BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gnat Sebastian (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Badanie występowania konwergencji cenowej na rynku lokali mieszkalnych w Szczecinie w latach 2006-2016 z uwzględnieniem faz cyklu koniunkturalnego
Price Convergence of Residential Property Market in Szczecin in 2006-2016 in Market Phases Context
Źródło
Problemy Rynku Nieruchomości : Biuletyn Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego, 2017, vol. 47-48, nr 1-2, s. 83-92, rys., wykr., tab., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Konwergencja cenowa, Rynek nieruchomości, Cykl koniunkturalny
Price convergence, Real estate market, Business cycles
Uwagi
Klasyfikacja JEL: C38, R30
streszcz., summ.
Abstrakt
Konwergencja to pojęcie oznaczające zbieżność badanego zjawiska do jego poziomu normatywnego. Badanie konwergencji pozwala ocenić, czy analizowane obiekty upodabniają się, co do poziomu wyspecyfikowanego zjawiska i po jakim czasie nastąpi to upodobnienie. Metodyka testowania konwergencji znajduje zastosowanie przede wszystkim w zakresie rozwoju gospodarczego państw i regionów. W pracy zaproponowano zastosowanie różnych metod służących badaniu konwergencji w analizie przeciętnych cen transakcyjnych lokali mieszkalnych w dzielnicach Szczecina w latach 2006-2016 uwzględniając przy tym różne fazy cyklu koniunkturalnego w celu badania ich wpływu na występowanie zjawiska konwergencji.(abstrakt oryginalny)

Convergence means that analyzed objects tend to concur their levels of studied phenomena to normative value. To evaluate convergence mostly means to determine its pace and type. In this paper it is proposed to utilize β-, σ-, α-convergence models on the property market to determine price convergence. Subject of the analysis were average prices of apartments located in Szczecin districts. Time range of study was 2006-2016. Periods of price growth and decline were taken into consideration. The main goal of the study is to determine whether districts of Szczecin tend to converge in terms of properties' prices during different phases of market development.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Barro R.J., Sala-i-Martin X., 1992, Convergence, Journal of Political Economy, Vol. 100, No. 2.
 2. Batóg J., 2010, Konwergencja dochodowa w krajach Unii Europejskiej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 3. Batóg J., Batóg B., 2006a, Analysis of income convergence in the Baltic Sea region, w: Baltic Business Development. Regional Development. SME Management and Entrepreneurship, red. Batóg J., University of Szczecin, Faculty of Economics and Management, Szczecin.
 4. Batóg J., Batóg B., 2006b, Income convergence in the European countries. Empirical Analysis, Folia Oeconomica Stetinensia, No. 5(13).
 5. Dittmann I., 2012, Lokalne rynki nieruchomości w Polsce - podobieństwo po względem zmian cen transakcyjnych oraz dostępności mieszkań, Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, Nr 20 (1).
 6. Drożdż M., 2008, Konwergencja mediów - tendencje, modele i konsekwencje, Studia Medioznawcze, Nr 3 (34).
 7. Gnat S., 2014, Konwergencja cenowa na lokalnych rynkach nieruchomości w aglomeracji Szczecińskiej w latach 2008-2013, Studia i prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Nr 36, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 8. Lis Ch., 2008, Z badań nad poziomem życia w krajach Unii Europejskiej, Studia i prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 11, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 9. Lis Ch., 2013, Wartość dodana brutto i jej znaczenie w procesie akumulacji kapitału w świetle teorii wzrostu i konwergencji, Wydawnictwo volumina.pl, Szczecin.
 10. Misiak T., Tokarski T., Włodarczyk R.W., 2011, Konwergencja czy dywergencja polskich rynków pracy, Gospodarka Narodowa 7-8 (239-240).
 11. Próchniak M., Rapacki R., 2007, Konwergencja beta i sigma w krajach postsocjalistycznych w latach 1990-2005, Bank i Kredyt, Nr 8-9.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1731-1829
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu