BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Barburski Jacek (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Struktura kapitałowa przedsiębiorstw notowanych na GPW w Warszawie. Analiza sektorowa
The Capital Structure of the Companies Listed at the Warsaw Stock Exchange. Sector Analysis
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2017, nr 484, s. 21-39, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Kapitały w jednostkach gospodarczych
Słowa kluczowe
Struktura finansowa, Kapitał własny, Kapitał obcy w przedsiębiorstwie, Adekwatność kapitałowa, Reguły fiskalne
Financial structure, Ownership capital, Foreign capital in enterprises, Capital adequacy, Fiscal rules
Uwagi
Klasyfikacja JEL: D24, G30, G32
streszcz., summ.
Abstrakt
Uwarunkowania decyzji w zakresie pozyskiwania źródeł finansowania przedsiębiorstw są przedmiotem wielu analiz. Wyniki tych badań są z kolei przedmiotem formułowania teorii w zakresie struktury kapitału. Wiele zachowań przedsiębiorstw w zakresie kształtowania prawidłowej struktury kapitału nie jest jeszcze dostatecznie wyjaśnionych. Stąd też istnieje potrzeba prowadzenia dalszych badań w tym obszarze. Głównym celem artykułu jest dokonanie analizy i oceny w zakresie struktury finansowania wybranych sektorów przedsiębiorstw notowanych na GPW w Warszawie. Analizę przeprowadzono na przykładzie przedsiębiorstw z następujących sektorów: produkcja, budownictwo, handel detaliczny, handel hurtowy, transport oraz usługi. Okres analizy obejmuje lata 2012-2016. Ponadto w artykule została przeprowadzona analiza i ocena w zakresie adekwatności kapitałowo-majątkowej z wykorzystaniem reguł finansowania. Badania przeprowadzono na podstawie danych pochodzących z bazy EMIS.(abstrakt oryginalny)

The conditioning of a decision in acquiring sources of financing of enterprises is an object of a lot of analyses. The results of these tests are in turn subject to the formulation of the theory of capital structure theory. A lot of behaviours of enterprises in the forming the correct structure of capital are still not sufficiently explained. Hence, there is a need for further research in this area. The main aim of the article is to make an analysis and evaluation on the structure of the financing of the selected sectors of companies listed at the Warsaw Stock Exchange. The analysis was carried out using the example of companies from the following sectors: production, construction, retail trade, wholesale trade, transport and services. The period of analysis includes the years 2012-2016. In addition, the article is examined and assessed in terms of capital-property adequacy with the use of funding rules. The research was conducted based on data from the EMIS.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Demirguc-Kunt A., Maksimovica V., 1995, Stock Market Development and Firm Financing Choices, The World Bank, Working Paper.
  2. Duliniec A., 2015, Wybór źródeł finansowania a optymalna struktura kapitału w przedsiębiorstwie, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 855, Uniwersytet Szczeciński.
  3. Domowitz I., Glen J., Madhavan A., 2000, International Evidence on Aggregate Corporate Financing Decisions. International Finance Corporation, Working Paper.
  4. Gabrusewicz W., 2014, Analiza finansowa przedsiębiorstwa. Teoria i zastosowanie, PWE, Warszawa.
  5. Glen J., Pinto B., 1994, Debt or Equity? How Firms in Developing Countries Choose? International Finance Corporation, Discussion Paper, no. 22.
  6. Jerzemowska M., 2013, Kształtowanie struktury kapitału w przedsiębiorstwie, [w:] Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie, red. M. Jerzemowska, PWE, Warszawa.
  7. Nawrot W., 2007, Struktura finansowania przedsiębiorstw w Polsce na tle badań międzynarodowych, Gospodarka Narodowa, nr 7-8.
  8. Rajan R., Zingales L., 1995, What do We Know about Capital Structure? Some Evidence from International Date, The Journal of Finance, vol. L, no. 5.
  9. Sierpińska M., Jachna T., 2004, Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWN, Warszawa.
  10. Singh A., Hamid J., 1991, Corporate Financial Structures in Developing Countries, International Finance Corporation, The World Bank Technical Paper, no. 1.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2017.484.02
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu