BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dubas-Jakóbczyk Katarzyna (Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum)
Tytuł
Ocena sytuacji finansowej szpitali uniwersyteckich na podstawie sprawozdań finansowych za rok 2014
University Hospitals' Financial Situation Assessment Based on Financial Statements for the Year 2014
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2017, z. 100, s. 99-108, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Szpitalnictwo, Sprawozdanie finansowe, Analiza finansowa
Hospital service, Financial statements, Financial analysis
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem opracowania jest dokonanie oceny sytuacji finansowej szpitali uniwersyteckich w Polsce w roku 2014 na podstawie danych zawartych w sprawozdaniu finansowym. Grupę badaną stanowi 21 jednostek o profilu ogólnym. Sytuacja finansowa szpitali uniwersyteckich jest zróżnicowana, niemniej jednak w przypadku ponad 40% jednostek można mówić o wystąpieniu zagrożenia bieżącej płynności finansowej, a ponad 70% analizowanych szpitali cechuje wysoki poziom zadłużenia. (abstrakt oryginalny)

The aim of the analysis was university hospitals' financial situation assessment in the year 2014 based on financial statements. The analysed group included 21 general university hospitals. The financial situation of the hospitals is diverse, however in case of more than 40% of units current financial liquidity level indicates risk of insolvency, whilst more than 70% of units are characterized by high level of debt. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bednarski L.: Analiza finansowa w przedsiębiorstwie. PWE, Warszawa 2007, s. 76.
 2. Biuletyn Statystyczny. Ministerstwo Zdrowia, Warszawa 2015, s. 98-100.
 3. Funkcjonowanie szpitali klinicznych. Najwyższa Izba Kontroli, Warszawa 2015.
 4. Kryteria wyboru projektów POIŚ - Oś priorytetowa 9 - Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia. Ministerstwo Zdrowia, Warszawa, wrzesień 2015.
 5. Magellan S.A.: Sytuacja finansowa szpitali publicznych w Polsce. Warszawa 2015.
 6. Projekt rozporządzenia w sprawie monitorowania i oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej szpitali włączonych do sieci szpitali. Ministerstwo Zdrowia, Warszawa 2007.
 7. Rój J.: Znaczenie czynnika finansowego w rozwoju technologii medycznych w klinice uniwersyteckiej. WUE, Poznań 2011, s. 38, 103-104.
 8. Sowada C.: Zadłużenie publicznych szpitali w Polsce w latach 2005-2014. Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia, tom XII, nr 3, 2014, s. 258-270.
 9. Ustawa z dnia 11.04.2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U., 2011, nr 112, poz. 654).
 10. Ustawa z dnia 27.07.2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. 2005, nr 164, poz. 1365).
 11. Ustawa z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2016, poz. 65, 652).
 12. Ustawa z dnia 30.04.2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. 2014, poz. 1620).
 13. Wielicka-Gańczarczyk K.: Problematyka stosowania wskaźników ekonomicznych w ocenie kondycji finansowej podmiotów leczniczych. Zeszyty Naukowe, s. Organizacja i Zarządzanie", nr 78. Politechnika Śląska, Gliwice 2015, s. 505-516.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-3466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu