BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Matczak Piotr (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Misiewicz Michał (Regional Water Management Authority in Poznań, Poland), Milewicz Maciej (Konsultujemy, Poznań, Poland), Mączka Krzysztof (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Tytuł
Why Consultations? The Public Participation in Water Management and Local Spatial Planning in Two Polish Cases
Dlaczego konsultacje? Partycypacja społeczna w gospodarce zasobami wodnymi oraz w miejscowym planowaniu przestrzennym na dwóch polskich przykładach
Źródło
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna / Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2016, nr 35, s. 103-118, tabl., bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe
Partycypacja społeczna, Konsultacje społeczne, Zagospodarowanie przestrzenne, Zasoby wodne
Social participation, Public Consultations, Spatial development, Water resources
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Poznań
Poznan
Abstrakt
Pomimo wielu nowinek w zakresie partycypacji: budżet obywatelski, sąd obywatelski, sondaż deliberatywny itd., angażowanie różnych grup interesariuszy w procesy decyzyjne dotyczące szczegółowych kwestii planistycznych (miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, plany zarządzania wodami, plany zadań ochronnych w obszarach Natura 2000 itd.) często oparte jest na organizacji otwartych spotkań dyskusyjnych. W artykule zanalizowane zostały konsultacje społeczne dotyczące uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego prowadzone przez Urząd Miasta Poznania oraz dotyczące opracowania planów zarządzania wodami prowadzone przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Porównawcza analiza posłużyła do wyłonienia podobieństw oraz różnic pomiędzy procesami pod kątem: uwarunkowań prawnych, organizacji spotkań, długości trwania i skali procesu oraz zaangażowanych aktorów. (abstrakt oryginalny)

Despite many novelties in participation: participatory budgeting, citizens jury, deliberatice poll etc. the engagement of different stakeholders' groups in the decision making processes concerning detailed planning issues (local spatial management plans, water management plans, the preservation management plans of the Natura 2000 sites) is usually based on the organization of open discussion meetings. The study looks at the social consultations regarding acceptance of local spatial management plans managed by Poznań City Hall and consultations concerning the preparation of water management plans managed by Regional Water Management Board in Poznań. The comparative analysis served to exhibit similarities and differences between the processes in terms of legal conditions, the organization of meetings, the length and the scale of the process and the actors engaged. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Abelson J., Forest P-G., Eyles J., Smith P., Martin E., Gauvin F.-P. 2003. Deliberations about deliberative methods: issues in the design and evaluation of public participation processes. Smaocial Science & Medicine, 57(2): 239-251.
 2. Arnstein S. A ladder of citizen participation. 1969. Journal of the American Institute of Planners, 35(4): 216-224.
 3. Buchy M., Hoverman S. 2000. Understanding public participation in forest planning: a review. Forest Policy and Economics, 1(1): 15-25.
 4. Bugs G., Granell C., Fonts O., Huerta J., Painho M. 2010. An assessment of Public Participation GIS and Web 2.0 technologies in urban planning practice in Canela, Brazil. Cities, 27:172-181.
 5. Carr G., Blöschl G., Loucks D. P.2012. Evaluating participation in water resource management: A review. Water Resources Research, 48, W11401, doi:10.1029/2011WR011662.
 6. Chess C., Purcell K. 1999. Public Participation and the Environment: Do We Know What Works. Environmental Science and Technology, 16:2685-2692.
 7. Few R., Brown K., Tompkins E. 2007. Public participation and climate change adaptation: avoiding the illusion of inclusion. Climate Policy, 7(1): 46-59.
 8. Fung A. 2006. Varieties of Participation in Complex Governance. Public Administration Review, 66: 66-75.
 9. Hjortsø C. N. 2004. Enhancing public participation in natural resource management using Soft OR--an application of strategic option development and analysis in tactical forest planning. European Journal of Operational Research, 152(3): 667-683.
 10. Innes J.E., Booher D.E. 2004. Reframing Public Participation: Strategies for the 21st Century. Planning Theory and Practice, 5(4): 419-436.
 11. Jager N., Challies E., Kochskämper E., Newig J., Benson D., Blackstock K., Collins K., Ernst A., Evers M., Feichtinger J., Fritsch O., Gooch G., Grund W., Hedelin B., Hernández-Mora N., Hüesker F., Huitema D., Irvine K., Klinke A., Lange L., Loupsans D., Lubell M., Maganda C., Matczak P., Páres M., Saarikoski H., Slavíková L., Van Der Arend S., Von Korff Y. 2016. Transforming European Water Governance? EU Water Framework Directive implementation in 13 member states. Water, 156(8); doi:10.3390/w8040156
 12. Jones-Walters L., Aysegül Ç. 2011. Biodiversity and stakeholder participation. Journal for Nature Conservation 19(6): 327-329.
 13. Kaczmarek T., Wójcicki M. 2015. Uspołecznienie procesu planowania przestrzennego na przykładzie miasta Poznania. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 77(1): 219-236.
 14. King C., Feltey K.M., O'Neill Susel B. 1998. The Question of Participation: Toward Authentic Public Participation in Public Administration. Public Administration Review. 58( 4): 317-326.
 15. Kowalczak P., Matczak P., Slavikova L. 2013. Institutional evolution in water management in the Czech Republic and Poland, International Journal of Water Governance, 1: 307-322, doi: 10.7564/13-IJWG8
 16. Miller-Rushing A., Primack R., Bonney R. 2012. The history of public participation in ecological research. Frontiers in Ecology and the Environment. 10(6): 285-290, doi:10.1890/110278
 17. Mould O. 2014. Tactical Urbanism: The New Vernacular of the Creative City, Geography Compass, 8/8: 529-539, 10.1111/gec3.12146
 18. Newig J. 2007. Does public participation in environmental decisions lead to improved environmental quality. Communication, Cooperation, Participation. Research and Practice for a Sustainable Future, 1: 51-71.
 19. Newig J., Oliver F. 2009. Environmental governance: participatory, multi-level - and effective? Environmental Policy and Governance 19: 197-214.
 20. Olech A. 2012. Modele partycypacji publicznej w Polsce In: A. Olech (ed.) Dyktat czy uczestnictwo? Diagnoza partycypacji publicznej w Polsce. Instytut Spraw Publicznych, Warszawa, Tom I: 25-53.
 21. Rowe G., Frewer L.J. 2005. A typology of public engagement mechanisms. Science, Technology & Human Values. 20(3): 251-290.
 22. Sieber R.E., Robinson P.J., Johnson P.A., Corbett J.M. 2016. Doing public participation on the geospatial web. Annals of the American Association of Geographers, 106(5): 1030-1046, doi: 10.1080/24694452.2016.1191325.
 23. World Bank 1996. The World Bank Participation Sourcebook, Washington D.C.
 24. World Bank 1995. Guidelines for Using Social Assessment to Support Public Involvement in World Bank GEF Projects, Washington D. C.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-1428
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu