BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Drzewiecka-Dahlke Milena (Politechnika Poznańska)
Tytuł
Wykorzystanie instrumentarium doskonalenia jakości do analizy niezgodności w polskich przedsiębiorstwach
Use of Quality Instruments for Analysis of Nonconformity in Polish Enterprises
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2017, z. 100, s. 87-98, rys., tab., bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
System zarządzania jakością, Polityka projakościowa, Normy ISO 9001, Przedsiębiorstwo
Quality management systems, Pro-quality policy, ISO 9001, Enterprises
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Ważnym problemem związanym z zarządzaniem jakością jest utrzymanie i doskonalenie wdrożonego systemu projakościowego. Celem artykułu było określenie stopnia wykorzystania metod i narzędzi jakościowych wspierających analizę niezgodności w polskich przedsiębiorstwach posiadających system zgodny z wymogami normy ISO 9001. Wyniki odniesiono do wielkości przedsiębiorstwa jako głównego kryterium zmienności. Z uwagi na rzadkie stosowanie instrumentów jakości wskazano przyczyny takiej sytuacji. (abstrakt oryginalny)

The major problem associated with quality management is to maintain and improvement of the implemented pro-quality system. The purpose of this article was to determine the degree of use of methods and tools supporting analysis of the nonconformities in the polish companies with quality management systems fulfilling the requirements of ISO 9001. The results were prepared according to the size of the company. Due to the rare use of quality instruments indicated the reasons for such a situation. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Drzewiecka M., Stachowiak A.: Ocena niezgodności w zarządzaniu procesami magazynowymi. "Logistyka", nr 5(1), 2014, s. 354-363.
 2. Drzewiecka M., Stachowiak A.: The framework of an expert system supporting quality management. "Management Systems in Production Engineering. Scientific and Technical Quarterly", No. 4(16), 2014, p. 147-152.
 3. Drzewiecka M.: Analiza wybranych instrumentów jakości do wspomagania zarządzania procesem magazynowym, "Logistyka", nr 3, 2015, s. 1002-1012.
 4. Drzewiecka-Dahlke M.: Wielkość przedsiębiorstwa jako kryterium różnicujące zaangażowanie pracowników w proces identyfikacji niezgodności. "Problemy Jakości", nr 7-8, 2016.
 5. Gubała-Konarzewska E. (red.): Zarządzanie przez jakość. Koncepcje metody, studia przypadków. Akademia Ekonomiczna, Wrocław 2003.
 6. Hamrol A.: Zarządzanie jakością z przykładami. PWN, Warszawa 2008.
 7. Krajnc M.: With 8D method to excellent quality. "Journal of Universal Excellence", No. 3, October 2012, p. 118-129.
 8. Mantura W.: Zarys kwalitologii. Politechnika Poznańska, Poznań 2010.
 9. Mazur A., Gołaś H.: Zasady, metody i techniki wykorzystywane w zarządzaniu jakością. Politechnika Poznańska, Poznań 2010.
 10. Misztal A.: Przegląd standardów uzupełniających systemy zarządzania jakością w wybranych branżach przemysłu. "Problemy Jakości", nr 8, 2009, s. 30-33.
 11. Olszewska B., Szewczyk P.: Skuteczne i efektywne zarządzanie reklamacjami na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa. Zeszyty Naukowe, s. Organizacja i Zarządzanie", z. 63a. Politechnika Śląska, Gliwice 2012, s. 275-289.
 12. PN-EN ISO 9001:2015-10. Systemy zarządzania jakością - Wymagania.
 13. Rogala P.: Doskonalenie systemu zarządzania jakością. "Problemy Jakości", nr 7-8, 2012, s. 33-36.
 14. Rogala P.: Kierunki doskonalenia systemu zarządzania jakością ISO 9001. "Problemy Jakości", nr 8, 2011, s. 7-9.
 15. Sanongpong K.: Automotive Product Realization; A Process-Based Management. Proceedings of the International MultiConference of Engineers and Computer Scientists, Vol. II, IMECS 2009, Hong Kong, 18-20 March 2009.
 16. Starzyńska B., Hamrol A., Grabowska M.: Poradnik menedżera jakości. Kompendium wiedzy o narzędziach jakości. Politechnika Poznańska, Poznań 2010.
 17. Szczepańska K.: Metody i techniki TQM. Politechnika Warszawska, Warszawa 2009.
 18. http://www.iso.org/iso/iso-survey.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-3466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu