowa kluczowe
Modele biznesowe, Usługi logistyczne, Logistyka, Badania ankietowe
Business models, Logistic services, Logistics, Questionnaire survey
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Dynamika zmian na rynku TSL sprawia, że usługodawcy logistyczni świadomi są niedoskonałości realizowanych modeli biznesowych. Raz przyjęty model biznesu nie gwarantuje sukcesu w długim okresie czasu. W rezultacie dla usługodawców logistycznych oznacza to ciągłe pogłębianie wiedzy na temat realizowanych modeli biznesowych, czynników mających wpływ na obecną i przyszłą działalność. W artykule podjęto dyskusję na temat istoty modelu biznesu i czynników mających wpływ na jego realizację w kontekście badań ankietowych przeprowadzonych wśród usługodawców logistycznych.(abstrakt oryginalny)

Dynamics of changes on the market are causing TSL, that logistic contractors are conscious imperfections of business models carried out. Once the accepted model of the business doesn't guarantee the success in the long term. As a result for logistic contractors this constant deepening the knowledge means about business models carried out, of factors affecting current and future activity. In the article they joined in the discussion about nature of the model of the business and factors affecting his implementations in the context of questionnaire surveys conducted amongst logistic contractors.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Osterwalder A., Pigneur Y.: Tworzenie modeli biznesowych. Podręcznik wizjonera. Helion, Gliwice 2012.
  2. Płaczek E.: Trendy rozwojowe usługodawców logistycznych. Studia Ekonomiczne. Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice (w druku).
  3. www. bblog.pl/kategoria, model;biznesu, 30.11.2016.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-3466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu